Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Hela samhället tjänar på en hållbar socialtjänst

2021-01-28

Förslaget till ny socialtjänstlag är ambitiöst men lever inte upp till intentionen att skapa en hållbar socialtjänst. Vision saknar fokus på det förebyggande arbetet liksom på åtgärder som motverkar obalansen mellan krav och resurser. Det går inte att skapa en hållbar socialtjänst om inte förutsättningarna för chefer och medarbetare förbättras. Därför måste hela samhället bidra till långsiktiga sociala investeringar, inte bara den kommunala budgeten.

Betänkandet Hållbar socialtjänst innehåller förslag som ska bidra till att göra socialtjänsten mer rättvis, jämställd, likvärdig, tillgänglig och rättssäker. Ett viktigt område handlar om socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser. För Visions medlemmar innebär det förebyggande arbetet större möjligheter att nå effekt med socialtjänstens insatser. Även forskningen pekar på detta. Men utredarens förslag om att socialtjänsten ”ska ha ett förebyggande perspektiv ger inte det förebyggande arbetet tillräckligt stark laglig status. I den nya socialtjänstlagen bör det skrivas in att socialtjänsten ska arbeta förebyggande.  

Bostadssegregation, ökade klyftor i skolan, gängkriminalitet och en ökande ekonomisk ojämlikhet. De växande samhällsproblemen gör socialtjänstens uppdrag allt mer omfattande i rollen som samhällets yttersta skyddsnät. När socialtjänsten ska täcka upp för bristande resurser och otydlighet i ansvar för andra verksamheter blir det svårt att tillgodose alla individers enskilda behov. Risken är uppenbar för att människor hamnar mellan stolarna. Vision anser att socialtjänstens yttersta ansvar behöver ses över och analyseras samt ställas i relation till andra aktörer och deras ansvarsområden.  

Visions medlemmar är välutbildade, engagerade och kompetenta och deras professionella stöd kan göra en avgörande skillnad för individer. Men ofta saknas förutsättningar för medarbetarna. Socialtjänsten är underfinansierad och det råder en obalansen mellan krav och resurser. Det resulterar i otillräckliga arbetsvillkor och bristande kvalitet. Visions medlemmar beskriver återkommande brister när det gäller introduktion, chefer som inte kan avsätta tillräckligt med tid för ledarskapet, hög arbetsbelastning och ekonomiska resurser som inte räcker till de lagstiftade kraven. Samma kritik framkommer i inspektioner av Arbetsmiljöverket.  

Därför är det problematiskt när utredningsdirektiven säger att förslag till ny lagstiftning inte får medföra kostnadsökningar. För långsiktiga sociala investeringar må kosta initialt men de betalar sig i slutänden. Utan förbättrade villkor och förutsättningar att göra ett professionellt arbete kan inte chefer och medarbetare följa lagens intentioner, varken dagens eller framtidens. Staten behöver därför skjuta till medel till kommunerna för att en ny lag ska få effekt.

Visions synpunkter på betänkandet bygger på en bred dialog vi haft med medlemmar inom socialt arbete. Vi kommer att fortsätta bidra i debatten framöver, nationellt och lokalt, om förutsättningarna för en hållbar socialtjänst.   

Läs Visions remissvar i sin helhet.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

 

 

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar