Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Klimatombud – en roll för framtiden

Vill du engagera dig för klimatet på din arbetsplats? Har du idéer om hur ni kan minska er klimatpåverkan? Bli klimatombud! Genom en särskild facklig roll får du utrymme att driva de frågor och förändringar som du och dina kollegor vill se.

Vision vill att våra medlemmar ska få inflytande och möjlighet att påverka klimatomställningen. Som medlem i Vision kan du vara del av lösningen. Engagera dig som klimatombud på din arbetsplats.

Klimatombud är en ny facklig roll som ger utrymme för att driva initiativ för miljön och klimatet på arbetsplatsen. Du får verktyg, nätverk och utbildning för att på ett konkret sätt jobba mot klimatmålen och minska utsläpp.

Vill du engagera dig som klimatombud?

Vad roligt – du behövs! Så här kan du göra för att bli vald som klimatombud på din arbetsplats:

 1. Kontakta din avdelning, klubb eller ditt Vision-center.
 2. Skriv under uppdrags­handlingen för klimatombud.
 3. Nu är det klart!

Vill du ha mer vägledning? Skicka en intresseanmälan till oss så hjälper vi dig vidare.

Nyfiken och vill veta mer?

Välkommen att delta i en digital informationsträff om rollen som klimatombud. Träffarna är öppna för alla som vill veta mer om rollen, även icke medlemmar i Vision. Ingen anmälan krävs.

Frågor och svar om klimatombud

Vad gör ett klimatombud?

Ett klimatombud går ihop med kollegorna och tittar på arbetsplatsen med klimat­kritiska glasögon. Vad kan ni förbättra redan i dag, och vad behöver ni arbeta med på längre sikt tillsammans med arbetsgivaren? Genom ändrade beteenden på jobbet kan till synes små insatser få stor effekt, eftersom många berörs.

Klimatombudet pratar med Visions medlemmar lokalt – tekniska förvaltare, inköpare, hållbarhetsansvariga, miljöinspektörer med fler – om vilka förbättringspotential de ser i sitt dagliga arbete. Chefsmedlemmar är en annan viktig grupp: vad ser de för förutsättningar att bidra till minskad klimatpåverkan i den egna verksamheten? Och vad ser studentmedlemmarna är de viktigaste frågorna på deras framtida arbetsmarknad?

En viktig del av klimatombudets uppdrag är att öka kunskapen om klimatkrisen och den viktiga del som arbetsmarknaden utgör för att minska utsläppen. Tillsammans med styrelsen har klimatombudet på sig klimatglasögon i olika fackliga sammanhang och funderar på sätt att uppnå minskad klimatpåverkan.

Vilka uppgifter har ett klimatombud?

 • Identifiera vilka hållbarhetsfrågor som dina kollegor tycker är viktiga.
 • Uppmärksamma hur Vision-medlemmars arbete påverkas av klimatförändringar och klimatanpassningar.
 • Tillsammans med styrelsen ordna aktiviteter och insatser inom klimatområdet.
 • Ta initiativ till att påverka på arbetsplatsen och stötta med dina kunskaper i relevanta intresseförhandlingar.
 • Genomföra och inspirera till kunskapshöjande insatser bland medlemmarna.
 • Påverka styrelsen och andra förtroendevalda att integrera klimatperspektivet i det fackliga arbetet.
 • Ta vara på medlemmars och potentiella medlemmars engagemang i klimatfrågan.
 • Öka synligheten för Visions bidrag till klimat, hållbarhetsområdet och Agenda 2030.
 • Stödja styrelsen inför samverkan och förhandling om klimatfrågor.
 • Erbjuda medlemskap till dem som kan gå med i Vision.

Vilka frågor kan ett klimatombud driva?

Det är Visions medlemmar som finns ute på arbetsplatserna som känner verksamheterna och kan komma med de bästa lösningarna. Utgå från medlemmarnas arbetsvardag och intressen och driv de frågor som är viktigast på just er arbetsplats. Ta stöd av din lokala klubb eller avdelning.

Exempel på frågor att driva

 • Att arbetsgivaren tar fram en handlingsplan för att arbeta med Agenda 2030.
 • Att arbetsplatsen ska mäta sina utsläpp, ta fram en koldioxidbudget och en plan för att minska utsläppen i verksamheten.
 • Inför kompensationer för dem som väljer att transportera sig klimatsmart till jobbet. Till exempel subventionerat kollektivtrafikskort eller tjänstecyklar för dem som har pendlingsavstånd.
 • Arbetsplatsens klimatpåverkan blir en stående punkt på arbetsplatsträffar.
 • Ta fram arbetsmiljöåtgärder för värmeböljor och andra extremväder.
 • Fruktkorgar, kaffe, te, arbetskläder och andra inköp ska vara miljö- och
  Fairtrade-märkta.
 • Arbeta hemifrån i högre utsträckning för att minska utsläpp från transporter.
 • Laddstolpar för elbil vid arbetsplatsen.
 • Bara vegetarisk mat och fika när arbetsgivaren bjuder.
 • De som arbetar med inköp och upphandling ska få kompetensutveckling och rätt villkor för att kunna upphandla hållbart.
 • Fungerande avfallssortering på arbetsplatsen.
 • Cirkulärt tänk vid inköp och upphandling av exempelvis möbler eller IT-utrustning.

Hur gör jag för att driva frågor som klimatombud?

Vad kan du konkret göra som klimatombud för att minska klimatavtrycket på din arbetsplats? Här får du tips i fyra steg från Visions guide för minskad klimatpåverkan.

 1. Kartlägg arbetsplatsen. Kartlägg vad som behöver göras på arbetsplatsen på det sätt du tycker är bäst. Be medlemmar skicka förslag och idéer via mejl eller enkät, eller stäm träff med hållbarhetsansvariga och andra som jobbar med klimat- och miljöfrågor på din arbetsplats.
 2. Kategorisera. Se över vilka förändringar ni kan genomföra direkt på arbetsplatsen, och vilka ni ska lyfta med arbetsgivaren och eventuellt förhandla om. Välj ut det som är mest relevant på din arbetsplats och börja där.
 3. Lyft frågorna med andra. Att ses över en frukost, lunch eller vid arbetsdagens slut kan vara en bra form för att diskutera frågorna vidare. Bjud in medlemmar och potentiella medlemmar tillsammans med klubben eller avdelningen, och gärna tillsammans med andra förbund.
 4. Intresseförhandla med arbetsgivaren. När du har identifierat vilka frågor ni vill driva vidare kan du intresseförhandla med arbetsgivaren. Där kan du få stöd av din lokala klubb eller avdelning.

Guide: Minskad klimatpåverkan (pdf)

Fler frågor och svar om rollen som klimatombud hittar du i Visions frågor och svar för dig som är förtroendevald.

Frågor och svar

Utbildningar för klimatombud

Som klimatombud kan ditt behov av utbildning bero på var du jobbar, vad din yrkesroll är och vilka frågor som du och dina kollegor vill driva. Därför är Visions utbildnings­paket utformat som ett smörgås­bord, där du själv väljer vilka delar du vill eller behöver fördjupa dig i.

Gå en e-utbildning, ordna studiecirklar och nätverka med andra som vill göra skillnad för klimatet. Lyssna på poddar eller se filmer med experter som berättar.

Gå till e-utbildningarna (logga in)

Utbildningar för klimatombud

Vill du driva på för hållbara transporter?

Vision vill öka takten i klimatomställningen genom lösningar som stärker medlemmarnas förutsättningar till ett hållbart liv och arbetsliv. Hösten 2023 mobiliserade Visions klimatombud för hållbara transporter.

I vår engagemangskiosk finns material för att driva på för billigare kollektivtrafik­kort, elbils­laddning, förmåns­cykel och klimat­ledighet vid tågresa.

Engagemangskiosken

Berätta om ditt uppdrag

Använd gärna Visions informationsblad för att sprida vad du kan hjälpa till med som klimatombud.

Informationsblad: Klimatombud (pdf)

Nätverka med andra klimatombud

Det finns olika typer av nätverk för dig som klimatombud. Du blir inbjuden till återkommande nationella nätverksträffar där du får träffa andra klimatombud, utbyta erfarenheter och lära dig mer om klimatfrågor och fackligt klimatarbete. Det finns även en Facebook-grupp för Visions klimatombud.

Under 2024 genomförs digitala klimatfikor där vi pratar om jobb, hållbarhet och klimatinitiativ. Välkommen att delta!

Klimatfika med Vision

Det finns också möjlighet att bli del av ett lokalt eller regionalt team av klimatombud på flera platser i Sverige – eller att bilda ett eget team.

Nätverksträffar och seminarium 2024

 • 11 oktober kl. 11–12 (länk till anmälan kommer)

Varför behövs klimatombudsrollen?

Många av Visions yrkesgrupper berörs av klimatomställningen som samhället står inför och allt fler kommer att beröras. Arbetsplatserna är en viktig arena för förändring, dels för att minska klimatpåverkan, dels för att ställa om verksamheter efter förändringarna vi ser i klimatkrisens spår.

Klimatombudsrollen behövs för att driva på det omställningsarbetet lokalt. I sitt fackliga uppdrag ska klimatombuden ta vara på och kanalisera medlemmars idéer och engagemang på våra arbetsplatser, och sprida sina kunskaper till intresserade medlemmar.

Exempel på klimatombudens arbete

Hos Tidningen Vision hittar du artiklar där våra klimatombud berättar mer om sina initiativ och sitt arbete.

Artiklar om klimatombud

Har du gjort skillnad?

Inspirera andra genom att registrera klimataktiviteter på din arbetsplats i vår handlingskraftskarta.

Handlingskraftskartan

Guide: Minska klimatpåverkan

Använd Visions guide för att minska klimatpåverkan på din arbetsplats.

Minska klimatpåverkan (pdf)

Ett hållbart fackförbund

Vision är en Fair Union. Se hur du kan vara med och bidra till ett schyst och hållbart arbetsliv.

Fair Union

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss