Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Ökad facklig styrka – en historisk satsning

Vision storsatsar på att öka i fackliga styrka. Det innebär att vi ska bli fler medlemmar och fler som engagerar sig som förtroendevalda i Vision. Här kan du följa arbetet och få tips på hur du kan bidra till ett ännu starkare Vision.

Vi ska finnas nära medlemmarna, vara handlingskraftiga och ta fram konstruktiva förslag som driver arbetslivet framåt. För att lyckas med det även i framtiden behöver vår fackliga styrka öka. Det gäller både antal medlemmar och närvaron av förtroendevalda ute på arbetsplatserna. Vi har som mål att vara 160.000 yrkesverksamma medlemmar och 16.000 förtroendevalda år 2028.

Så arbetar vi för ökad facklig styrka

Satsningen organiseras i ett program och består av flera olika delar. Här kan du läsa om vad som har gjorts hittills och om vad som är på gång. Om du har frågor om satsningen kan du kontakta programledaren Robert Bergdahl på robert.bergdahl@vision.se.

Ökad organisering

Inom programområdet Ökad organisering arbetar Visions kansli och förtroendevalda tillsammans med att värva medlemmar och att rekrytera förtroendevalda på arbetsplatser där det redan finns förtroendevalda, vanligen i avdelningar eller klubbar.

Under 2023 utvecklades en metod för att öka den fackliga styrkan lokalt. Metoden testades i cirka 50 olika avdelningar och klubbar, med mycket gott resultat. Under 2024–2025 kommer alla drygt 500 avdelningar och klubbar inom Vision erbjudas möjligheten att använda metoden med stöd från kansliet.

En extra satsning har genomförts på de största avdelningarna i Vision, som har erbjudits möjligheten att anställa en förtroendevald på halvtid för att arbeta med medlemsvärvning och rekrytering av förtroendevalda på sin avdelning. Sex avdelningar är nu i gång med denna satsning.  

Programområdesansvariga: Robert Sjöström och Niklas Hjelte, verksamhetschefer.

Nyhet: Ny metod för ökad organisering – Vision i Gävle och Ljusdal har testat

Uppstart organisering

Programområdet Uppstart organisering fokuserar på att rekrytera förtroendevalda och värva medlemmar på arbetsplatser där det i dagsläget inte finns förtroendevalda.

Arbetet startade i maj 2023 och bedrivs genom uppsökande verksamhet och besök på arbetsplatser. Detta har gett mycket bra resultat: genom 260 arbetsplatsbesök har 210 nya förtroendevalda rekryterats och 48 medlemmar värvats.

Några av framgångsfaktorerna har varit att:

 • skapa bra förutsättningar inför arbetsplatsbesöket genom samtal med chefen
 • ha stort fokus på arbetsuppgiften
 • försöka rekrytera två ombud på varje arbetsplats så att flera kan dela på uppgiften. 

Programområdesansvarig: Camilla Lööv, verksamhetschef.

Uppdrag och utbildning

Inom programområdet Uppdrag och utbildning har tre projekt har varit i fokus för under 2023:

 • Onboarding för nya förtroendevalda.
 • Justering av förtroendeuppdragen i Vision.
 • Pilotgrupper, där förtroendevalda arbetar med att utveckla bland annat nya arbetssätt och strukturer för att bli fler medlemmar och förtroendevalda. 

Onboarding för nya förtroendevalda

I projektet Onboarding för nya förtroendevalda arbetar vi med att förbättra introduktionen av nya förtroendevalda i Vision.

Alla nya Vision-ombud och skyddsombud får nu sex stycken skräddarsydda mejl under sina första månader i uppdraget, med ett uppföljande mejl när man har varit förtroendevald ett år. Mejlen har olika teman för att ge en överblick över uppdraget och det stöd man får från Vision.

Under 2024 kommer även onboardingmail för huvudskyddsombud, ordföranden, kassörer, styrelseledamöter och valutskott tas fram. 

Justering av förtroendeuppdragen i Vision

För att skapa bättre tydlighet i vad förtroendeuppdragen innebär och göra det enklare att rekrytera nya förtroendevalda pågår ett projekt som innebär justering av de uppdragsbeskrivningar som definierar de olika uppdrag man kan ha som förtroendevald i Vision. Projektet startade under 2023 och kommer att fortlöpa under hela 2024.  

Pilotgrupper

I maj 2023 genomfördes en idéverkstad där 80 förtroendevalda arbetade med frågeställningen ”Vad kommer att fånga medlemmarnas engagemang framåt?”. Efter idéverkstaden bildades sex team/pilotgrupper, där förtroendevalda arbetar med att utveckla arbetssätt och strukturer för att bli fler medlemmar och förtroendevalda. Grupperna arbetar med:

 • hur vi kan rekrytera fler unga
 • mentorskap för nya förtroendevalda
 • utbildningsvägar och validering av kompetens
 • AI
 • nätverk
 • hur det kan bli enklare att engagera sig fackligt.  

Programområdesansvarig: Henrik Westerman, områdeschef.

Nyhet om onboardingen för nya förtroendevalda

Nya välkomstmejl ska underlätta första tiden som förtroendevald

 

Nyheter om pilotgrupperna

Så kan AI underlätta för Visions förtroendevalda

Hjälp en ny förtroendevald in i uppdraget – bli mentor

5 tips för att öka ungas engagemang

Så vill Generation Vision väcka ungas engagemang

Efterlyses: goda idéer och pigga deltagare till pilotgrupper för fler förtroendevalda

 

 

Rekrytering av nya medlemmar

Under 2023 genomfördes två projekt för att rekrytera fler medlemmar.

Det ena projektet handlar om att utveckla nya medlemsansökningsformulär på vision.se. Formulären kommer även göra det möjligt att använda e-signering och att teckna autogiro. Målet med projektet är att effektivt och snabbt värva fler medlemmar.

Det andra projektet handlar om att stärka varumärket Vision och utveckla nya erbjudanden för att öka relevansen och attraktiviteten så att fler väljer Vision som fackförbund. 

Under 2024 har ett nytt kommunikationskoncept som visar att Vision är nära tagits fram. Konceptet ska öka kännedomen om Vision och bidra till fler medlemmar.  

Programområdesansvarig: Linda Kaplan, marknad- och värvningschef.

Nyhet:
Nu visar vi hur nära vi är!

Digitalt stöd till förtroendevalda

Under 2023 genomfördes en undersökning för att tydligt identifiera vilka behov av digitalt stöd förtroendevalda inom Vision har. Resultatet av undersökningen vägleder nu organisationen till de områden där utvecklingen av det digitala stödet är viktigast.

Programområdet Digitalt stöd för förtroendevalda har inledningsvis startat ett projekt för att förbättra förtroendevaldas mejl- och dokumenthantering.  

I programområdet ingår även projektet med att ta fram ett nytt så kallat digitalt hus för Visions medlemmar och förtroendevalda. 

Nyhet:

Stödet du behöver, när du behöver det – Vision bygger ett nytt digitalt hus

Ett digitalt hus växer fram – bit för bit

Kommunikation

Programområdet Kommunikation arbetar med kommunikation med förtroendevalda och medlemmar för att öka Visions fackliga styrka.

Under 2023 genomfördes en undersökning för att ta reda på vad förtroendevalda inom Vision tycker om förbundets kommunikation. Resultatet av undersökningen ligger nu till grund för kommunikationen med förtroendevalda.

Förtroenderesan

Under 2024 genomförs Förtroenderesan – en fartfylld kampanj där strålkastarljuset riktas på förbundets förtroendevalda och deras fackliga engagemang. Syftet med kampanjen är att väcka intresse, sänka trösklarna och höja viljan hos Visions medlemmar att engagera sig och bli förtroendevalda.

Kärnan i Förtroenderesan är filmer där programledaren Jonas Leksell besöker förtroendevalda runt om i landet. Utöver filmerna består kampanjen även av informationsmaterial och annan kommunikation med budskapet ”Påverka på jobbet – bli förtroendevald”.

Programområdesansvarig: Christian Örjestål, kommunikationschef.

Nyhet:

Häng med på Förtroenderesan

Filmerna från Förtroenderesan och annat kamanjmaterial i Varumärkesportalen

Aktuellt

Nu visar vi alla hur nära vi är!

Vision finns alltid nära i medlemmarnas vardag – det visar vi nu på en massa sätt genom ett nytt kommunikationskoncept. Temat för konceptet är "Vi finns nära", eftersom vi är unikt nära i stort som...

Visionpotten gör idéerna möjliga

Har ni gott om idéer men ont om pengar? Då kan Visionpotten vara något för din avdelning eller klubb. Genom Visionpotten kan ni söka pengar för att finansiera aktiviteter eller projekt som ska leda...

Ett digitalt hus växer fram – bit för bit 

Nu är bygget av Visions nya digitala plattform igång! Just nu är vi inne i en fas där vi lägger grunden till den nya webbplatsen.

Häng med på Förtroenderesan!

Visions förtroendevalda kan och vill bli fler. I en ny fartfylld kampanj riktar vi därför strålkastarljuset på er: förbundets förtroendevalda och ert fackliga engagemang.

Framtidsspaning: Så kan AI underlätta för Visions förtroendevalda

– AI borde kunna underlätta för oss förtroendevalda, så att vi kan lägga mer tid på medlemmarnas frågor och mindre tid på formella saker. Men hur? Det tittar vi på just nu, säger Robert Bildsten från...

”Lägg mer bränsle på brasan” – 5 tips för att öka ungas engagemang

Christina Johansson, Visions ordförande i Falun, är en mästare på att boosta engagemanget hos unga förtroendevalda. Här ger hon oss fem tips för att hålla den fackliga elden vid liv.

Hjälp en ny förtroendevald in i uppdraget – bli mentor

Är du erfaren förtroendevald och vill coacha och lotsa en ny förtroendevald in i uppdraget? Vill du utvecklas själv och knyta nya kontakter? Då hoppas vi att du vill bli mentor i Vision!

Nya välkomstmejl ska underlätta första tiden som förtroendevald

När man är ny som förtroendevald behöver man snabbt få en bra introduktion för att komma in i rollen. Från och med nu får alla nya Vision-ombud och skyddsombud därför sex stycken skräddarsydda mejl...

Ny metod för ökad organisering – Vision i Gävle och Ljusdal har testat

Alla klubbar och avdelningar i Vision får under de kommande åren möjlighet att arbeta med en ny metod för att få fler förtroendevalda och fler medlemmar. I Gävle och Ljusdal har man testat metoden och...

Stödet du behöver, när du behöver det – Vision bygger ett nytt digitalt hus

Vision har börjat bygga ett så kallat ”digitalt hus” för förtroendevalda, medlemmar och potentiella medlemmar. Det digitala huset kommer att ersätta dagens vision.se, Mina sidor och en del andra...

Så vill Generation Vision väcka ungas engagemang

Hur kan vi få fler unga att engagera sig i Vision? Och hur ökar vi deras inflytande i förbundet? Arbetsgruppen Generation Vision arbetar för fullt med just dessa frågor, och de har många idéer för...

Efterlyses: goda idéer och pigga deltagare till pilotgrupper för fler förtroendevalda

Hur ökar vi ungas inflytande i Vision? Vad kan sänka trösklarna för att engagera sig? Kan AI göra att vi får mer tid för våra medlemmar? Sex pilotgrupper med förtroendevalda jobbar just nu för fullt...

Rekryteringsstjärnans tips för fler och nöjdare medlemmar

Flera hundra personer har blivit medlemmar i Vision tack vare Gustav Södling i Linköpings kommunavdelning. Tidigare i år utsågs han till Årets rekryteringsstjärna. Men vad är hemligheten bakom så...

Frågor och svar om satsningen

Här hittar du mer information om satsningen på ökad facklig styrka.

Vad menar vi med ökad facklig styrka?

När vi säger att Vision ska öka i facklig styrka menar vi att vi ska växa och bli fler medlemmar och fler förtroendevalda på arbetsplatserna. Då kan vi påverka ännu mer. För ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra.

Många medlemmar och förtroendevalda krävs för att kunna:

 • finnas nära medlemmarna på arbetsplatserna
 • vara handlingskraftiga
 • driva arbetslivet framåt med konstruktiva förslag
 • bidra till att behålla den svenska modellens styrkor.

Är vi inte redan många och starka?

Vi i Vision är absolut många och starka, och vi har vuxit i medlemsantal under 12 år. Men i förhållande till hur många fler tjänstemän som har tillkommit i de sektorer och branscher där vi har medlemmar så borde vi ha ökat ännu mer i medlemsantal.

Andelen medlemmar som har ett förtroendeuppdrag har också minskat under senare år. Eftersom vi vet att vi kan göra störst skillnad när vi har fackliga företrädare på arbetsplatserna behöver vi bli fler förtroendevalda.

Därför kraftsamlar vi nu för att både växa snabbare och bli fler förtroendevalda i Vision.

Hur många behöver vi bli?

Målet är att vi ska vara 160 000 yrkesverksamma medlemmar i förbundet 2027.

Målet är också att 10 procent av medlemmarna ska ha ett uppdrag 2027, vilket betyder en ökning till 16 000 förtroendevalda.

Hur ska vi nå våra mål?

Som medlem eller förtroendevald i Vision kan du bidra till ökad facklig styrka på massor av sätt! Det kan till exempel handla om att värva en kollega till att bli medlem, prata mer om fackliga frågor på din arbetsplats, gå på ett medlemsmöte eller ta ett förtroendeuppdrag. Allt engagemang bidrar till att vi kan nå ännu längre i att förbättra arbetslivet!

Tips och material för dig som vill engagera dig

Satsningen på att öka i facklig styrka görs gemensamt av medlemmar, förtroendevalda och Visions kansliorganisation.

De aktiviteter som sker från Vision centralt har vi samlat i något vi kallar Programmet för ökad facklig styrka. Programmet kommer att bestå av flera olika delar och pågår 2023–2027. På kongressen 2028 slutredovisas hur det har gått.

För att nå målen kommer vi att fortsätta göra det som fungerar bra i dag och samtidigt våga testa nytt. Några exempel på saker vi kommer att göra är att starta upp fackliga verksamheter på arbetsplatser där det saknas, på olika sätt underlätta de uppdrag som Visions förtroendevalda har och hitta nya sätt att värva medlemmar och förtroendevalda.

Referensgrupp

En referensgrupp med 21 förtroendevald finns knuten till satsningen på ökad facklig styrka. Referensgruppens roll är att vara ett bollplank till förbundsstyrelsen och kansliet i alla delar som rör satsningen. Referensgruppen består av följande 21 personer:

Amanda Wiksten, Cecilia Johansson, Elin Pelligrini, Emma Ivsjö, Hanna Rogland, Hannele Mirtunen, Hans Forsberg, Lena Krantz, Linda Söderberg, Lotta Lundberg, Maria Lindgren, Marita Ghafouri, Peter Eriksson, Robert Bildsten, Tanja Wiemer, Örjan Gripentoft, Felipe Martinez, Fia Götze Hägg, Fia Karlsson, Henrik Borg Westerberg och Tobias Holmgren.

Bakgrund till satsningen

Beslutet om att storsatsa för att öka Visions fackliga styrka togs av förtroendevalda på förbundsmötet 2022. Satsningen kommer att pågå under 2023–2027 och slutredovisas på kongressen 2028.

Satsning på ökad facklig styrka: beslutsdokument (pdf)

Sök bli-fler-pengar/sökpott

Kontakta ditt lokala center om du har frågor!

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss