Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Ett nytt digitalt hus byggs upp

Vi bygger ett så kallat digitalt hus för våra medlemmar och förtroendevalda som kommer ersätta dagens webbplats och MIna sidor. Här hittar du mer information om projektet.

När vi är i mål kommer våra medlemmar, förtroendevalda och potentiella medlemmar att få ett modernt, användarvänligt och personifierat möte med Vision när de söker sig till oss digitalt.  

Varför bygger vi nytt?

Det finns flera skäl till varför vi satsar på att bygga ett nytt digitalt hus. En viktig del är att vi bättre behöver möta de förväntningar en besökare har på en modern webbplats idag. Det vill säga saker som att webbplatsen ska fungera bra, ha ett modernt utseende och göra det enkelt för besökaren att utföra det som var syftet med besöket. Webben är också navet av vår digitala kommunikation och ska därför spegla vårt varumärke och position som enkla, nära och framåt. Vision.se är också helt central i vår digitala rekrytering och behöver optimeras för att vi ska kunna nå vårt gemensamma mål att växa i facklig styrka. Ett viktigt mål är också att förbättra de digitala verktyg förtroendevalda använder i sitt uppdrag. Det ska bli enklare att genomföra den administration ett uppdrag innebär så att mer tid frigörs till andra viktiga delar av att vara förtroendevald.  

Vi har under många år lappat och lagat vår digitala plattform - som har många år på nacken - för att försöka hålla en godtagbar servicenivå. Det har löst problemen tillfälligt men också lämnat oss med ett lapptäcke av speciallösningar som påverkat prestandan negativt. Att börja om från början och bygga helt nytt utifrån rådande behov har därför varit helt nödvändigt. Det ger oss också möjlighet att sänka webbplatsens klimatpåverkan. 

Vad blir nytt?

Grunden är att det som finns på vision.se och på Mina sidor idag ska flyttas in i det nya digitala huset som byggs upp från grunden i ett nytt webbpubliceringsverktyg. Strukturen uppdateras och tanken är att verktyg och annat innehåll blir mer integrerat än idag. Designen får en uppfräschning och viss ny funktionalitet kommer att tas fram. Upplevelsen ska bli mer användaranpassad och det ska bli enklare att bli medlem, hitta viktig information och administrera både sitt uppdrag och sitt medlemskap. Den funktionalitet som finns i verktyg för förtroendevalda på Mina sidor idag kommer att flyttas över och användarvänligheten och prestandan förbättras.   

Mitt Vision - en personifierad upplevelse 

Målet är att den nya webbplatsen ska erbjuda en mer personaliserad upplevelse för både medlemmar och förtroendevalda. Den personifierade upplevelsen förutsätter att man loggar in och att vi på så sätt kan läsa in data så som vilket yrke och uppdrag man har. Vi kommer att lägga mer innehåll bakom inloggning än idag - för att skapa mervärde för den som är medlem. Vi refererar till detta som det inloggade läget eller Mitt Vision. Där ska den som är medlem hitta allt man behöver för att på bästa sätt nyttja sitt medlemskap. Förtroendevalda kommer att logga in för att ta del av både stöd och verktyg för sitt uppdrag.  

I det utloggade läget är fokus på att rekrytera nya medlemmar och visa upp alla fina fördelar med att vara medlem i Vision. Vi lanserar redan nu ett nytt förbättrat medlemsformulär för att göra den digitala värvningen så smidig som möjligt - en viktig förutsättning för att vi ska kunna växa i facklig styrka.  

Mallade lokala sidor

En annan viktig nyhet blir att de lokala sidorna för klubbar, avdelningar och sektioner får ett ordentligt ansiktslyft till en fast mall. Här kommer den huvudsakliga informationen att ligga i inloggat läge och rikta sig till befintliga medlemmar. Att följa en fast mall har många fördelar - bland annat blir det enklare att administrera sidan och undvika fel. Vi får också ett enhetligt utseende över hela webbplatsen och mellan de olika lokala sidorna.  Mallen och innehållet kan skalas upp och ner beroende på den lokala organisationens behov.

I det utloggade läget presenteras endast en kortare text om avdelningen/klubben samt kontaktuppgift till ordföranden. 

Arbetssätt och process

Arbetet inleddes med grundlig analys av nuvarande kanaler och en förstudie där vi samlade in och analyserade behov från verksamhet och användare. Vi genomförde bland annat flera workshops med förtroendevalda. Arbetet sker i olika faser där vi omvandlar de insikter och lärdomar som framkommit i den första fasen till konkreta koncept- och designskisser. Därefter jobbar vi i sprintar (snabba utvecklingsfaser) där skisserna byggs upp i verktyget Sitevision. Vi jobbar med flera olika objekt samtidigt som befinner sig på olika ställen i processen. Arbetet sker agilt, vilket betyder att planen kan prioriteras om efter vägen. 

Referensgruppen

Att samla in behov och förankra beslut hos förtroendevalda är en viktig del av projektet. Det arbetet påbörjades redan 2022 när en stor behovskartläggning genomfördes och nuvarande verktyg utvärderades. Det ligger till grund för den kravställning som gjorts till digitala huset kring stöd och verktyg för medlemmar med uppdrag. Input, ytterligare behov och kloka tankar samlas också in löpande under hela projektet och då är framförallt referensgruppen för digital utveckling, som består av ca 50 förtroendevalda, kansliets bollplank. Beslut och vägval som har en stor inverkan på de förtroendevaldas arbete förankras alltid i referensgruppen. 

Tidplan och lansering

Lanseringen kommer att ske i olika faser, så kallade releaser. Målet är att påbörja lanseringen så snart vi har ett objekt som är minst lika bra som det vi har idag - det som i webbspråk kallas "minimal viable product". Fortsatt utveckling och förbättring får sedan ske löpande i linjeverksamheten, precis som idag.  

Vi börjar med att lansera det utloggade läget under hösten 2024, och fortsätter sedan med det inloggade läget genom flera releaser under våren 2025. Verktygen för förtroendevalda kommer att flyttas över från dagens Mina sidor till det nya i omgångar under våren 2025. Under en tid kommer alltså vissa verktyg ha flyttats över till den nya plattformen medan andra ligger kvar på gamla Mina sidor. Det kommer dock gå att hitta till samtliga verktyg smidigt via det nya inloggade läget.  

Tidplanen visualiserad

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss