Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Händer knappar på ett tangentbord.

Så använder vi dina personuppgifter

Vision värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du som registrerad hos oss är informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter säkert och korrekt.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas av anställda på Vision eller förtroendevalda utsedda av Visions avdelningar eller klubbar. Detta för att ingen obehörig behandling ska ske. Personuppgifterna behandlas i säkra system för att undvika obehörig åtkomst. Vi strävar alltid efter att behandla personinformationen inom EU/EES eller inom land med adekvat skyddsnivå.

För att Vision ska kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig som medlem, behöver du lämna viss information om dig själv i samband med medlemsansökan eller under ditt medlemskap. Du kan när som helst uppdatera de uppgifter du har lämnat till Vision via Mina Sidor på Vision.se

Vid kontakt med Vision via kontaktformulär, e-post eller telefon kan du komma att behöva identifiera dig med BankID för att säkerställa att dina uppgifter inte hamnar i fel händer.

Om du har frågor om personuppgifter

Vision som organisation (organisationsnummer 802001–8019) är personuppgiftsansvarig. Vision har dataskyddsansvariga på kansliet som du som medlem och förtroendevald kan kontakta vid olika frågeställningar. Det gör du genom att mejla dataskyddsansvarig@vision.se.

Vision har även utsett dataskyddsombud som ska se till att vi följer gällande lagstiftning om personuppgiftsbehandlingar. Visions dataskyddsombud heter Henrik Björnklint och Louise Faxner. Du kan kontakta dataskyddsombuden på dataskyddsombud@tco.se.

Du har rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) rörande Visions behandling av dina personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten rekommenderar att du kontaktar ansvarig organisation innan du kontaktar dem. Vi hoppas också att du hör av dig till oss först, så vi får en chans att försöka rätta till eventuella problem. 

Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

För dig som är medlem

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • Personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • Förtroendeuppdrag, utbildningar inom uppdraget
 • Arbetsplats, befattning, inkomst, lärosäte
 • Betalningsinformation
 • Information du lämnar till oss i samband med medlemsärenden eller förhandling av ärenden förknippade med din person (till exempel handlingar i samband med ett medlemsärende) medlemsaktiviteter, behandling av motion, undersökningar eller när Vision företräder dig som medlem.
 • Att vara registrerad med skyddad identitet innebär andra rutiner. Vi har ingen adressuppgift till dig utan din post skickas som förmedlingsuppdrag via Skatteverket. Har du frågor? Då kan du kontakta Medlemsenheten: 0771-44 00 00.

Information som vi behöver samla in om dig från andra källor:

 • Person- och kontaktinformation som till exempel adressändringar från publikt tillgängliga personregister.
 • Anställningsuppgifter, som till exempel arbetsgivare, befattning, lön, sysselsättningsgrad från arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation.
 • Vi kan också få information om din inkomst via förtroendevalda som genomfört en lönerevision. Dessa uppgifter kommer ursprungligen från din arbetsgivare.
 • Vision kan även behöva hantera uppgifter om dig som har samlats in från andra medlemmar i samband med rekryteringskampanjer, nomineringar till förtroendeuppdrag, priser eller stipendier. I dessa fall informerar vi dig om detta senast i samband med att vi samlar in uppgifterna.
 • När Vision administrerar ärenden som till exempel tvist med arbetsgivare, kan information om händelseförlopp inhämtas från andra involverade parter. Denna information kan innehålla personuppgifter om dig.

Så länge behåller vi dina personuppgifter

Personuppgifterna gallras när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Ett exempel är att en medlem gallras i systemet 10 år efter utträde. Detta är för att kunna hjälpa dig med frågor även efter att ett ärende avslutats. Det är även för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk för dig som medlem även om du har begärt utträde ur förbundet och avtalsförhållandet mellan dig och Vision upplösts. Om du råkar ut för skada eller sjukdom som ska anmälas till försäkringsbolag behöver vi veta när du varit medlem. Ekonomiska handlingar gallras efter 7 år med stöd av bokföringslagen.

Hur behandlar vi medlemmars personuppgifter?

Ändamålet med behandling av personuppgifter regleras av våra stadgar och denna personuppgiftspolicy. Vi vill kunna informera och stödja dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden och din yrkesutveckling inom ramen för vår fackliga verksamhet.

Syftet är att vi ska kunna erbjuda dig ett så bra medlemskap som möjligt. Vi kommunicerar med dig via de kontaktvägar du har registrerat hos oss på Vision. Vi rekommenderar dig att inte ha en mejladress till din arbetsgivare registrerad hos oss, utan en privat. Du kan själv uppdatera dina personuppgifter på Mina sidor. 

Mina sidor (logga in)

I pdf:en nedan beskriver vi varför Vision behandlar dina personuppgifter och på vilka grunder behandlingen sker. I de fall vi behandlar känsliga personuppgifter om exempelvis hälsa eller fackligt medlemskap, görs det för att behandlingen utförs inom vår verksamhet som fackförbund. På Vision kan automatiserat beslutsfattande ske vid två tillfällen. Som ny medlem får du automatiskt ett grundskydd i Visions frivilliga gruppförsäkring gratis i 3 månader. Om du inte betalar din medlemsavgift på 3 månader utesluts du som medlem.

Vi kan komma att behandla personuppgifter relaterade till brott i syfte att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Så behandlar Vision medlemmars personuppgifter (pdf)

För dig som inte är medlem

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan komma att behandla dina uppgifter även för dig som inte är medlem i Vision. Detta sker i samband med att du kontaktar oss eller att du berörs av ett ärende som vi handlägger. Vi behandlar även dina uppgifter om du prenumererar på vår medlemstidning Tidningen Vision.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig i din yrkesroll som arbetsgivare, beslutsfattare, mediekontakt eller motpart där vi företräder medlem.

I de flesta fall är det du själv som lämnar uppgifter till oss:

 • Person- och kontaktinformation, personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • Anställningsuppgifter, arbetsgivare, arbetsplats, befattning, lön
 • Betalningsinformation
 • Information i samband med ärenden, aktiviteter eller undersökningar

Det kan också förekomma att person- och kontaktinformation till icke medlemmar lämnas av en medlem i samband med ett medlems- eller arbetsrättsligt ärende.

Vision kan också komma att få löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevisionen. Vision kan få uppgifter från arbetsgivaren för att undersöka representativiteten och erbjuda medlemskap i Vision.

Det kan även förekomma att Vision i utbildningssyfte av personal spelar in och sparar in- och utgående samtal till eller från Medlemstipset, Medlemsenheten, Vision Direkt eller Chef Direkt. Du har alltid möjlighet att avstå från att vi sparar en inspelning, vilket anges i vårt välkomstsvar när du ringer till oss samt får information om när vi ringer.

Så länge behåller vi dina personuppgifter

Personuppgifterna gallras när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Ekonomiska handlingar gallras efter 7 år med stöd av bokföringslagen. Personuppgifter på potentiella medlemmar som inte rekryteras raderas efter 3 månader. Information om arbetssökande raderas efter 2 år.

Hur behandlar vi icke-medlemmars personuppgifter?

I pdf:en beskriver vi varför Vision behandlar dina personuppgifter och på vilka grunder behandlingen sker.

Så behandlar Vision icke-medlemmars personuppgifter (pdf)

Leverantörer och samarbetspartners

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar ibland personuppgifter för personer som arbetar hos våra leverantörer eller samarbetspartners. Detta är i form av kontaktuppgifter som är nödvändiga för att underhålla vår avtalsmässiga relation eller personuppgifter som förekommer i samband med fakturering. Information kan lämnas till oss av dig eller din arbetsgivare.

Så länge behåller vi dina personuppgifter

Personuppgifterna gallras när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Ekonomiska handlingar gallras efter 7 år med stöd av bokföringslagen.

Hur behandlar vi leverantörer och samarbetspartners personuppgifter?

I pdf:en beskriver vi varför Vision behandlar dina personuppgifter och på vilka grunder behandlingen sker.

Behandling av personuppgifter (pdf)

Informationsutbyte och rättigheter

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vision har informationsutbyte med andra organisationer, myndigheter och företag när det krävs för att fullfölja uppdraget. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och lagligt sätt. Följande mottagare kan komma att ta del av dina uppgifter:

 • Försäkringsförmedlare/försäkringsbolag – för att de ska kunna administrera de försäkringar du har rätt till
 • Personadressregister– för att säkerställa att vi har uppdaterade adressuppgifter
 • Banker – betalningsinformation avseende medlemsavgift
 • Arbetsgivare samt arbetsgivarorganisation – i samband med lönerevision, till statistik eller vid konflikt med arbetsgivare
 • Tryckeri, printleverantör, postombud och leverantör av digitala kommunikationstjänster
 • Leverantörer av IT-system, IT-stöd och IT-tjänster åt Vision
 • Leverantörer som hanterar utskick av till exempel nyhetsbrev och enkätundersökningar
 • Resebokningsföretag, hotell och konferensanläggningar – om du som förtroendevald går facklig utbildning eller medverkar vid seminare, kongress eller andra fackliga sammanhang
 • Leverantörer av tjänster till medlemmar – för att tillgodose att du har tillgång till de medlemsförmåner/tjänster du har rätt till
 • Arkivleverantör
 • Skattemyndigheten
 • Molnlösningar och IT-tjänster – Vision använder IT-tjänster som lagrar data inom EU. I de fall data kan komma att föras utanför EU och EES tillämpas lämpliga skyddsåtgärder i form av exempelvis EU:s standardiserade dataskyddsbestämmelser.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du som har dina personuppgifter registrerade hos Vision har följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

 • Rätt till information. Information om när och hur dina uppgifter behandlas. Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilka uppgifter Vision behandlar om dig.  
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller kompletterade.
 • Rätt till radering. Du har rätt att be att få dina uppgifter raderade. Det finns undantag, exempelvis om vi behöver dem för att uppfylla en rättslig förpliktelse. I annat fall måste vi radera dina uppgifter på din begäran, exempelvis om de inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller de används till direktmarknadsföring från oss och du motsätter dig detta. En avvägning av vad som är möjligt att radera och vilka konsekvenser det får, måste därför avgöras från fall till fall.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har i vissa fall rätt att få ut dina personuppgifter för att använda på annat håll i ett elektroniskt format.
 • Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid uppgifternas korrekthet utreds.
 • Rätt att återkalla samtycke. Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • Rätt att göra invändningar. Du har rätt att göra invändningar mot viss behandling av dina uppgifter. Det gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
 • Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering. Du har rätt att inte bli föremål för beslut som endast grundas på automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.
 • Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten. Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Vision behandlat dina personuppgifter i strid mot dataskyddsförordningen.
 • Rätt till skadestånd. Om du lidit skada på grund av dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

För att nyttja dina rättigheter kontaktar du Vision på dataskyddsansvarig@vision.se

Mer information om dina rättigheter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Integritetsskyddsmyndighetens (imy.se)

Cookies

Inställningar för cookies

Vision använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator av din webbläsare och är en förutsättning för vissa tjänster. Cookies används i dag av de flesta webbplatser.

Vision använder både temporära cookies och beständiga cookies. Temporära cookies raderas efter sessionen, det vill säga när du stänger din webbläsare. Beständiga cookies används bland annat för att komma ihåg din webbläsare mellan besök på webbplatsen. Dessa används för att du ska slippa fylla i alla uppgifter på nytt varje gång du besöker webbplatsen, för att analysera och förbättra innehållet samt för att utvärdera och förbättra vår marknadsföring. Beständiga cookies raderas inte när du stänger ner webbläsaren.

Vision använder cookies för att samla statistik om användandet av vår webbplats samt för att utvärdera och förbättra vår digitala marknadsföring. Exempelvis genom att bättre styra annonser mot relevanta målgrupper eller att inte visa samma annons för samma person för många gånger. I vissa fall är dessa så kallade tredjepartscookies som rapporterar data till samarbetspartners till Vision. Du kan själv ändra dina val för cookies via länken i sidfoten som heter "Inställningar för cookies".

Ändra dina inställningar för cookies

Kontakta oss

Är du osäker på om du kan vara medlem i Vision? Ta kontakt med Vision Direkt.

Kontakta Vision

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss