Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Hela samhället tjänar på en hållbar socialtjänst

2021-01-28

Förslaget till ny socialtjänstlag är ambitiöst men lever inte upp till intentionen att skapa en hållbar socialtjänst. Vision saknar fokus på det förebyggande arbetet liksom på åtgärder som motverkar obalansen mellan krav och resurser. Det går inte att skapa en hållbar socialtjänst om inte förutsättningarna för chefer och medarbetare förbättras. Därför måste hela samhället bidra till långsiktiga sociala investeringar, inte bara den kommunala budgeten.

Betänkandet Hållbar socialtjänst innehåller förslag som ska bidra till att göra socialtjänsten mer rättvis, jämställd, likvärdig, tillgänglig och rättssäker. Ett viktigt område handlar om socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser. För Visions medlemmar innebär det förebyggande arbetet större möjligheter att nå effekt med socialtjänstens insatser. Även forskningen pekar på detta. Men utredarens förslag om att socialtjänsten ”ska ha ett förebyggande perspektiv” ger inte det förebyggande arbetet tillräckligt stark laglig status. I den nya socialtjänstlagen bör det skrivas in att socialtjänsten ska arbeta förebyggande.  

Bostadssegregation, ökade klyftor i skolan, gängkriminalitet och en ökande ekonomisk ojämlikhet. De växande samhällsproblemen gör socialtjänstens uppdrag allt mer omfattande i rollen som samhällets yttersta skyddsnät. När socialtjänsten ska täcka upp för bristande resurser och otydlighet i ansvar för andra verksamheter blir det svårt att tillgodose alla individers enskilda behov. Risken är uppenbar för att människor hamnar mellan stolarna. Vision anser att socialtjänstens yttersta ansvar behöver ses över och analyseras samt ställas i relation till andra aktörer och deras ansvarsområden.  

Visions medlemmar är välutbildade, engagerade och kompetenta och deras professionella stöd kan göra en avgörande skillnad för individer. Men ofta saknas förutsättningar för medarbetarna. Socialtjänsten är underfinansierad och det råder en obalansen mellan krav och resurser. Det resulterar i otillräckliga arbetsvillkor och bristande kvalitet. Visions medlemmar beskriver återkommande brister när det gäller introduktion, chefer som inte kan avsätta tillräckligt med tid för ledarskapet, hög arbetsbelastning och ekonomiska resurser som inte räcker till de lagstiftade kraven. Samma kritik framkommer i inspektioner av Arbetsmiljöverket.  

Därför är det problematiskt när utredningsdirektiven säger att förslag till ny lagstiftning inte får medföra kostnadsökningar. För långsiktiga sociala investeringar må kosta initialt men de betalar sig i slutänden. Utan förbättrade villkor och förutsättningar att göra ett professionellt arbete kan inte chefer och medarbetare följa lagens intentioner, varken dagens eller framtidens. Staten behöver därför skjuta till medel till kommunerna för att en ny lag ska få effekt.

Visions synpunkter på betänkandet bygger på en bred dialog vi haft med medlemmar inom socialt arbete. Vi kommer att fortsätta bidra i debatten framöver, nationellt och lokalt, om förutsättningarna för en hållbar socialtjänst.   

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera (via.tt.se)

Pressbilder

Söker du pressbilder från Vision? Du hittar bilderna i vårt pressrum hos ViaTT.

Pressrum Vision (via.tt.se)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss