Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande.

Smarta arbetsgivare gör något bra av kritiken

2021-03-03

Medicinska sekreteraren och Visionsmedlemmen Ingrid Leirnes straffades med omplacering för en insändare i lokaltidningen. Vision drev ärendet vilket resulterade i att Ingrid fick behålla sitt jobb och ta emot ett skadestånd. Men trots att meddelarfriheten är grundlagsskyddad är det många som tvekar att använda den.

Nu berättar SVT:s Uppdrag Granskning om Ingrid Lerines och andra visselblåsare som använt sin meddelarfrihet och blivit bestraffad av arbetsgivaren. Det är också något som Tidningen Vision berättat om i flera artiklar tidigare. 

Att som offentligt anställd gå till media med uppgifter om missförhållanden på sin arbetsplats är en grundlagsskyddad rättighet, genom den så kallade meddelarfriheten. Meddelarskyddet innebär att arbetsgivare inte har rätt att göra efterforskningar kring vem som lämnat uppgifterna eller att bestraffa den.

Privatanställda har inte samma skydd men sedan 2017 gäller efterforskningsförbudet även för de som är anställda inom privat vård, skola och omsorg som är offentligt finansierad. Det gäller också inom kommunala bolag som kommuner har avgörande beslutsrätt över. Vision menar att efterforskningsförbudet även bör omfatta alla anställda i privata verksamheter som drivs av offentliga medel.

Trots att meddelarfriheten är lagstadgad för offentliganställda tvekar många att använda den. En enkät som SVT gjort visar att åtta av 35 fackförbund anser att rädslan för att påtala missförhållanden ökat de senaste åren. Det är farlig utveckling som riskerar att leda till tystare arbetsplatser.

Klart är att det i många organisationer finns stora kunskapsluckor kring dessa viktiga frågor. Därför behöver kunskapen höjas på alla nivåer så att anställdas rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter blir kända. Samtidigt måste chefer få rimliga förutsättningar att ta emot kritik och åtgärda de problem som lyfts. Skyddsombuden ute på arbetsplatserna måste få möjlighet att utföra sina uppdrag så att medlemmarna företräds på ett bra sätt.

Yttrandefrihet och meddelarskydd är inte bara grundbultar för vår demokrati, det bidrar också till en bättre verksamhet och en god arbetsmiljö. Öppenhet och insyn skapar tillit så att medarbetarna kan ägna fokus och energi åt att utveckla verksamheten. Facklig organisering och skyddsombud på arbetsplatsen gör att problem eller missförhållanden uppmärksammas istället för att sopas under mattan. Smarta arbetsgivare uppmuntrar medarbetarnas kritikrätt.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar