Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Kommentarer från Veronica Magnusson

Här hittar du kommentarer från Visions förbundsordförande, Veronica Magnusson.

Tal vid Nordic Ukraine Forum

För andra året firade ukrainare påsken under Putins fruktansvärda och fula anfallskrig. Men kriget mot Ukraina måste få ett slut, Ryssland måste omedelbart dra sig tillbaka. Vi kräver barnens rätt till en framtid - nästa påsk ska de fira i säkerhet. Det sa Veronica Magnusson i sitt tal vid Nordic Ukraine Forum den 23 april i Stockholm.

Tal vid Nordic Ukraine Forum

Visions medlemmar ska ha löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden

Visions medlemmar går till jobbet varje dag för att välfärden ska fungera. Deras insatser är nödvändiga för samhället, och det ska märkas på lönen. Vi förväntar oss löneökningar som ligger i linje med märket och övriga arbetsmarknaden.

Visions medlemmar ska ha löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden

Manifestation mot Rysslands krig i Ukraina

Tack vare det stora engagemanget bland Visions medlemmar och förtroendevalda har Vision donerat runt en halv miljon kronor till det ukrainska fackliga nätverket Trade Union lifeline. Under 2023 kommer vi att ge ännu mer. Det sa Visions förbundsordförande Veronica Magnusson vid en manifestation mot Rysslands krig i Ukraina.

Manifestation mot Rysslands krig i Ukraina

Finns inte utrymme för nedskärningar i välfärden

Välfärden behöver långsiktiga ekonomiska planeringsförutsättningar så att resurser och uppdrag går hand i hand. Chefer och medarbetare är redan under stark press och kan inte trolla med knäna.

Finns inte utrymme för nedskärningar i välfärden

Alla ska kunna vara trygga på jobbet

I fredags uppmärksammades Orange Day, den internationella dagen för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vision uppmanar regeringen att ta på sig ledartröjan för att stoppa våld och kränkningar på arbetsplatser.

Alla ska kunna vara trygga på jobbet

Tidöavtalet saknar viktiga välfärdssatsningar

Sveriges kommuner och regioner står inför gigantiska utmaningar för att bemanna verksamheterna. Välfärdens medarbetare behöver fler kollegor och bättre förutsättningar. Det konstateras även i Tidöavtalet – men lösningarna lyser med sin frånvaro.

Tidöavtalet saknar viktiga välfärdssatsningar

Vi vet hur kommande regering får ordning på välfärden

Ulf Kristersson har fått det ansvarsfulla uppdraget att sondera för att bilda regering. Vision vill påminna om de samtal vi har haft med Moderaterna senaste åren. Visions medlemmar är nycklar i att skapa en trygg och bra välfärd till medborgare och brukare. Långsiktiga, stabila ekonomiska förutsättningar och fler kollegor är basen för bra arbetsmiljö.

Vi vet hur kommande regering får ordning på välfärden

Var finns vallöftena om det sociala arbetet?

Unga som begår brott och våldsdåd är ett misslyckande för samhället som alla politiska partier vill komma till rätta med. Men vilka vill använda socialtjänstens fulla kompetens att agera förebyggande? Socialtjänsten måste få rätt förutsättningar att arbeta med tidiga insatser mot barn och vuxna som behöver hjälp och stöd. Det behövs en ny socialtjänstlag som fokuserar på förebyggande arbete. Var finns vallöftet om det?

Var finns vallöftena om det sociala arbetet?

Mänskliga rättigheter måste försvaras varje dag

Flera händelser i omvärlden visar att vi inte kan ta våra mänskliga rättigheter för givet. Rätten att vara den man är, älska den man vill, bestämma över sin egen kropp eller kämpa för bättre arbetsvillkor är satt under stark press. På många håll går utvecklingen åt fel håll.

Mänskliga rättigheter måste försvaras varje dag

Tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 20 april höll Visions förbundsordförande Veronica Magnusson ett tal mot Rysslands krig i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Tal mot Rysslands krig i Ukraina

Bra att karensavdraget utreds

Pandemin visade tydligt att dagens regelverk kring karensavdraget är orättvist och skapar ekonomisk otrygghet för många grupper på arbetsmarknaden. Karensavdraget behöver utformas utifrån dagens moderna arbetsliv och inte låta tjockleken på plånboken avgöra vem som har råd att vara hemma vid sjukdom och vem som behöver gå till jobbet och riskera att smitta andra.

Bra att karensavdraget utreds

Inflytande gör omställningen bättre

Pandemi, klimatkris och nu ett osäkert världsläge till följd av kriget i Ukraina. Välfärden står inför stora utmaningar som kräver ett hållbart arbetsliv där medarbetares inflytande står i fokus. Om arbetsgivare prioriterar dialog och inflytande kan vi hitta lösningar och vägar framåt som fungerar för fler.

Inflytande gör omställningen bättre

Insikten finns – men jämställdhetsreformerna saknas

Förra veckan frågade jag företrädare för sju riksdagspartier hur de vill öka jämställdheten i välfärden. Politikerna är överens om att de kvinnodominerade yrkena behöver värderas högre, att kvinnors låga pension behöver höjas, att ledarskapet måste stärkas och att hot och våld ska förebyggas. Alla påtalar att det är offentliga arbetsgivare och partikollegor i kommuner och regioner som ansvarar för lön, villkor och arbetsmiljö. Vision vill se att orden blir till handling.

Insikten finns – men jämställdhetsreformerna saknas

Lärdomarna från pandemin måste leda till förändring

Sverige har kommit relativt väl ut ur pandemin och tillhör de länder som haft lägst överdödlighet under 2020–2021. Det konstaterar Coronakommissionen i sitt slutbetänkande som presenterades idag. Samtidigt får regeringen kritik för att smittan tog sig in på särskilda boenden för äldre. Många äldre fick inte den sjukhusvård som kunde ha hjälpt dem. Delvis på grund av felaktiga prioriteringar men också på grund av tidigare känd problematik; otillräcklig bemanning och bristande organisering av verksamheten.

Lärdomarna från pandemin måste leda till förändring

Mer behövs för att öka tryggheten på jobbet

Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsviktiga funktioner lämnade idag sina förslag till justitieminister Morgan Johansson. Vision välkomnar förslagen om att all personal inom socialtjänsten får ett straffrättsligt skydd mot hot och våld. Men det räcker inte, alla som utsätts för hot och våld på jobbet behöver omfattas av skyddet. Vision vill också att ett skydd mot diffusa hot utreds, att fler anmälningar om hot och våld utreds av polis samt att möjligheten att få skyddad identitet med anledning av yrkesutövning ses över och förstärks.

Mer behövs för att öka tryggheten på jobbet

Välkommet med nya karantänsregler för att trygga välfärden

Folkhälsomyndighetens besked att undanta vissa samhällsviktiga nyckelgrupper samt trippelvaccinerade från regler om familjekarantän är mycket välkommet. Välfärden är hårt ansträngd och alla medarbetare som inte är sjuka behövs i verksamheterna.

Välkommet med nya karantänsregler för att trygga välfärden

Låt inte vaccinfrågan leda till splittring

Allt fler arbetsgivare inom vård och omsorg inför nu vaccinkrav som ett villkor för nyanställning. Andra går längre och kräver vaccinering för att fast anställda ska få behålla jobbet. Visions budskap är glasklart: vaccinationerna är vägen framåt. Samtidigt får det inte innebära att arbetsgivare eller stat överträder individens rätt att själv bestämma över sin kropp, eller inskränker arbetslivet orimligt mycket.

Låt inte vaccinfrågan leda till splittring

Lär av misstagen, stärk äldreomsorgen nu

Antalet smittade av covid-19 på äldreboenden ökar nu kraftigt, enligt nya siffror från Socialstyrelsen. Många av landets omsorgschefer kämpar med att klara den dagliga bemanningen då allt fler i personalen är sjuka eller befinner sig i karantän. Men trots att vi står mitt i en fjärde våg av pandemin var det förvånansvärt tyst om villkoren i äldreomsorgen när partiledarna möttes i årets första riksdagsdebatt.

Lär av misstagen, stärk äldreomsorgen nu

Bättre och samordnade insatser mot missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Hälso- och sjukvården ska ha hela behandlingsansvaret för personer med missbruk, beroendeproblematik och psykisk ohälsa, och socialtjänsten ska ha tydligt ansvar för sociala stödinsatser. Det föreslår Samsjuklighetsutredningen i sitt delbetänkande. Vision välkomnar förslaget som kan leda till bättre och mer samordnade insatser i rätt tid.

Bättre och samordnade insatser mot missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Gör det lättare för kommunerna att lyfta äldreomsorgen

En granskning av SVT Nyheter visar att många kommuner inte använt de statliga pengar man ansökt om inom ramen för äldreomsorgslyftet. Därmed kommer hundratals miljoner kronor att behöva betalas tillbaka till staten. Att pengarna inte används är olyckligt och visar att regeringen behöver tänka mer flexibelt och långsiktigt för att ge kommunerna förutsättningar att stärka äldreomsorgen.

Gör det lättare för kommunerna att lyfta äldreomsorgen

Processen för ökad trygghet och omställning behöver fortgå

Just nu höjs röster från Vänsterpartiet om att stoppa lagstiftningen kring LAS. Vision tycker att det är en dålig idé. Vi förhandlar just nu om ett nytt omställningsavtal utifrån lagförslaget. Processen är nödvändig för att ge medlemmarna möjligheter till en trygg omställning med kompetensutveckling och studiefinansiering under hela arbetslivet.

Processen för ökad trygghet och omställning behöver fortgå

Hög tid att investera i en hållbar välfärd

En stark offentlig ekonomi med 35 miljarder överskott i kommunerna under 2020. Så beskriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) det ekonomiska läget i sin ekonomirapport. Samtidigt pekar SKR på stora utmaningar för kommuner och regioner de kommande åren. Det handlar om vård och omsorg till en växande andel äldre, att öka sysselsättningen, skynda på välfärdens digitalisering och klimatanpassa samhället.

Hög tid att investera i en hållbar välfärd

Kommunerna har råd att prioritera HVB

Det är bra att regeringen tillsätter en utredning om samhällets vård av placerade barn och unga utifrån barnkonventionen. Samtidigt är det sällan lagstiftningen som brister, problemet är att lagar och regler inte efterföljs av kommuner och privata aktörer som driver hemmen.

Kommunerna har råd att prioritera HVB

Slopa karensavdraget permanent

I dag den 1 oktober återinförs karensavdraget som avskaffades tillfälligt under pandemin. Det är ett dåligt beslut. Tjockleken på plånboken ska inte avgöra vem som har råd att vara hemma vid sjukdom och vem som behöver till jobbet och riskera att smitta andra.

Slopa karensavdraget permanent

Rätt att börja med barnen

Barn och ungas välmående är en angelägenhet som Vision drivit under flera år. Bland annat tillsammans med #Ångestpodden har vi inom kampanjerna #mellanstolarna och #varärminkurator uppmärksammat att barn och unga med psykisk ohälsa alltför ofta hamnar mellan stolarna. Vi har lyft fram behovet av att verksamheter som ska stödja barn arbetar närmare varandra och närmare barnen, ungdomarna och deras föräldrar.

Rätt att börja med barnen

Chefer måste få stöd att hantera vaccinfrågan

I debatten om vaccinering lyfts just nu olika förslag fram för att förmå fler anställda i välfärden att vilja vaccinera sig. Region Dalarna utreder möjligheten att enbart anställa vaccinerad personal. Frågan om vilka krav man kan ställa på sin personal kommer att hamna i många chefers knä i höst och arbetsgivare behöver ge stöd att hantera balansgången mellan individuella val och verksamhetens behov.

Chefer måste få stöd att hantera vaccinfrågan

Löneskillnaderna minskar, men på tok för långsamt

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, visar Medlingsinstitutets rapport över löneskillnader på arbetsmarknaden. Men det går för långsamt. 2020 var skillnaden 9,8 procent vilket är ynka 0,1 procentenheter mindre än året innan. Med nuvarande takt kommer vi att få vänta i 20 år för att uppnå jämställda löner. Att det är orimligt tror jag de flesta håller med om.

Löneskillnaderna minskar, men på tok för långsamt

Låt inte den politiska krisen lamslå välfärden

Visions medlemmar går till jobbet varje dag och måste ha förutsättningar att upprätthålla en god välfärd, oavsett ett högt tonläge i rikspolitiken. Vardagen på arbetsplatserna måste fungera trots politisk kris.

Låt inte den politiska krisen lamslå välfärden

Stärk a-kassan och öka tryggheten

Vikten av ett bra ekonomiskt skydd om man blir arbetslös har blivit tydligare än någonsin under pandemin. Att inte behöva oroa sig för hyran eller i värsta fall behöva sälja sitt hem, och istället fokusera på att skaffa ett nytt jobb - det skapar trygghet. Ny statistik från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD visar dock att Sverige kommer på sista plats i Norden om man jämför ersättningen från a-kassan. Det är dags att höja taket i a-kassan permanent och se till att den omfattar fler.

Stärk a-kassan och öka tryggheten

Vision fortsätter förhandla för trygghet under arbetslivets gång

Vision har hela tiden pekat på att anställningstryggheten är en fråga som parterna på arbetsmarknaden hanterar bäst själva, utan inblandning från politiken. Därför är det bra att regeringen lyssnat till våra krav på dispositivitet, så att kollektivavtal kring omställning och anställningstrygghet som redan finns på arbetsmarknaden kan gälla även fortsättningsvis.

Vision fortsätter förhandla för trygghet under arbetslivets gång

Välfärdens medarbetare ska ha möjlighet till livslångt lärande

Varannan medlem i Vision tror att de kommer behöva vidareutbilda sig framöver, men bara ett fåtal är beredda att ta studielån. Det visar en ny undersökning från Vision om kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning. Resultaten skickar viktiga signaler till regeringen att utveckla möjligheterna till en förmånlig studiefinansiering, liksom att anpassa kursutbudet för yrkesverksamma.

Välfärdens medarbetare ska ha möjlighet till livslångt lärande

Pinsamt av arbetsgivare att snåla på tjänstepension

Både Aftonbladet och Tidningen Vision rapporterar om att deltidsanställda som varit långtidssjukskrivna riskerar att hamna i ett orättvist pensionslotteri när deras tjänstepension ska beräknas. Det handlar om att arbetsgivare i kommuner, regioner och Svenska kyrkan kan göra helt olika när de beräknar tjänstepension.

Pinsamt av arbetsgivare att snåla på tjänstepension

Jobbet är meningsfullt – men man räcker inte till

Hur har du det på jobbet? I dag, den 28 april, är det den internationella arbetsmiljödagen och ett bra tillfälle att lyfta arbetsmiljöfrågorna lite extra. För frågan om hur vi har det på jobbet engagerar och berör. Nästan 10 000 medlemmar har tagit sig tid att svara på Visions enkät om arbetsmiljö, förutsättningar och motivation under pandemiåret. Tack för det fantastiska gensvaret!

Jobbet är meningsfullt – men man räcker inte till

Mäns våld mot kvinnor är en facklig fråga

Våld i nära relationer är en facklig fråga eftersom det drabbar medlemmar och deras arbetsliv. Mäns våld mot kvinnor är en förlust för hela samhället. Det är ett misslyckande varje gång en män utsätter en kvinna för våld och hot. Vi har alla ett ansvar att uppmärksamma och se signaler.

Mäns våld mot kvinnor är en facklig fråga

Viktigt steg mot en rättssäker sjukförsäkring

Regeringen föreslår ytterligare förändringar i reglerna för hur Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan hos långtidssjukskrivna, enligt ett nytt lagförslag. Vision tycker att förändringarna är ett steg i rätt riktning mot en mer rättssäker försäkring.

Viktigt steg mot en rättssäker sjukförsäkring

Smarta arbetsgivare gör något bra av kritiken

Medicinska sekreteraren och Vision-medlemmen Ingrid Leirnes straffades med omplacering för en insändare i lokaltidningen. Vision drev ärendet vilket resulterade i att Ingrid fick behålla sitt jobb och ta emot ett skadestånd. Men trots att meddelarfriheten är grundlagsskyddad är det många som tvekar att använda den.

Smarta arbetsgivare gör något bra av kritiken

Chefsföraktet släcker ledarskapet

Självklart ska inte chefer använda sin position för att gå före i vaccinkön eller ge sig själv andra förmåner. Men den hätska debatt och blinda chefsförakt som nu sprids riskerar att misstänkliggöra en hel yrkeskår på ett sätt som är både orättvist och ger förödande konsekvenser.

Chefsföraktet släcker ledarskapet

Hela samhället tjänar på en hållbar socialtjänst

Förslaget till ny socialtjänstlag är ambitiöst men lever inte upp till intentionen att skapa en hållbar socialtjänst. Vision saknar fokus på det förebyggande arbetet liksom på åtgärder som motverkar obalansen mellan krav och resurser. Det går inte att skapa en hållbar socialtjänst om inte förutsättningarna för chefer och medarbetare förbättras. Därför måste hela samhället bidra till långsiktiga sociala investeringar, inte bara den kommunala budgeten.

Hela samhället tjänar på en hållbar socialtjänst

 

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera (via.tt.se)

Pressbilder

Söker du pressbilder från Vision? Du hittar bilderna i vårt pressrum hos ViaTT.

Pressrum Vision (via.tt.se)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss