Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Rätt att börja med barnen

2021-09-10

Barn och ungas välmående är en angelägenhet som Vision drivit under flera år. Bland annat tillsammans med #Ångestpodden har vi inom kampanjerna #mellanstolarna och #varärminkurator uppmärksammat att barn och unga med psykisk ohälsa alltför ofta hamnar mellan stolarna. Vi har lyft fram behovet av att verksamheter som ska stödja barn arbetar närmare varandra och närmare barnen, ungdomarna och deras föräldrar.

Nu har Vision lämnat ett remissvar på delbetänkandet med det passande namnet ”Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)".

Utredningen, som har i uppdrag att se över förutsättningarna för en mer sammanhållen, god och nära vård för barn och unga, beskriver ett fragmentiserat och svårnavigerat vårdlandskap för barn, unga och deras föräldrar. Utredaren konstaterar att det saknas ett helhetsansvar och det brister i samordning mellan de verksamheter som ska vara till för våra barn och unga som inte mår bra.

Vision delar den bilden men vi känner oro för att förslagen inte är tillräckliga för att säkerställa att barn och unga får rätt stöd i rätt tid. Våra medlemmar som arbetar inom olika vårdande och stödjande verksamheter och som möter dessa barn och unga beskriver en frustration över att verksamheternas uppdrag ofta är avgränsade och saknar ett helhetsperspektiv. Vilket leder till att barn och unga alltför ofta hänvisas mellan olika verksamheter, faller mellan stolarna och inte får de insatser de behöver på ett samordnat sätt.

Barn, unga och deras föräldrar behöver en tydlig väg in vid behov av stöd kring psykisk ohälsa. Förslagsvis är det barnhälsovården och elevhälsan som är den ingången. Vision ser gärna mer av teambaserade arbetssätt där elevhälsa, primärvård, specialistvård och socialtjänst arbetar i team kring barn och unga som behöver stöd från olika verksamheter.

Att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga är en vinst för hela samhället. Vision tycker att det är bra att det främjande perspektivet lyfts fram av utredaren. I vårt remissvar, liksom i det remissvar vi lämnade kring förslaget till ny socialtjänstlag, betonar vi vikten av att det förebyggande arbetet uppvärderas och tydliggörs.

Barn, unga och deras föräldrar ska inte själva behöva samordna sin vård. Därför tycker vi att förslaget om fast vårdkontakt för samordning är utmärkt. För helhetsperspektivet skulle det bli ännu bättre om det kompletteras med att även elevhälsan ingår i regleringen av det som kallas samordnad individuell plan, så kallad SIP.

Vision delar flera av utredarens förslag, men vi saknar konkreta förslag kring kompetensförsörjning, attraktiva arbetsplatser och goda arbetsvillkor för de anställda. På sikt finns ekonomiska vinster att hämta, men för att nå önskade effekter behöver också resurser tillföras.

En sammanhållen vård för barn och unga, som har fokus på att främja och förebygga hälsa, gör att färre hamnar mellan stolarna och fler mår bättre.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera (via.tt.se)

Pressbilder

Söker du pressbilder från Vision? Du hittar bilderna i vårt pressrum hos ViaTT.

Pressrum Vision (via.tt.se)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss