Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Kommunerna har råd att prioritera HVB

2021-10-08

Det är bra att regeringen tillsätter en utredning om samhällets vård av placerade barn och unga utifrån barnkonventionen. Samtidigt är det sällan lagstiftningen som brister, problemet är att lagar och regler inte efterföljs av kommuner och privata aktörer som driver hemmen.

Larmen från HVB har duggat tätt de senaste åren med vittnesmål om hot, våld, droger och prostitution. I värsta fall har hemmen inneburit en direkt skadlig miljö för barn och unga som bor där. Även Vision har larmat om personalens undermåliga arbetsmiljö; om underbemanning, ensamarbete och bristande utbildning, inte minst kring hotfulla situationer.

Visions senaste undersökning visar att medarbetare på HVB hör till dem som är mest utsatta för hot, våld, trakasserier och personangrepp på jobbet. Hela sex av tio har utsatts det senaste året. Samtidigt har var tredje anställd inte fått tydliga instruktioner från arbetsgivaren om hur de ska agera vid hotfulla situationer, enligt en undersökning av Tidningen Vision.

Det är ett brott mot Arbetsmiljölagen. Arbetsgivare är skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ansvarar också för att personalen känner till regler och rutiner så att alla vet hur de ska agera vid hot och våld.

Trots kända arbetsmiljöproblem, mediegranskningar och kritik från IVO kvarstår bristerna. Och konsekvenserna känner vi till; en otrygg miljö för både unga och personal. Anledningen till att det ser ut såhär beror till en stor del på att den sociala barn- och ungdomsvården inte är ett tillräckligt prioriterat område hos kommunpolitikerna. Vore den det så skulle inte arbetsmiljön och personalomsättningen se ut som den gör.

Därför är det bra att vårdkedjan och lagstiftning nu ses över, inte minst ur ett barnrättsperspektiv. Men det fråntar inte kommunerna deras ansvar att säkerställa en balans mellan uppdrag och resurser. Kommunerna har en god ekonomi och det behöver synas i form av förbättrade arbetsvillkor för personalen, där mer tid för uppföljning av upphandlade verksamheter är en viktig del. Det spelar ingen roll vad som står i lagen om inte personalen har förutsättningar att följa den.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar