Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Rätt att börja med barnen

2021-09-10

Barn och ungas välmående är en angelägenhet som Vision drivit under flera år. Bland annat tillsammans med #Ångestpodden har vi inom kampanjerna #mellanstolarna och #varärminkurator uppmärksammat att barn och unga med psykisk ohälsa alltför ofta hamnar mellan stolarna. Vi har lyft fram behovet av att verksamheter som ska stödja barn arbetar närmare varandra och närmare barnen, ungdomarna och deras föräldrar.

Nu har Vision lämnat ett remissvar på delbetänkandet med det passande namnet ”Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)".

Utredningen, som har i uppdrag att se över förutsättningarna för en mer sammanhållen, god och nära vård för barn och unga, beskriver ett fragmentiserat och svårnavigerat vårdlandskap för barn, unga och deras föräldrar. Utredaren konstaterar att det saknas ett helhetsansvar och det brister i samordning mellan de verksamheter som ska vara till för våra barn och unga som inte mår bra.

Vision delar den bilden men vi känner oro för att förslagen inte är tillräckliga för att säkerställa att barn och unga får rätt stöd i rätt tid. Våra medlemmar som arbetar inom olika vårdande och stödjande verksamheter och som möter dessa barn och unga beskriver en frustration över att verksamheternas uppdrag ofta är avgränsade och saknar ett helhetsperspektiv. Vilket leder till att barn och unga alltför ofta hänvisas mellan olika verksamheter, faller mellan stolarna och inte får de insatser de behöver på ett samordnat sätt.

Barn, unga och deras föräldrar behöver en tydlig väg in vid behov av stöd kring psykisk ohälsa. Förslagsvis är det barnhälsovården och elevhälsan som är den ingången. Vision ser gärna mer av teambaserade arbetssätt där elevhälsa, primärvård, specialistvård och socialtjänst arbetar i team kring barn och unga som behöver stöd från olika verksamheter.

Att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga är en vinst för hela samhället. Vision tycker att det är bra att det främjande perspektivet lyfts fram av utredaren. I vårt remissvar, liksom i det remissvar vi lämnade kring förslaget till ny socialtjänstlag, betonar vi vikten av att det förebyggande arbetet uppvärderas och tydliggörs.

Barn, unga och deras föräldrar ska inte själva behöva samordna sin vård. Därför tycker vi att förslaget om fast vårdkontakt för samordning är utmärkt. För helhetsperspektivet skulle det bli ännu bättre om det kompletteras med att även elevhälsan ingår i regleringen av det som kallas samordnad individuell plan, så kallad SIP.

Vision delar flera av utredarens förslag, men vi saknar konkreta förslag kring kompetensförsörjning, attraktiva arbetsplatser och goda arbetsvillkor för de anställda. På sikt finns ekonomiska vinster att hämta, men för att nå önskade effekter behöver också resurser tillföras.

En sammanhållen vård för barn och unga, som har fokus på att främja och förebygga hälsa, gör att färre hamnar mellan stolarna och fler mår bättre.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar