Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Kommentarer från Veronica Magnusson

Manifestation mot Rysslands krig i Ukraina

2023-01-11

Tack vare det stora engagemanget bland Visions medlemmar och förtroendevalda har Vision donerat runt en halv miljon kronor till det ukrainska fackliga nätverket Trade Union lifeline. Under 2023 kommer vi att ge ännu mer. Det sa Visions förbundsordförande Veronica Magnusson vid en manifestation mot Rysslands krig i Ukraina.

Finns inte utrymme för nedskärningar i välfärden

2022-12-19

Välfärden behöver långsiktiga ekonomiska planeringsförutsättningar så att resurser och uppdrag går hand i hand. Visions medlemmar är redan under stark press och kan inte trolla med knäna för att få verksamheten att fungera.

Alla ska kunna vara trygga på jobbet

2022-11-28

I fredags uppmärksammades Orange Day, den internationella dagen för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vision uppmanar regeringen att ta på sig ledartröjan för att stoppa våld och kränkningar på arbetsplatser.

Tidöavtalet saknar viktiga välfärdssatsningar

2022-10-18

Sveriges kommuner och regioner står inför gigantiska utmaningar för att bemanna verksamheterna. Välfärdens medarbetare behöver fler kollegor och bättre förutsättningar. Det konstateras även i Tidöavtalet – men lösningarna lyser med sin frånvaro.

Vi vet hur kommande regering får ordning på välfärden

2022-09-20

Ulf Kristersson har fått det ansvarsfulla uppdraget att sondera för att bilda regering. Vision vill påminna om de samtal vi har haft med Moderaterna senaste åren. Visions medlemmar är nycklar i att...

Var finns vallöftena om det sociala arbetet?

2022-08-24

Unga som begår brott och våldsdåd är ett misslyckande för samhället som alla politiska partier vill komma till rätta med. Men vilka vill använda socialtjänstens fulla kompetens att agera förebyggande? Socialtjänsten måste få rätt förutsättningar att arbeta med tidiga insatser mot barn och vuxna som behöver hjälp och stöd. Det behövs en ny socialtjänstlag som fokuserar på förebyggande arbete. Var finns vallöftet om det?

Mänskliga rättigheter måste försvaras varje dag

2022-06-28

Flera händelser i omvärlden visar att vi inte kan ta våra mänskliga rättigheter för givet. Rätten att vara den man är, älska den man vill, bestämma över sin egen kropp eller kämpa för bättre arbetsvillkor är satt under stark press. På många håll går utvecklingen åt fel håll.

Tal mot Rysslands krig i Ukraina

2022-04-20

Den 20 april höll Visions förbundsordförande Veronica Magnusson ett tal mot Rysslands krig i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Bra att karensavdraget utreds

2022-03-24

Pandemin visade tydligt att dagens regelverk kring karensavdrag är orättvist och skapar ekonomisk otrygghet för många grupper på arbetsmarknaden. Karensavdraget behöver utformas utifrån dagens moderna arbetsliv och inte låta tjockleken på plånboken avgöra vem som har råd att vara hemma vid sjukdom och vem som behöver gå till jobbet och riskera att smitta andra.

Inflytande gör omställningen bättre

2022-03-23

Pandemi, klimatkris och nu ett osäkert världsläge till följd av kriget i Ukraina. Välfärden står inför stora utmaningar som kräver ett hållbart arbetsliv där medarbetares inflytande står i fokus. Om arbetsgivare prioriterar dialog och inflytande kan vi hitta lösningar och vägar framåt som fungerar för fler.

Insikten finns- men jämställdhetsreformerna saknas

2022-03-15

Förra veckan frågade jag företrädare för sju riksdagspartier hur de vill öka jämställdheten i välfärden. Politikerna är överens om att de kvinnodominerade yrkena behöver värderas högre, att kvinnors låga pension behöver höjas, att ledarskapet måste stärkas och att hot och våld ska förebyggas. Alla påtalar att det är offentliga arbetsgivare och partikollegor i kommuner och regioner som ansvarar för lön, villkor och arbetsmiljö. Vision vill se att orden blir till handling.

Lärdomarna från pandemin måste leda till förändring

2022-02-25

Sverige har kommit relativt väl ut ur pandemin och tillhör de länder som haft lägst överdödlighet 2020–2021. Det konstaterar Coronakommissionen i sitt slutbetänkande som presenterades idag. Samtidigt får regeringen kritik för att smittan tog sig in på särskilda boenden för äldre. Många äldre fick inte den sjukhusvård som kunde ha hjälpt dem. Delvis på grund av felaktiga prioriteringar men också på grund av tidigare känd problematik inom verksamheten; otillräcklig bemanning och bristande organisering av verksamheten.

Mer behövs för att öka tryggheten på jobbet

2022-02-02

Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsviktiga funktioner lämnade idag sina förslag till justitieminister Morgan Johansson. Vision välkomnar förslagen om att all personal inom socialtjänsten får ett straffrättsligt skydd mot hot och våld. Men det räcker inte, alla anställda som utsätts för hot och våld på jobbet behöver omfattas av skyddet. Vision vill också att ett skydd mot diffusa hot utreds, att fler anmälningar om hot och våld utreds av polis samt att möjligheten att få skyddad identitet med anledning av yrkesutövning ses över och förstärks.

Välkommet med nya karantänsregler för att trygga välfärden

2022-01-21

Folkhälsomyndighetens besked att undanta vissa samhällsviktiga nyckelgrupper samt trippelvaccinerade från regler om familjekarantän är mycket välkommet. Välfärden är hårt ansträngd och alla medarbetare som inte är sjuka behövs i verksamheterna.

Låt inte vaccinfrågan leda till splittring

2022-01-19

Allt fler arbetsgivare inom vård och omsorg inför nu vaccinkrav som ett villkor för nyanställning. Andra går längre och kräver vaccinering för att fast anställda ska få behålla jobbet. Visions budskap...

Lär av misstagen, stärk äldreomsorgen nu

2022-01-14

Antalet smittade av Covid-19 på äldreboenden ökar nu kraftigt, enligt nya siffror från Socialstyrelsen. Många av landets omsorgschefer kämpar med att klara den dagliga bemanningen då allt fler i personalen är sjuka eller befinner sig i karantän. Men trots att vi står mitt i en fjärde våg av pandemin var det förvånansvärt tyst om villkoren i äldreomsorgen när partiledarna möttes i årets första riksdagsdebatt.

Förslag för bättre och samordnade insatser mot beroende och psykisk ohälsa

2021-11-26

Hälso- och sjukvården ska ha hela behandlingsansvaret för personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa, och socialtjänsten ska ha tydligt ansvar för sociala stödinsatser. Det föreslår Samsjuklighetsutredningen i ett nytt betänkande. Vision välkomnar förslaget som kan leda till bättre och mer samordnade insatser i rätt tid.

Gör det lättare för kommunerna att lyfta äldreomsorgen

2021-10-28

En granskning av SVT Nyheter visar att många kommuner inte använt de statliga pengar man ansökt om inom ramen för äldreomsorgslyftet. Därmed kommer hundratals miljoner kronor att behöva betalas tillbaka till staten. Att pengarna inte används är olyckligt och visar att regeringen behöver tänka mer flexibelt och långsiktigt för att ge kommunerna förutsättningar att stärka äldreomsorgen.

Processen för ökad trygghet och omställning behöver fortgå

2021-10-20

Just nu höjs röster från Vänsterpartiet om att stoppa lagstiftningen kring LAS. Vision tycker att det är en dålig idé. Vi förhandlar just nu om ett nytt omställningsavtal utifrån lagförslaget. Processen är nödvändig för att ge medlemmarna möjlighet till en trygg omställning med kompetensutveckling och studiefinansiering under hela arbetslivet.

Hög tid att investera i en hållbar välfärd

2021-10-20

En stark offentlig ekonomi med 35 miljarder överskott i kommunerna under 2020. Så beskriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) det ekonomiska läget i sin ekonomirapport. Samtidigt pekar SKR på stora utmaningar för kommuner och regioner de kommande åren. Det handlar om vård och omsorg till en växande andel äldre, att öka sysselsättningen, att skynda på välfärdens digitalisering och att klimatanpassa samhället.

Kommunerna har råd att prioritera HVB

2021-10-08

Det är bra att regeringen tillsätter en utredning om samhällets vård av placerade barn och unga utifrån barnkonventionen. Samtidigt är det sällan lagstiftningen som brister, problemet är att lagar och regler inte efterföljs av kommuner och privata aktörer som driver hemmen.

Slopa karensavdraget permanent

2021-10-01

Idag återinförs karensavdraget som avskaffades tillfälligt under pandemin. Det är ett dåligt beslut. Tjockleken på plånboken ska inte avgöra vem som har råd att vara hemma vid sjukdom och vem som måste gå till jobbet och riskera att smitta andra.

Rätt att börja med barnen

2021-09-10

Barn och ungas välmående är en angelägenhet som Vision drivit under flera år. Bland annat tillsammans med #Ångestpodden har vi inom kampanjerna #mellanstolarna och #varärminkurator uppmärksammat att barn och unga med psykisk ohälsa alltför ofta hamnar mellan stolarna. Vi har lyft fram behovet av att verksamheter som ska stödja barn arbetar närmare varandra och närmare barnen, ungdomarna och deras föräldrar.

Chefer måste få stöd att hantera vaccinfrågan

2021-09-03

I debatten om vaccinering lyfts just nu olika förslag fram för att förmå fler anställda i välfärden att vilja vaccinera sig. Region Dalarna utreder möjligheten att enbart anställa vaccinerad personal. Frågan om vilka krav man kan ställa på sin personal kommer att hamna i många chefers knä i höst och arbetsgivare behöver ge stöd att hantera balansgången mellan individuella val och verksamhetens behov.

Löneskillnaderna minskar, men på tok för långsamt

2021-06-22

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, visar Medlingsinstitutets rapport över löneskillnader på arbetsmarknaden. Men det går för långsamt. 2020 var skillnaden 9,8 procent vilket är ynka 0,1 procentenheter mindre än året innan. Med nuvarande takt kommer vi att få vänta i 20 år för att uppnå jämställda löner. Att det är orimligt tror jag de flesta håller med om.

Låt inte den politiska krisen lamslå välfärden

2021-06-21

Visions medlemmar går till jobbet varje dag och måste ha förutsättningar att upprätthålla en god välfärd, oavsett ett högt tonläge i rikspolitiken. Vardagen på arbetsplatserna måste fungera trots politisk kris.

Stärk a-kassan och öka tryggheten

2021-06-14

Vikten av ett bra ekonomiskt skydd om man blir arbetslös har blivit tydligare än någonsin under pandemin. Att inte behöva sälja sitt hem eller oroa sig för hyran, utan istället kunna fokusera på att skaffa ett nytt jobb, skapar trygghet. Ny statistik från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD visar dock att Sverige kommer på sista plats bland de nordiska länderna om man jämför ersättningen från a-kassan. Det är dags att höja taket i a-kassan permanent och se till att a-kassan omfattar fler.

Vision fortsätter förhandla för trygghet under arbetslivets gång

2021-06-07

Vision har hela tiden pekat på att anställningstryggheten är en fråga som parterna på arbetsmarknaden hanterar bäst själva, utan inblandning från politiken. Därför är det bra att regeringen lyssnat...

Välfärdens medarbetare ska ha möjlighet till livslångt lärande

2021-05-27

Varannan medlem i Vision tror att de kommer behöva vidareutbilda sig framöver, men bara ett fåtal är beredda att ta studielån. Det visar en ny undersökning från Vision om kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning. Resultaten skickar viktiga signaler till regeringen att utveckla möjligheterna till en förmånlig studiefinansiering, liksom att anpassa kursutbudet för yrkesverksamma.

Pinsamt av arbetsgivare att snåla på tjänstepensionen

2021-05-17

Både Aftonbladet och Tidningen Vision rapporterar om att deltidsanställda som varit långtidssjukskrivna riskerar att hamna i ett orättvist pensionslotteri när deras tjänstepension ska beräknas. Det handlar om att arbetsgivare i kommuner, regioner och Svenska kyrkan kan göra helt olika när de beräknar tjänstepension.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera (via.tt.se)

Presskontakt

Vill du komma i kontakt med Vision angående ett pressärende? Här hittar du kontaktvägar till vår presschef och pressekreterare.

Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss