Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Hög tid att investera i en hållbar välfärd

2021-10-20

En stark offentlig ekonomi med 35 miljarder överskott i kommunerna under 2020. Så beskriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) det ekonomiska läget i sin ekonomirapport. Samtidigt pekar SKR på stora utmaningar för kommuner och regioner de kommande åren. Det handlar om vård och omsorg till en växande andel äldre, att öka sysselsättningen, skynda på välfärdens digitalisering och klimatanpassa samhället.

Enligt ekonomirapporten kommer antalet människor arbetsför ålder öka enbart i kommuner som har över 25 000 invånare. Detta innebär att både kostnader och intäkter kommer att minska för hela kommun- och regionsektorn. Många kommuner som idag har svårt med kompetensförsörjning och att klara välfärdsuppdraget kommer att få det ännu svårare. Tillfälliga statsbidrag gör dessutom planeringen kortsiktig och de nödvändiga satsningar på arbetsmiljö och digitalisering som krävs för att klara välfärdsuppdraget försvåras.

Prioritera arbetsmiljö och utveckling

För att kommunerna ska klara sitt välfärdsuppdrag vill Vision se mer samarbete mellan olika kommuner men också se över kommunindelningen. Vi ser också att kommuner och regioner behöver bli mer attraktiva som arbetsgivare för att rekrytera nya medarbetare och behålla och utveckla de man har. Välfärden behöver gå i bräschen för ett hållbart arbetsliv och prioritera arbetsmiljöarbetet, utveckla medarbetarna och stärka chefers förutsättningar. På en allt mer föränderlig arbetsmarknad är medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling och omställning central. Här jobbar Vision tillsammans med SKR för att teckna omställningsavtal som möjliggör en trygg omställning.

Riktade statsbidrag ingen ursäkt för uteblivna satsningar

SKR pekar på problem med att riktade statsbidrag skapar en kortsiktighet, inte minst inom äldreomsorgen. Vision delar SKRs uppfattning om att minska de riktade statsbidragen men tycker samtidigt inte att det får bli en ursäkt och förklaring till varför kommuner avstår från att jobba med att stärka kvaliteten i äldreomsorgen. Kommunerna måste använda tillgängliga resurser smart och det innebär bland annat att ge det verksamhetsnära ledarskapet bättre förutsättningar. Det här är frågor som Visions förtroendevalda just nu driver i dialog med kommunpolitiker runt om i landet. Ekonomirapporten bekräftar verkligen behovet av att prioritera äldreomsorgen i kommunala satsningar.

Positivt grepp om klimatfrågan

Det är positivt att SKR vill ta ett större grepp om klimatfrågan, både när det gäller att anpassa verksamheterna så att de i så låg grad som möjligt bidrar till koldioxidutsläpp, liksom att anpassa samhället inför ett förändrat klimat. Visions medlemmar som arbetar som energirådgivare och upphandlare, jobbar inom räddningstjänsten eller med samhällsplanering, måste få rätt verktyg och förutsättningar. Vision har till exempel lyft koldioxidbudgetar som ett bra och viktigt verktyg i kommuners klimatarbete.

SKR konstaterar att det i dagsläget råder en brist på nationella beräkningar av såväl skadekostnader som klimatanpassningsåtgärder. Det behöver också tydliggöras bättre än i dag var ansvaret för anpassningarna ligger. SKR kommer därför att inrätta en programberedning med uppdrag att analysera frågan. Det är bra! Kommuner och regioner har en nyckelroll och det är Visions medlemmar som ska genomföra de åtgärder som behövs för att leva upp till våra gemensamma klimatmål. Arbetsgivare behöver därför till vara medlemmarnas kompetens och engagemang, ge dem möjlighet att minska sitt klimatavtryck på jobbet samt öka deras inflytande genom klimatombud.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar