Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Kommentarer från Veronica Magnusson

Vi vet hur kommande regering får ordning på välfärden

2022-09-20

Ulf Kristersson har fått det ansvarsfulla uppdraget att sondera för att bilda regering. Vision vill påminna om de samtal vi har haft med Moderaterna senaste åren. Visions medlemmar är nycklar i att...

Var finns vallöftena om det sociala arbetet?

2022-08-24

Unga som begår brott och våldsdåd är ett misslyckande för samhället som alla politiska partier vill komma till rätta med. Men vilka vill använda socialtjänstens fulla kompetens att agera förebyggande? Socialtjänsten måste få rätt förutsättningar att arbeta med tidiga insatser mot barn och vuxna som behöver hjälp och stöd. Det behövs en ny socialtjänstlag som fokuserar på förebyggande arbete. Var finns vallöftet om det?

Mänskliga rättigheter måste försvaras varje dag

2022-06-28

Flera händelser i omvärlden visar att vi inte kan ta våra mänskliga rättigheter för givet. Rätten att vara den man är, älska den man vill, bestämma över sin egen kropp eller kämpa för bättre arbetsvillkor är satt under stark press. På många håll går utvecklingen åt fel håll.

Tal mot Rysslands krig i Ukraina

2022-04-20

Den 20 april höll Visions förbundsordförande Veronica Magnusson ett tal mot Rysslands krig i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Bra att karensavdraget utreds

2022-03-24

Pandemin visade tydligt att dagens regelverk kring karensavdrag är orättvist och skapar ekonomisk otrygghet för många grupper på arbetsmarknaden. Karensavdraget behöver utformas utifrån dagens moderna arbetsliv och inte låta tjockleken på plånboken avgöra vem som har råd att vara hemma vid sjukdom och vem som behöver gå till jobbet och riskera att smitta andra.

Inflytande gör omställningen bättre

2022-03-23

Pandemi, klimatkris och nu ett osäkert världsläge till följd av kriget i Ukraina. Välfärden står inför stora utmaningar som kräver ett hållbart arbetsliv där medarbetares inflytande står i fokus. Om arbetsgivare prioriterar dialog och inflytande kan vi hitta lösningar och vägar framåt som fungerar för fler.

Insikten finns- men jämställdhetsreformerna saknas

2022-03-15

Förra veckan frågade jag företrädare för sju riksdagspartier hur de vill öka jämställdheten i välfärden. Politikerna är överens om att de kvinnodominerade yrkena behöver värderas högre, att kvinnors låga pension behöver höjas, att ledarskapet måste stärkas och att hot och våld ska förebyggas. Alla påtalar att det är offentliga arbetsgivare och partikollegor i kommuner och regioner som ansvarar för lön, villkor och arbetsmiljö. Vision vill se att orden blir till handling.

Lärdomarna från pandemin måste leda till förändring

2022-02-25

Sverige har kommit relativt väl ut ur pandemin och tillhör de länder som haft lägst överdödlighet 2020–2021. Det konstaterar Coronakommissionen i sitt slutbetänkande som presenterades idag. Samtidigt får regeringen kritik för att smittan tog sig in på särskilda boenden för äldre. Många äldre fick inte den sjukhusvård som kunde ha hjälpt dem. Delvis på grund av felaktiga prioriteringar men också på grund av tidigare känd problematik inom verksamheten; otillräcklig bemanning och bristande organisering av verksamheten.

Mer behövs för att öka tryggheten på jobbet

2022-02-02

Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsviktiga funktioner lämnade idag sina förslag till justitieminister Morgan Johansson. Vision välkomnar förslagen om att all personal inom socialtjänsten får ett straffrättsligt skydd mot hot och våld. Men det räcker inte, alla anställda som utsätts för hot och våld på jobbet behöver omfattas av skyddet. Vision vill också att ett skydd mot diffusa hot utreds, att fler anmälningar om hot och våld utreds av polis samt att möjligheten att få skyddad identitet med anledning av yrkesutövning ses över och förstärks.

Välkommet med nya karantänsregler för att trygga välfärden

2022-01-21

Folkhälsomyndighetens besked att undanta vissa samhällsviktiga nyckelgrupper samt trippelvaccinerade från regler om familjekarantän är mycket välkommet. Välfärden är hårt ansträngd och alla medarbetare som inte är sjuka behövs i verksamheterna.

Låt inte vaccinfrågan leda till splittring

2022-01-19

Allt fler arbetsgivare inom vård och omsorg inför nu vaccinkrav som ett villkor för nyanställning. Andra går längre och kräver vaccinering för att fast anställda ska få behålla jobbet. Visions budskap...

Lär av misstagen, stärk äldreomsorgen nu

2022-01-14

Antalet smittade av Covid-19 på äldreboenden ökar nu kraftigt, enligt nya siffror från Socialstyrelsen. Många av landets omsorgschefer kämpar med att klara den dagliga bemanningen då allt fler i personalen är sjuka eller befinner sig i karantän. Men trots att vi står mitt i en fjärde våg av pandemin var det förvånansvärt tyst om villkoren i äldreomsorgen när partiledarna möttes i årets första riksdagsdebatt.

Förslag för bättre och samordnade insatser mot beroende och psykisk ohälsa

2021-11-26

Hälso- och sjukvården ska ha hela behandlingsansvaret för personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa, och socialtjänsten ska ha tydligt ansvar för sociala stödinsatser. Det föreslår Samsjuklighetsutredningen i ett nytt betänkande. Vision välkomnar förslaget som kan leda till bättre och mer samordnade insatser i rätt tid.

Gör det lättare för kommunerna att lyfta äldreomsorgen

2021-10-28

En granskning av SVT Nyheter visar att många kommuner inte använt de statliga pengar man ansökt om inom ramen för äldreomsorgslyftet. Därmed kommer hundratals miljoner kronor att behöva betalas tillbaka till staten. Att pengarna inte används är olyckligt och visar att regeringen behöver tänka mer flexibelt och långsiktigt för att ge kommunerna förutsättningar att stärka äldreomsorgen.

Processen för ökad trygghet och omställning behöver fortgå

2021-10-20

Just nu höjs röster från Vänsterpartiet om att stoppa lagstiftningen kring LAS. Vision tycker att det är en dålig idé. Vi förhandlar just nu om ett nytt omställningsavtal utifrån lagförslaget. Processen är nödvändig för att ge medlemmarna möjlighet till en trygg omställning med kompetensutveckling och studiefinansiering under hela arbetslivet.

Hög tid att investera i en hållbar välfärd

2021-10-20

En stark offentlig ekonomi med 35 miljarder överskott i kommunerna under 2020. Så beskriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) det ekonomiska läget i sin ekonomirapport. Samtidigt pekar SKR på stora utmaningar för kommuner och regioner de kommande åren. Det handlar om vård och omsorg till en växande andel äldre, att öka sysselsättningen, att skynda på välfärdens digitalisering och att klimatanpassa samhället.

Kommunerna har råd att prioritera HVB

2021-10-08

Det är bra att regeringen tillsätter en utredning om samhällets vård av placerade barn och unga utifrån barnkonventionen. Samtidigt är det sällan lagstiftningen som brister, problemet är att lagar och regler inte efterföljs av kommuner och privata aktörer som driver hemmen.

Slopa karensavdraget permanent

2021-10-01

Idag återinförs karensavdraget som avskaffades tillfälligt under pandemin. Det är ett dåligt beslut. Tjockleken på plånboken ska inte avgöra vem som har råd att vara hemma vid sjukdom och vem som måste gå till jobbet och riskera att smitta andra.

Rätt att börja med barnen

2021-09-10

Barn och ungas välmående är en angelägenhet som Vision drivit under flera år. Bland annat tillsammans med #Ångestpodden har vi inom kampanjerna #mellanstolarna och #varärminkurator uppmärksammat att barn och unga med psykisk ohälsa alltför ofta hamnar mellan stolarna. Vi har lyft fram behovet av att verksamheter som ska stödja barn arbetar närmare varandra och närmare barnen, ungdomarna och deras föräldrar.

Chefer måste få stöd att hantera vaccinfrågan

2021-09-03

I debatten om vaccinering lyfts just nu olika förslag fram för att förmå fler anställda i välfärden att vilja vaccinera sig. Region Dalarna utreder möjligheten att enbart anställa vaccinerad personal. Frågan om vilka krav man kan ställa på sin personal kommer att hamna i många chefers knä i höst och arbetsgivare behöver ge stöd att hantera balansgången mellan individuella val och verksamhetens behov.

Löneskillnaderna minskar, men på tok för långsamt

2021-06-22

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, visar Medlingsinstitutets rapport över löneskillnader på arbetsmarknaden. Men det går för långsamt. 2020 var skillnaden 9,8 procent vilket är ynka 0,1 procentenheter mindre än året innan. Med nuvarande takt kommer vi att få vänta i 20 år för att uppnå jämställda löner. Att det är orimligt tror jag de flesta håller med om.

Låt inte den politiska krisen lamslå välfärden

2021-06-21

Visions medlemmar går till jobbet varje dag och måste ha förutsättningar att upprätthålla en god välfärd, oavsett ett högt tonläge i rikspolitiken. Vardagen på arbetsplatserna måste fungera trots politisk kris.

Stärk a-kassan och öka tryggheten

2021-06-14

Vikten av ett bra ekonomiskt skydd om man blir arbetslös har blivit tydligare än någonsin under pandemin. Att inte behöva sälja sitt hem eller oroa sig för hyran, utan istället kunna fokusera på att skaffa ett nytt jobb, skapar trygghet. Ny statistik från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD visar dock att Sverige kommer på sista plats bland de nordiska länderna om man jämför ersättningen från a-kassan. Det är dags att höja taket i a-kassan permanent och se till att a-kassan omfattar fler.

Vision fortsätter förhandla för trygghet under arbetslivets gång

2021-06-07

Vision har hela tiden pekat på att anställningstryggheten är en fråga som parterna på arbetsmarknaden hanterar bäst själva, utan inblandning från politiken. Därför är det bra att regeringen lyssnat...

Välfärdens medarbetare ska ha möjlighet till livslångt lärande

2021-05-27

Varannan medlem i Vision tror att de kommer behöva vidareutbilda sig framöver, men bara ett fåtal är beredda att ta studielån. Det visar en ny undersökning från Vision om kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning. Resultaten skickar viktiga signaler till regeringen att utveckla möjligheterna till en förmånlig studiefinansiering, liksom att anpassa kursutbudet för yrkesverksamma.

Pinsamt av arbetsgivare att snåla på tjänstepensionen

2021-05-17

Både Aftonbladet och Tidningen Vision rapporterar om att deltidsanställda som varit långtidssjukskrivna riskerar att hamna i ett orättvist pensionslotteri när deras tjänstepension ska beräknas. Det handlar om att arbetsgivare i kommuner, regioner och Svenska kyrkan kan göra helt olika när de beräknar tjänstepension.

Jobbet är meningsfullt- men man räcker inte till

2021-04-28

Hur har du det på jobbet? Idag är det den internationella arbetsmiljödagen och ett bra tillfälle att lyfta arbetsmiljöfrågorna lite extra. För frågan om hur vi har det på jobbet engagerar och berör. Nästan 10 000 medlemmar har tagit sig tid att svara på Visions enkät om arbetsmiljö, förutsättningar och motivation under pandemiåret. Tack för det fantastiska gensvaret!

Mäns våld mot kvinnor är en facklig fråga

2021-04-27

Våld i nära relationer är en facklig fråga eftersom det drabbar medlemmar och deras arbetsliv. Mäns våld mot kvinnor är en förlust för hela samhället. Det är ett misslyckande varje gång en män utsätter en kvinna för våld och hot. Vi har alla ett ansvar att uppmärksamma och se signaler.

Viktigt steg mot en rättssäker sjukförsäkring

2021-04-08

Regeringen föreslår ytterligare förändringar i reglerna för hur Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan hos långtidssjukskrivna, enligt ett nytt lagförslag. Vision tycker att förändringarna är ett steg i rätt riktning mot en mer rättssäker försäkring.

Smarta arbetsgivare gör något bra av kritiken

2021-03-03

Medicinska sekreteraren och Visionsmedlemmen Ingrid Leirnes straffades med omplacering för en insändare i lokaltidningen. Vision drev ärendet vilket resulterade i att Ingrid fick behålla sitt jobb och...

Chefsföraktet släcker ledarskapet

2021-02-11

Självklart ska inte chefer använda sin position för att gå före i vaccinkön eller ge sig själv andra förmåner. Men den hätska debatt och blinda chefsförakt som nu sprids riskerar att misstänkliggöra...

Hela samhället tjänar på en hållbar socialtjänst

2021-01-28

Förslaget till ny socialtjänstlag är ambitiöst men lever inte upp till intentionen att skapa en hållbar socialtjänst. Vision saknar fokus på det förebyggande arbetet liksom på åtgärder som motverkar obalansen mellan krav och resurser. Det går inte att skapa en hållbar socialtjänst om inte förutsättningarna för chefer och medarbetare förbättras. Därför måste hela samhället bidra till långsiktiga sociala investeringar, inte bara den kommunala budgeten.

Coronakommissionens kritik är glasklar - ledarskapet i äldreomsorgen måste stärkas

2020-12-16

Coronakommissionen riktar svidade kritik mot kommunernas bristande förmåga att skydda äldre från covid-19. Aldrig tidigare har det varit så tungt att behöva säga ”vad var det vi sa”. Kommissionens...

Det räcker nu, ta ansvar för HVB!

2020-12-01

Av landets cirka 1000 HVB-hem fick en femtedel kritik av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) förra året. Oacceptabla missförhållanden har fått pågå i år utan att det lett till konsekvenser. Nu måste ägarna och kommunerna ta ansvar: säkra tryggheten för barn och unga eller stäng verksamheten.

Gärna beröm men först ett bra lönepåslag

2020-11-10

Visions nya löneavtal med Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona ger retroaktiva löneökningar från den 1 april. Hur stor löneökningen blir avgörs lokalt i samtal mellan medarbetare och närmsta chef. Lönepåslaget bygger på medarbetarens prestation, ansvar och skicklighet. Det är en modell som gett Visions medlemmar reallöneökningar under lång tid och som vi förväntar oss gör det även i år.

Nytt avtal ger retroaktiva löneökningar

2020-11-03

Att Visions medlemmar inte ska förlora ekonomiskt på grund av den uppskjutna avtalsrörelsen har varit Visions viktigaste prioritering i förhandlingarna med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Därför...

Vi förhandlar in i det sista

2020-10-30

Det är nära nu. Imorgon, den 31 oktober, löper de gamla kollektivavtalen ut för Visions medlemmar i kommuner, regioner, bolag och Svenska kyrkan. Om vi inte lyckas komma överens med arbetsgivarna under lördagen förlängs de gamla avtalen tills vi tecknat nya, vilket bör ske inom kort.

Visions prioriteringar är tydliga i sista avtalsförhandlingarna

2020-10-28

Förhandlingarna om nya kollektivavtal för Visions medlemmar i kommuner, regioner, bolag och Svenska kyrkan har intensifierats under den sista tiden. Om bara några dagar, den 31 oktober, löper de gamla...

Slutspurt i avtalsförhandlingarna

2020-10-22

Förhandlingarna om nya kollektivavtal för Visions medlemmar i kommuner, regioner, bolag och Svenska kyrkan befinner sig just nu på upploppet. Om en dryg vecka, den 31 oktober, löper de gamla avtalen ut och vår ambition är då att ha nya på plats.

Vision och SKR tar ansvar för omställning och trygghet – det förväntar vi oss att politiken respekterar

2020-10-21

LAS-förhandlingarna debatteras flitigt och ingen vet i nuläget exakt vart frågan kommer att ta vägen. Men det vi vet är att Visions medlemmar i kommuner, regioner och bolag redan omfattas av ett avtal för trygghet och omställning. Det är en lösning som vi och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser fungerar bra och som vi förväntar oss att politikerna respekterar.

Skynda på välfärdens investeringar

2020-10-20

Kommunernas och regionernas finanser är i år mycket starka för att mattas av 2023 när statsbidragen minskar samtidigt som det demografiska trycket ökar. Det visar SKRs ekonomirapport. Nu behöver de starka ekonomiska resultaten användas för att investera i äldreomsorgen, socialtjänsten och den samlade välfärden – liksom i stabila löneökningar för välfärdens medarbetare.

Socialtjänsten måste få bättre förutsättningar i arbetet med att skydda utsatta barn och unga

2020-10-15

Kritiken som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar mot Norrköpings kommun utifrån fallet ”Lilla hjärtat” är mycket allvarlig. Socialtjänsten ska skydda utsatta barn och unga men i Norrköping misslyckades man vilket ledda till det värsta tänkbara. Det är en tragedi för hela samhället.

Nej, den svenska modellen har inte kraschat

2020-10-01

Förhandlingarna om ett nytt huvudavtal för arbetsrätten må ha strandat, men partsmodellen är fortfarande ett framgångsrecept. Bara i år har vi parter hanterat en pandemi, säkrat ersättning och arbetsmiljö med fokus på att medarbetarna ska kunna göra sitt jobb, hanterat krislägen och hittat nya sätt att jobba med omställning.

Helt rätt att välfärden prioriteras i budgeten

2020-09-22

Regeringens och samarbetspartiernas miljardsatsning på kommuner och regioner i statsbudgeten är bra och nödvändig. Nu skapas långsiktiga planeringsförutsättningar för äldreomsorgen, socialtjänsten och den samlade välfärden – liksom utrymme för stabila löneökningar för välfärdens medarbetare.

Varför lyssnade ingen på de anställda?

2020-09-08

Bygget av sjukhuset Nya Karolinska (NKS) i Stockholm har fått stora negativa effekter på arbetsmiljön, och inflytandet från chefer, medarbetare och de fackliga organisationerna varit för litet. Det konstaterar Vision i ett remissvar till utredningen av NKS.

Visions medlemmar har tagit ansvar, det ska synas på lönen

2020-08-25

Nu drar avtalsförhandlingarna igång för Visions medlemmar som arbetar i kommuner, regioner, företag och Svenska kyrkan. Vi befinner oss i en mycket ovanlig situation med uppskjutna centrala förhandlingar. Många ställer sig nu frågan hur det ska bli med lönerna och från vilket datum den nya lönen ska börja gälla.

Ledarskapets förutsättningar på dagordningen – dags för förbättring

2020-07-01

Ledarskapet är avgörande för en trygg och säker äldreomsorg under covid-19 pandemin, det pekar Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) på i sin granskning. Samtidigt saknar många chefer förutsättningar i sitt ledarskap. Vision har under våren träffat regeringen, oppositionspolitiker, kommunpolitiker och arbetsgivare för att sätta det verksamhetsnära ledarskapet på agendan.

Upphandlare behöver rätt förutsättningar för att bidra till hållbarhetsmålen

2020-06-17

Idag kom regeringens proposition om Sverige genomförande av Agenda 2030. Många av Visions medlemsgrupper berörs direkt av förslagen i propositionen, inte minst upphandlare.

Använda meddelarfriheten - det tjänar alla på

2020-06-11

Meddelarfrihet innebär att du som är anställd har rätt kontakta journalister i syfte att få uppgifter publicerade. Under Coronapandemin har vi sett exempel på kommuner som försöker styra vilken information anställda delar med sig av till medier. Det kan innebära ett brott mot meddelarfriheten.

Äldreomsorgens chefer står mitt i stormens öga

2020-04-06

Vision får nu rapporter från allt fler kommuner att både äldre och omsorgspersonal insjuknat i coronaviruset. Visions chefsmedlemmar betecknar situationen som mycket allvarlig men än så länge hanterbar. Samtidigt vet vi att läget snabbt kan förvärras, och att chefers förutsättningar att leda verksamheten är viktigare än någonsin.

Chefer behöver återhämtning - även i kristider

2020-03-27

I oroliga tider är ledarskapet A och O. Vi vänder oss till chefen för att få svar och vägledning i en osäker situation. Samtidigt ska verksamheter bemannas, personal behöver ställa om och utföra arbetsuppgifter utifrån nya situationer. Allt hamnar i chefens knä. För att chefer ska kunna fokusera och orka är det nu viktigare än någonsin med fungerande stödresurser och förutsättningar att leda.

Använd kompetensen rätt så klarar vi krisen

2020-03-19

När trycket på hälso- och sjukvården ökar på grund av Coronaviruset blir det ännu viktigare att använda vårdens kompetenser rätt. Medicinska administratörer kan avlasta läkare och sjuksköterskor som nu jobbar dygnet runt för att vårda sjuka. Att vårdens yrkesgrupper jobbar smart framöver kommer att vara helt nödvändigt för att hälso- och sjukvården ska klara sitt uppdrag.

Visions medlemmar bidrar med viktiga insatser i en extraordinär situation

2020-03-11

Många medarbetare och chefer i kommuner och regioner jobbar varje dag med förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Med anledning av det nya coronaviruset,...

Låt barnets bästa väga tyngre än föräldrarätten

2020-03-09

Det som inte ska hända har hänt. Ett litet barn har avlidit trots att socialtjänst och rättsväsende varit inblandade och historien nystas upp i nyhetsartiklar och i sociala medier. Vi är många som försöker förstå vad som gick fel

Låt facket göra sitt uppdrag – även i Hörby

2020-02-26

Den 17 februari lämnade Vision, SSR och Saco in en begäran om ingripande från Arbetsmiljöverket om föreläggande eller förbud mot Hörby kommun. Anmälan handlar om att kommunen brustit i sina rutiner av...

Värna partsmodellen - det tjänar alla på

2020-02-21

Att ledande kommunpolitiker motverkar facken när de utför sitt uppdrag är helt oacceptabelt. Tyvärr är det en tendens vi just nu ser i flera kommuner. Det är hög tid att lokala politiker tar sitt arbetsgivaransvar på allvar och visar respekt för tjänstemannarollen och för fackens uppgift.

Förbättra arbetsmiljön på HVB nu!

2019-11-05

Tidningen Visions granskning av arbetsmiljön på HVB och LSS-boenden gör mig rent ut sagt förbannad. Trots larmrapporter om allvarliga incidenter är hot, våld och underbemanning fortfarande vardag på många boenden. Nu måste kommunerna ställa krav på arbetsgivarna – höj bemanningen, förbjud ensamarbete och se till att alla medarbetare vet hur man anmäler missförhållanden.

Ryck inte undan mattan för välfärdens medarbetare

2019-10-16

Kommuner och regioner står inför stora ekonomiska utmaningar och hela fyra av fem kommuner planerar att skära ned i verksamheterna nästa år. Främst riskerar skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten att drabbas. Nu behöver staten gå in och stötta kommunerna – barn, äldre och människor i behov av samhällets stöd ska inte behöva betala priset för den försämrade ekonomin.

Släpp låsningarna - Visions medlemmar är nycklar i välfärden

2019-09-12

Visions medlemmar befinner sig mitt i omställningen på arbetsmarknaden och måste få vara med och forma den. Det kräver politiker som lyssnar till medarbetarna och deras idéer om framtiden. Med vår nya arbetsmarknadsminister Eva Nordmark finns goda förutsättningar till det.

Hög kvalitet i välfärden − från Arjeplog till Arlöv

2019-06-27

Merparten av de kommuner som gett synpunkter på förslaget på ny kostnadsutjämning mellan kommunerna, är positiva. Det visar en kartläggning som SR Ekot har gjort. Vision har lämnat våra synpunkter och vi menar att en schyst välfärd börjar med medarbetare som mår bra. För att medarbetare och chefer ska kunna ge god service och vård till medborgare behövs bra ekonomiska förutsättningar. Och Arbetsmiljö och schysta arbetsvillkor hänger tätt ihop med villkoren för kommuners och regioners finansiering.

Stärk det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer

2019-06-14

Regeringen presenterar i dag en satsning på drygt 50 miljoner kronor till kommuner och regioner för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck. Satsningen är välkommen - socialtjänsten och andra nyckelaktörer måste få förutsättningar att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor, barn och unga.

Chefer behöver tid för kompetensutveckling

2019-05-08

Att vässa sina kunskaper så att man utvecklas i sitt chefsjobb och bidrar till verksamhetens kvalitet och är viktigt. Samtidigt är många chefer så pressade av jobbet att de prioriterar bort sin egen...

Bättre förutsättningar för personalen främjar trygga HVB

2019-04-18

Regeringen presenterade i går ett åtgärdspaket för trygga HVB och särskilda ungdomshem. Det är bra och inte en dag för tidigt. Vision har länge larmat om brister vid HVB och ställt krav för den...

En hållbar socialtjänst kräver politiker som tar ansvar

2019-04-01

Arbetsmiljöverkets inspektioner av landets socialtjänster visar på stora brister i arbetsmiljön, rapporterar Dagens Nyheter. En orimlig arbetsbelastning, bristande introduktion av nyanställda och en ökning av hot och våld gör att många medarbetare lämnar yrket. För att vända trenden ställer Vision sex krav på politiker på olika nivåer.

Delaktighet och inflytande nödvändigt när arbetslivet digitaliseras

2019-03-28

Digitaliseringen och automatiseringen av välfärdens yrken pågår här och nu. För att digitala verktyg ska vara användarvänliga och komma till nytta måste medarbetarna vara delaktiga i utvecklingen. Därför behöver arbetsgivarna ta tillvara medarbetarnas kompetens och involvera dem så mycket som möjligt när nya system upphandlas och sjösätts.

Fler måste våga rapportera om missförhållanden

2019-03-21

Veckorevyns avslöjande om sexuella övergrepp på HVB-hem väcker avsky och ilska. Att barn och unga har utsatts för övergrepp och våldtäkt av andra unga eller av personal är ett bevis på allvarliga...

En hållbar värld kräver ledarskap och uthållighet

2019-03-12

Igår överlämnade Delegationen för Agenda 2030 sitt slutbetänkande till regeringen. Visions medlemmar gör i sina jobba dagligen insatser som bidrar till att nå målen; inom socialtjänsten, på energibolag och genom offentlig upphandling. Medlemmarnas kunskaper och erfarenheter utgör en kraft som jag är stolt över att ha fått förmedla till Delegationens arbete.

Framtidens välfärd kräver både robotar och känslor

2019-02-20

I dag ser vi en snabb ökning av kvalificerade e-tjänster för medborgare och införande av välfärdsteknik. Den tydligaste ökningen finns inom ekonomiskt bistånd, äldreomsorg och funktionshinderområdet. Det är rimligt att fördelarna med den tekniska utvecklingen kommer välfärden och medborgarna till del. Kan vi få en snabbare, säkrare och mer tillgänglig välfärd ska de möjligheterna utnyttjas.

Viktigt med tydlighet kring arbetsmarknadspolitiken

2019-02-01

Det omfattande varslet på Arbetsförmedlingen skapar oro för de anställda och många lokala kontor kan tvingas lägga ned. Vision ser en risk att ett större ansvar läggs i knät på kommunerna när den lokala matchningen på arbetsmarknaden inte fungerar.

Äntligen dags för politiken att börja leverera

2019-01-21

Äntligen har Sverige fått en ny regering. Vår förväntan är att ni ska leda vårt land framåt så att det blir ännu bättre och mer jämställt. Den överenskommelse som ligger till grund för regeringsbildningen ger goda förutsättningar att hitta breda lösningar kring viktiga samhällsproblem. I det arbetet kommer ni kunna stor ha nytta av Visions medlemmars perspektiv och kunnande.

Ingen ska behöva falla mellan stolarna

2019-01-11

Den nationella samordnaren för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Det innehåller många bra och långsiktiga förslag. Samtidigt saknar Vision skarpa förslag för att komma tillrätta med att personer som behöver stöd för sin psykiska ohälsa bollas runt mellan olika instanser.

Socialtjänstens stöd till utsatta barn måste ha högsta prioritet

2019-01-09

SVT Nyheters och Uppdrag Gransknings reportage om barn som farit illa på grund av socialtjänstens agerande bör fungera som en alarmklocka för landets kommunpolitiker. Varje fall av felaktigt agerande från den verksamhet som ska skydda barn innebär en fara för det enskilda barnet och ett misslyckande för samhället. Vi har ett starkt barnskydd i lagstiftningen i Sverige och det är kommunernas ansvar att se till att det fungerar i praktiken.

Arbetsgivare, ta ansvar för socialtjänsten!

2018-12-18

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Det duger inte. Nu måste kommunerna ta sitt arbetsmiljöansvar på största allvar så att medarbetarna förutsättningar att utföra ett professionellt och hållbart socialt arbete.

VA Syds arbete med OSA inspirerar

2018-12-13

”Vad innebär en god arbetsmiljö för dig?” Att ta sig tid för samtal om vad som kan förbättras i arbetsmiljön och utifrån det sätta in konkreta åtgärder är ett väldigt bra sätt att utveckla arbetsplatser på.

Så bryter vi jobbstressen

2018-12-04

Jobbstressen fortsätter att orsaka hälsoproblem, enligt Arbetsmiljöverkets nya rapport. Framför allt kvinnor är drabbade liksom medarbetare inom kontaktyrken som till exempel socialsekreterare och kurator. Samtidigt visar ny forskning att arbetsmiljön inom socialtjänsten i Stockholm har förbättrats.

Bättre arbetsvillkor viktigast för det sociala arbetet

2018-11-27

Just nu genomförs en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Visions medlemmar är involverade i arbetet och lyfter fram fem faktorer för att göra det sociala arbetet mer effektivt, jämlikt och rättssäkert. Den viktigaste faktorn är bättre arbetsvillkor, och det kan inte vänta.

Ta stöd av Vision i det förebyggande arbetet

2018-11-14

Du som är chef har ett ansvar att arbeta förebyggande för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Men hur går man tillväga? Och vilket stöd finns? Frågan diskuteras i dag när Vision...

En utvecklad primärvård kräver proffsiga chefer och administratörer

2018-11-06

Utredningen om framtidens primärvård är ute på remiss. Vision välkomnar förslaget om att öka den nationella styrningen så att primärvården blir likvärdig över hela landet. Däremot saknar vi idéer om hur arbetsgivarna bättre kan ta tillvara och utveckla kompetensen hos chefer och administrativ personal. Dessa yrkesgrupper är avgörande för en god och säker vård i framtiden.

Äldreomsorgens chefer ska ha tid att leda

2018-10-17

De flesta av Visions chefsmedlemmar i äldreomsorgen trivs väldigt bra med sina jobb och många upplever att de hamnat på rätt plats i sitt yrkesliv. Samtidigt är yrkesrollen komplex. Första linjens...

Låt Metoo bidra till ett mänskligare arbetsliv

2018-10-11

För ett år sedan blev uppropet #Metoo startskottet för något som många liknar vid en revolution. I bransch efter bransch lyfte kvinnor och män på locket och vågade prata öppet om sexism och sexuella trakasserier på jobbet och i samhället. I dag spelar Vision och andra fack en viktig roll för att fortsätta samtalen om normer och värderingar på våra arbetsplatser.

God service och moderna anställningsvillkor från norr till söder

2018-10-04

Den kommunala kostnadsutjämningen omfördelar pengar från kommuner och landsting med stark ekonomi till glesbygd och platser med svag socioekonomi. Nu har utredaren Håkan Sörman presenterat förslag om förändringar som ska förstärka denna omfördelningsprincip.

Nu bygger vi framtidens arbetsliv

2018-09-27

Visions medlemmar som jobbar i välfärden kommer att vara välfärdens viktigaste resurs också i framtiden – även om kollegan heter Robot-Roger eller Digi-Doris. Medlemmarnas kompetens och professionalism behövs för att övergången till ett digitalt och automatiserat arbetsliv ska bli så bra som möjligt.

Vi förväntar oss ett mänskligt arbetsliv

2018-09-10

Valresultatet och politiken påverkar de av Visions många medlemmar som jobbar i politiskt styrda verksamheter. De lokala och regionala politiker som nu får makten är ytterst våra medlemmars arbetsgivare. Visions uppmaning till landets alla nyvalda politiker är att lyssna på våra medlemmar och ta ett helhetsansvar för att göra arbetslivet mer mänskligt.

Unga behöver fler kuratorer

2018-08-23

Enligt Bris nya rapport ökade antalet samtal från barn som mår extremt dåligt med 40 procent jämfört med förra sommaren. En viktig del handlar om brister i Elevhälsan liksom svårigheten att få hjälp av olika stödinstanser. Det är hög tid att våra politiker tar ungas psykiska hälsa på allvar och stärker Elevhälsan.

Arbetsgivarna måste vinna tillbaka medarbetarnas tillit

2018-06-14

Idag lämnade Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande till regeringen. Det innehåller intressanta idéer om hur handlingsutrymmet för kommuner och landsting och välfärdens professioner kan öka. Men om obalansen mellan krav och resurser i välfärden inte rättas till riskerar målet om en bättre välfärd, med medborgaren i fokus, att inte förverkligas

Visions fokus är villkor och kvalitet

2018-06-08

Vinster i välfärden är inte en enkel och svart-vit fråga. Jag ska därför breda ut texten lite om var Vision står när det gäller förslaget om vinstbegränsning som just behandlats i riksdagen.

Nära ledare och proffsig administration avgörande för en god och säker vård

2018-06-07

Det har i flera sammanhang den senaste tiden höjts röster om att hälso- och sjukvården blir alltmer tyngd av administration och att det anställs för många chefer. Men det skulle faktiskt behövas både fler chefer och vårdadministrativa proffs för att säkerställa en god och säker vård.

Ingen ska bli sjuk av att jobba i välfärden

2018-05-28

Nyligen presenterade Försäkringskassan sin analys av sjukfrånvaron i olika yrken. Den visar att en hel del av Visions medlemmar arbetar inom yrken som innebär en ökad risk att bli sjuk. Det gäller till exempel präster, socialsekreterare och kuratorer, behandlingsassistenter och fritidsledare. Det är alla meningsfulla och belönande yrken som gör skillnad för andra. Men utan rätt förutsättningar att göra ett bra jobb kan de vara slitsamma.

Välkommen satsning på flera medarbetare

2018-04-16

Regeringens satsning i vårbudgeten på att behålla och rekrytera ny personal inom vård och omsorg är strategiskt viktig. Men inte bara vårdpersonal behöver rekryteras – även yrkesgrupper som medicinska sekreterare, tandsköterskor och tandhygienister måste bli fler för att kunna möta de växande behoven av välfärdstjänster.

Verkligt trendbrott i sjukfrånvaron kräver bättre arbetsmiljö

2018-03-15

I veckan kom nya siffror från Sveriges Kommuner och Landsting som visar att sjukfrånvaron sjunker och man talar om ett möjligt trendbrott. Men sannolikt beror den sjunkande sjukfrånvaron till stor del på Försäkringskassans förändrade handläggning, snarare än på att arbetslivet blivit mänskligare.

Jämlik tandvård kräver schysta villkor

2018-03-09

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över skillnaderna i tandhälsa i befolkningen. Det är välkommet! I dag kommer många till tandvården först när de har stora problem med sina tänder och ett omfattande behov av vård. Samtidigt skulle Visions medlemmar kunna göra ett ännu bättre jobb om de inte hade en så skriande brist på kollegor. Idag är det svårt att få tag på utbildad och erfaren tandvårdspersonal.

Jämställda löner - om 32 år!

2018-03-07

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar, men det går på tok för långsamt. Med nuvarande förändringstakt når vi jämställda löner först år 2050! Det är inte rimligt, takten måste öka. Nu krävs det krafttag bland arbetsgivare på alla nivåer.

Lönekartläggning gör skillnad

2018-02-26

Tack vare en ambitiös lönekartläggning upptäckte Piteå kommun osakliga löneskillnader mellan enhetschefer inom kvinnligt dominerade respektive verksamheter respektive manligt dominerade verksamheter. Nu rättas löneskillnaderna till genom en ordentlig satsning på jämställda löner.

Satsa på arbetsmiljön för att rekrytera fler

2018-02-05

I en ny rapport lyfter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram nio strategier för att klara kompetensutmaningen i framtiden. Det handlar till exempel om att fler jobbar heltid och längre, att jobba smartare genom att utnyttja digitaliseringen samt att använda kompetens rätt. Det är bra - samtidigt måste arbetsgivarna intensifiera arbetet för friskare arbetsplatser och mer jämställda arbetsplatser.

IT-skyddsronder minskar stressen

2018-01-23

Datorer som hänger sig, tekniska system som tar tid att logga in i och som inte pratar med varandra. För några år sedan gjorde Vision en undersökning som visar att våra medlemmar ägnar i snitt 26 minuter av sin arbetsdag åt krånglande IT-system. Självklart orsakar det mycket stress och frustration, och jag tror att vi alla är eniga om behovet av större användbarhet. Så hur gör vi?

Mer krävs för jämställd livsinkomst

2018-01-10

Under julhelgen presenterade regeringen en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster. Planen innehåller två nyheter; en utredning av sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som inte genomför årliga lönekartläggningar samt ett nytt uppdrag till Medlingsinstitutetet. Men mer behöver göras för att öka kvinnors livsinkomster, inte minsta inom ramen för den lokala lönebildningen.

Ta till vara kaften i #metoo

2017-12-22

Metoo- rörelsens vittnesmål om sexuella trakasserier har brutit tystnaden på arbetsplatser och i samhället. Just nu är vi många som funderar på hur vi går vidare. Tänk om vi hade regler och lagar för att motverka trakasserier och kränkningar på jobbet. Som säger att vi på arbetsplatserna ska jobba förebyggande och främjande för att motverka diskriminering…

Viktigt med fler dagar för pappor

2017-12-18

Förslaget till ny föräldraförsäkring är välkommet och skapar förutsättningar för ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Det sänder viktiga signaler till arbetsgivare om att pappor förväntas ta ut sina föräldradagar, och bidrar därmed till att förändra normen på arbetsplatsen. På sikt leder det till mer jämställda löner och ett mänskligare arbetsliv.

Mer verkstad - mindre detaljstyrning!

2017-12-08

Många kan nog instämma med mig om att den offentliga verksamheten skulle behöva samordnas bättre. Idag vittnar många av våra medlemmar som jobbar i välfärdens verksamheter om luddiga gränser mellan...

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar