Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Bättre och samordnade insatser mot missbruk, beroende och psykisk ohälsa

2021-11-26

Hälso- och sjukvården ska ha hela behandlingsansvaret för personer med missbruk, beroendeproblematik och psykisk ohälsa, och socialtjänsten ska ha tydligt ansvar för sociala stödinsatser. Det föreslår Samsjuklighetsutredningen i sitt delbetänkande. Vision välkomnar förslaget som kan leda till bättre och mer samordnade insatser i rätt tid.

Dagens uppdelning mellan regioner och kommuner när det gäller vård och behandling är problematisk. De organisatoriska stuprören och stigmatiseringen gällande insatser för personer med beroende och/eller psykisk sjukdom/ohälsa är cementerade sedan lång tid tillbaka. Vi vet att många bollas mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst eller mellan psykiatri och beroendevård på ett sätt som skapar lidande för både den enskilde och för anhöriga.

Det leder också till frustration hos medarbetarna som dels får lägga mycket tid på att hänvisa till andra instanser, dels till att klargöra vems ansvar som gäller i olika situationer. Vision har tidigare pekat på problemen genom initiativet #mellanstolarna. 

Det är därför både modigt och angeläget att utredningen lägger fram förslag som på riktigt kan förbättra både insatserna och tillvaron för människor med missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Förslaget gäller även när personer placeras på hem för vård eller boende (HVB) vilket kan leda till att människors behov av hälso- och sjukvårdsinsatser för sin psykiska eller somatiska hälsa på ett bättre sätt än idag tas om hand av hälso- och sjukvården.  

Vision har deltagit i en expertgrupp kopplat till utredningen och vi ser fram emot att lämna synpunkter på förslagen i sin helhet när de skickas ut på remiss. Vi kommer också att vara delaktiga i utredningens fortsatta arbete med att ta fram förslag på en gemensam tvångsvårdslagstiftning.  

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar