Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Insikten finns – men jämställdhetsreformerna saknas

2022-03-15

Förra veckan frågade jag företrädare för sju riksdagspartier hur de vill öka jämställdheten i välfärden. Politikerna är överens om att de kvinnodominerade yrkena behöver värderas högre, att kvinnors låga pension behöver höjas, att ledarskapet måste stärkas och att hot och våld ska förebyggas. Alla påtalar att det är offentliga arbetsgivare och partikollegor i kommuner och regioner som ansvarar för lön, villkor och arbetsmiljö. Vision vill se att orden blir till handling.

Kvinnor ska ha lön hela dagen

Många av Visions medlemmar jobbar i den kvinnodominerade välfärden. Tyvärr har våra medlemmar, både män och kvinnor, betydligt sämre lön än vad man har i mansdominerade yrken, branscher och sektorer. Det är detta vi kallar strukturella löneskillnader.

Om man illustrerar löneskillnaderna med en arbetsdag så innebär det att män får betalt för hela arbetsdagen, klockan 8-17, medan kvinnor slutar få betalt klockan 16.13.

Skillnaderna minskar men det går oerhört sakta. Så hur får vi takten att öka? Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson i Moderaterna, menar att politiker på alla nivåer måste våga att, tillsammans med fackförbunden, göra en genomlysning av löneskillnaderna mellan olika sektorer och ifrågasätta om den är rimlig. Märta Stenevi, språkrör i Miljöpartiet, påpekar att offentliga arbetsgivare är politiker och därmed har de ett stort ansvar att gå före.

Höj kvinnors pension

Lönegapet mellan kvinnor och män följer med ända in i pensionen och kvinnors pensioner är 31 procent lägre än mäns. Sverige är det land i Norden med högst andel äldre kvinnor som lever i eller på gränsen till fattigdom. Allmän pension levererar inte på det sätt som är förväntat. För att uppnå en hållbar pension krävs att kvinnors löner ökar samt att staten höjer avsättningar till allmän pension.

Alla partier vill stärka pensionssystemet men vägen dit ser olika ut. Moderaterna vill till exempel sänka skatten på pension, medan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet valt att föreslå införandet av ett tillägg.

Vision anser dock att pensionssystemet är underfinansierat och att det måste in mer pengar i systemet. Vi vill att systemet ska vara förutsägbart och att medlemmarna inte ska behöva bli beroende av olika former av bidrag eller tillägg.

Stärk ledarskapet

Chefers villkor skiljer sig åt, till och med inom samma kommungräns. Till exempel kan chefer i äldreomsorgen, oftast kvinnor, ha 40, 50 eller i värsta fall 60 medarbetare. Det är flest på hela arbetsmarknaden. Medan chefer inom tekniska förvaltningar, oftast män, har betydligt färre medarbetare. Omsorgschefernas förutsättningar måste stärkas, till exempel genom att minska antalet medarbetare per chef.

Vision har föreslagit ett tak på omkring 25 medarbetare per chef, ett mått som Annie Lööf, ordförande i Centerpartiet, berättar att de står bakom. Det gör även Miljöpartiet. Acko Ankarberg Johansson, ordförande i socialutskottet, lyfter istället Kristdemokraternas förslag om ekonomiska styrmedel för att minska antalet medarbetare per chef.

Välfärdens arbetsplatser ska vara trygga

Kvinnodominerade yrkesgrupper utsätts i högre grad än manligt dominerade för hot, hat eller våld på jobbet. En undersökning bland Visions medlemmar inom socialt arbete visar att nästan hälften av de tillfrågade (45 procent) blivit utsatta för hot, våld, personangrepp eller förtal någon gång under de senaste 12 månaderna. Tre av tio av de utsatta är missnöjda med stödet från arbetsgivaren. Vision vill att arbetsgivare ökar det förebyggande arbetet, ger snabbt stöd till den som blivit utsatt och alltid polisanmäler incidenter.

Politiken har en viktig roll för att öka skyddet för samhällsviktiga yrkesgrupper. Gulan Avci, jämställdhetspolitisk talesperson för Liberalerna, vill till exempel att socialsekreterare ska omfattas av Blåljuslagen. Även Miljöpartiet tycker det, liksom Vision.

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister (S) betonar lokala politikers ansvar, inte bara för ekonomin utan också för arbetsmiljön för medarbetare och för chefer. Ciczie Weidby, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet, lyfter skyddsombudens roll och vikten av att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.

Flera av riksdagspartierna bekräftar Visions förslag och har en samsyn kring hur vi kan ta kliv framåt i jämställdhetsarbetet. Det är glädjande! Nu behöver dialogen fortsätta ute i kommuner och regioner där partierna är med och styr, så att förslagen kan kopplas till ekonomiska resurser och förverkligas. Vision bidrar gärna i arbetet.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Se utfrågningarna av riksdagspartierna

Läs mer

Strukturella löneskillnader

Vision om jämställd pension

Rapport om hot och våld inom socialt arbete (pdf)

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar