Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

GDPR – för dig som förtroendevald

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige med regler kring hur vi får hantera personuppgifter. Det påverkar hur du kan hantera uppgifter i ditt fackliga uppdrag. Här finns riktlinjer till stöd för dig som förtroendevald i Vision.

Vad betyder GDPR?

GDPR är en förkortning som betyder General Data Protection Regulation. GDPR är en EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 och i Sverige har den fått namnet Dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen har ersatt den svenska Personuppgiftslagen. Förordningen syftar till att ge enskilda större kontroll över sina personuppgifter och underlätta för företag att bedriva handel inom EU.

Hur påverkar GDPR Vision?

Dataskyddsförordningen slår fast att facklig tillhörighet är en känslig personuppgift – precis som till exempel politisk åsikt och sexuell läggning. Därmed hanterar Vision som fackförbund massor av känsliga personuppgifter. Det är uppgifter som vi så att säga lånat av våra medlemmar.

Det ligger i vårt intresse att ta hand om dessa uppgifter på ett så ansvarsfullt och säkert sätt som möjligt.

Policy för säker hantering av personuppgifter

Visions förtroendevalda hanterar ofta känsliga personuppgifter. Förbundsstyrelsen har därför beslutat om en policy som heter "Säker hantering av personuppgifter". Den beskriver hur du som förtroendevald ska hantera medlemmars personuppgifter på bästa sätt.

Policyn handlar bland annat om lagring och gallring av personuppgifter, mejlhantering och delning av personuppgifter.

Policy för säker hantering av personuppgifter (pdf)

Visions dataskyddsombud

Eftersom det ingår i Visions kärnverksamhet att hantera känsliga personuppgifter ska förbundet utse ett så kallat dataskyddsombud. Det regleras i Dataskyddsförordningen. Vision har ett dataskyddsombud som är anställd av TCO.

Dataskyddsombudet ska övervaka att Vision följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att

  • samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
  • kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
  • informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också

  • ge råd om konsekvensbedömningar
  • vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten
  • vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
  • samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten, till exempel vid inspektioner.

Visions dataskyddsombud heter Henrik Björnklint. Du når honom via mejladressen: dataskyddsombud@tco.se.

Visions dataskyddsansvariga

Åsa Söderberg och Anette Grenthe är anställda av Vision som dataskyddsansvariga. De har en samordnande roll mellan Visions kansli och Visions dataskyddsombud. Förbundets dataskyddsansvariga har som arbetsuppgift att se över det löpande arbetet med dataskyddsfrågor i Vision och att stötta kansliet och förtroendevalda.

Om du har frågor om dataskyddsrelaterade frågor kan du kontakta förbundets dataskyddsansvariga via mejladressen dataskyddsansvarig@vision.se.

Personuppgiftsbiträden och dataöverföring

Vision arbetar med flera olika underleverantörer. Det kan vara en reklambyrå, en IT-leverantör, en samarbetspartner eller liknande.

Om Vision delar personuppgifter med någon sådan leverantör kan vi behöva teckna ett särskilt avtal med dem, exempelvis ett personuppgiftsbiträdesavtal eller ett dataöverföringsavtal. Detta för att säkerställa att våra medlemmars personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Vad är ett personuppgiftsbiträdesavtal?

Ett personuppgiftsbiträdesavtal är ett avtal som Vision tecknar när någon utanför vår organisation är personuppgiftsansvarig för uppgifter som vi har registrerade.

Vision är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Det gäller både medlemmars och anställdas personuppgifter, men också för andra personer vars uppgifter vi har registrerade.

Ibland anlitar Vision ett personuppgiftsbiträde som utför hela eller delar av personuppgiftsbehandlingen på uppdrag av Vision. Personuppgiftsbiträdet kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ. Personuppgiftsbiträdet är dock alltid någon utanför Visions organisation.

När ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter åt Vision ska detta regleras genom ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet är bindande för Vision och personuppgiftsbiträdet och innehåller alltid en sekretessdel, som säger att personuppgiftsbiträdet inte får sprida personuppgifterna till obehöriga.

Visions personuppgiftsbiträdesavtal tecknas på central nivå av förbundets kanslichef och chefen för funktionen för verksamhetsstöd.

Vad är ett dataöverföringsavtal?

Ett dataöverföringsavtal behövs när Vision och en annan part ska utbyta personuppgifter med varandra.

Vision är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar för medlemmar och anställda, men också för andra personer vars uppgifter vi har registrerade.

I vissa situationer kan det innebära att Vision behöver behandla personuppgifter från exempelvis en arbetsgivare för utbyte av lönelistor inför en lönerevision. Där kan arbetsgivaren ifråga vara personuppgiftsansvarig för de uppgifter de lämnar till Vision, samtidigt som Vision är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi delar med oss av för ändamålet ifråga.

I sådana situationer kan Vision teckna ett dataöverföringsavtal som reglerar hur utbytet av personuppgifterna ska gå till.

Dataöverföringsavtalet är bindande för Vision och den andra parten. Avtalet innehåller alltid en sekretessdel som säger att ingen av parterna får sprida personuppgifterna till obehöriga. 

Visions dataöverföringsavtal tecknas på central nivå av förbundets kanslichef och chefen för funktionen för verksamhetsstöd.

Utbildning i GDPR för förtroendevalda

All anställd personal ska vara utbildade i Dataskyddsförordningen. Därför har Vision lanserat en e-utbildning för förtroendevalda. Det är viktigt att du som förtroendevald genomför e-utbildningen.

Gå till e-utbildningen (logga in)

Har du frågor om Dataskyddsförordningen?

Har du frågor och funderingar som inte besvaras i Visions e-utbildning, FAQ om Dataskyddsförordningen eller på annat sätt? Mejla i så fall till dataskyddsansvarig@vision.se.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar