Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Mer behövs för att öka tryggheten på jobbet

2022-02-02

Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsviktiga funktioner lämnade idag sina förslag till justitieminister Morgan Johansson. Vision välkomnar förslagen om att all personal inom socialtjänsten får ett straffrättsligt skydd mot hot och våld. Men det räcker inte, alla som utsätts för hot och våld på jobbet behöver omfattas av skyddet. Vision vill också att ett skydd mot diffusa hot utreds, att fler anmälningar om hot och våld utreds av polis samt att möjligheten att få skyddad identitet med anledning av yrkesutövning ses över och förstärks.

Det är klokt att Visions undersökning om förekomsten av hot och våld inom socialt arbete, Har du familj?, utgör en grund för utredningens underlag. Vår undersökning visade att nästan hälften av personalen inom socialt arbete utsatts för hot, våld, trakasserier eller personangrepp de senaste 12 månaderna vid ett eller flera tillfällen.

Det handlar om behandlingspersonal, socialsekreterare, biståndshandläggare, kuratorer och fältassistenter – yrkesgrupper som har samhällets uppdrag att ge stöd och hjälp till personer i utsatta situationer. På grund av det får de utstå våld och hot som kryper in i privatlivet, som riktar sig mot dem själva eller deras anhöriga.

Det är idag väldigt lätt att med några få knapptryck ta fram information om var någon bor och uppgifter om familjen och sprida dessa uppgifter i sociala medier och utöva direkta eller indirekta hot. Tre av tio av de som har utsatts svarar i vår undersökning att de fått inget eller otillräckligt stöd av arbetsgivaren efter det inträffade. Tre av tio av samtliga respondenter tycker att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att förebygga hot, våld och förtal. Därför driver Vision också påverkansarbete för att arbetsgivarna ska ta sitt arbetsmiljöansvar och öka tryggheten på jobbet.

Nästan fyra av tio i vår undersökning tycker att det straffrättsliga skyddet är mycket eller ganska svagt och en tredjedel har otillräckliga kunskaper om hur skyddet ser ut. En av de mest utsatta yrkesgrupperna i socialt arbete är behandlingspersonal, men även fältassistenter och kuratorer utsätts för hot och våld. Den vanligast förekommande incidenten för alla yrkesgrupper i socialt arbete är diffusa hot. Det kan till exempel vara en fråga som ”Har du familj?” eller hot om eventuellt självmord på grund av vissa beslut.

Det våra medlemmar utsätts för i form av hot, våld och förtal tycks heller inte tas på tillräckligt stort allvar av arbetsgivare eller rättsväsende. Hela sju av tio av de som utsatts svarar att incidenten inte polisanmälts och bara en tredjedel svarar att polisanmälningarna lett till förundersökning. Bara var tionde anmälan uppges ha lett till fällande dom.

Det våra medlemmar berättar talar sitt tydligare språk; tryggheten inom socialt arbete måste öka. Men det gäller även för andra yrkesgrupper som vaktmästare, receptionister och administrativ personal inom välfärdens alla verksamheter.

För att alla ska ha ett starkt skydd i sitt jobb ställer Vision följande krav på regering och riksdag:

  • Att den straffskärpningsgrund som föreslogs i Blåljusutredningen (SOU 2018:2), där man som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet beaktar att någon utsatts med anledning av dennes yrkesutövning, införs.
  • Att regeringen utreder hur det straffrättsliga skyddet kan stärkas gällande diffusa hot och trakasserier i yrkesutövning.
  • Att större andel av polisanmälningar gällande hot, personangrepp och våld utreds. Återkoppling till målsägande gällande förundersökningens resultat ska alltid ske.
  • Att möjligheten att få skyddade personuppgifter med anledning av sin yrkesutövning ses över och förstärks.

De som ska stödja och hjälpa måste själva vara trygga i sitt jobb, det är en del av samhällskontraktet. Och vem ska annars våga arbeta med de här viktiga jobben som utgör en viktig del i vår gemensamma trygghet?

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Visions undersökning "Har du familj?"

Betänkande: Skärpt syn på brott mot journalister och andra samhällsnyttiga funktioner (regeringen.se)

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar