Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • En man tittar upp med en surfplatta i knät.

GDPR – för dig som förtroendevald

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige med regler för hur vi får hantera personuppgifter. Det påverkar hur du kan hantera uppgifter i ditt fackliga uppdrag. Här finns riktlinjer till stöd för dig som förtroendevald i Vision.

Vad betyder GDPR?

GDPR är en förkortning som betyder General Data Protection Regulation. GDPR är en EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 och i Sverige har den fått namnet dataskydds­förordningen.

Dataskyddsförordningen har ersatt den svenska personuppgifts­lagen. Förordningen syftar till att ge enskilda större kontroll över sina personuppgifter och underlätta för företag att bedriva handel inom EU.

EU-kommissionen (ec.europa.eu)

Hur påverkar GDPR Vision?

Dataskyddsförordningen slår fast att facklig tillhörighet är en känslig personuppgift – precis som till exempel politisk åsikt och sexuell läggning. Därmed hanterar Vision som fackförbund massor av känsliga personuppgifter. Det är uppgifter som vi så att säga lånar av våra medlemmar.

Det ligger i vårt intresse att ta hand om dessa uppgifter på ett så ansvarsfullt och säkert sätt som möjligt.

Frågor och svar om GDPR

Dokumenthanteringsplan (xlsx)

Visions dataskyddsombud

Eftersom det ingår i Visions kärnverksamhet att hantera känsliga personuppgifter ska förbundet utse ett så kallat dataskydds­ombud. Det regleras i dataskydds­förordningen. Vision har ett dataskydds­ombud som är anställd av TCO.

Dataskyddsombudet ska övervaka att Vision följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att

  • samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
  • kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
  • informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också

  • ge råd om konsekvensbedömningar
  • vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten
  • vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
  • samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten, till exempel vid inspektioner.

Visions dataskyddsombud heter Henrik Björnklint. Du når honom via mejladressen dataskyddsombud@tco.se.

Visions dataskyddsansvariga

Åsa Söderberg och Anette Grenthe är anställda av Vision som dataskydds­ansvariga. De har en samordnande roll mellan Visions kansli och Visions dataskyddsombud. Förbundets dataskydds­ansvariga har som arbetsuppgift att se över det löpande arbetet med dataskydds­frågor i Vision och att stötta kansliet och förtroendevalda.

Om du har frågor om dataskydds­relaterade frågor kan du kontakta förbundets dataskydds­ansvariga via mejladressen dataskyddsansvarig@vision.se.

Personuppgiftsbiträden och dataöverföring

Vision arbetar med flera olika underleverantörer. Det kan vara en reklambyrå, en it-leverantör, en samarbetspartner eller liknande.

Om Vision delar personuppgifter med någon sådan leverantör kan vi behöva teckna ett särskilt avtal med dem, exempelvis ett personuppgifts­biträdesavtal eller ett data­överföringsavtal. Detta för att säkerställa att våra medlemmars personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskydds­förordningen.

Vad är ett personuppgiftsbiträdesavtal?

Ett personuppgifts­biträdes­avtal är ett avtal som Vision tecknar när någon utanför vår organisation är personuppgifts­ansvarig för uppgifter som vi har registrerade.

Vision är personuppgifts­ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Det gäller både medlemmars och anställdas personuppgifter, men också för andra personer vars uppgifter vi har registrerade.

Ibland anlitar Vision ett personuppgifts­biträde som utför hela eller delar av personuppgifts­behandlingen på uppdrag av Vision. Personuppgifts­biträdet kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ. Personuppgifts­biträdet är dock alltid någon utanför Visions organisation.

När ett personuppgifts­biträde behandlar personuppgifter åt Vision ska detta regleras genom ett så kallat personuppgifts­biträdes­avtal. Avtalet är bindande för Vision och personuppgifts­biträdet och innehåller alltid en sekretessdel, som säger att personuppgifts­biträdet inte får sprida person­uppgifterna till obehöriga.

Visions personuppgifts­biträdes­avtal tecknas på central nivå av förbundets kanslichef och chefen för funktionen för verksamhetsstöd.

Vad är ett dataöverföringsavtal?

Ett dataöverförings­avtal behövs när Vision och en annan part ska utbyta personuppgifter med varandra.

Vision är personuppgifts­ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar för medlemmar och anställda, men också för andra personer vars uppgifter vi har registrerade.

I vissa situationer kan det innebära att Vision behöver behandla person­uppgifter från exempelvis en arbetsgivare för utbyte av lönelistor inför en lönerevision. Där kan arbetsgivaren ifråga vara personuppgifts­ansvarig för de uppgifter som de lämnar till Vision, samtidigt som Vision är personuppgifts­ansvarig för de personuppgifter som vi delar med oss av för ändamålet ifråga.

I sådana situationer kan Vision teckna ett dataöverförings­avtal som reglerar hur utbytet av personuppgifterna ska gå till.

Dataöverföringsavtalet är bindande för Vision och den andra parten. Avtalet innehåller alltid en sekretessdel som säger att ingen av parterna får sprida personuppgifterna till obehöriga. 

Visions dataöverförings­avtal tecknas på central nivå av förbundets kanslichef och chefen för funktionen för verksamhetsstöd.

Utbildning i GDPR för förtroendevalda

All anställd personal ska vara utbildade i dataskydds­förordningen. Därför har Vision lanserat en e-utbildning för förtroendevalda. Det är viktigt att du som förtroendevald genomför e-utbildningen.

Gå till e-utbildningen (logga in)

Har du frågor om dataskyddsförordningen?

Har du frågor och funderingar som inte besvaras i Visions e-utbildning, frågor och svar om dataskydds­förordningen eller på annat sätt? Mejla i så fall till dataskyddsansvarig@vision.se.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss