Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Leende kvinna med kaffekopp i handen.

Riktlinjer och material

Här kan du hitta och beställa blanketter, trycksaker och profilprodukter som du kan använda som förtroendevald. Du hittar också riktlinjer som alla ombud för Vision ska följa.

Saknar du material eller undrar över något som gäller ditt uppdrag eller Visions riktlinjer? Kontakta Vision Direkt.

Kontakta Vision

Riktlinjer för förtroendevalda

Uppdragshandlingar

En uppdragshandling är en beskrivning av vad som ingår i ett visst fackligt uppdrag. Uppdragshandlingen kan vara bra för dig som har uppdraget, dina kollegor och din arbetsgivare.

Uppdragshandlingen kan också användas

 • av valutskottet, för att förklara vad ett visst fackligt uppdrag innebär
 • vid konstituerande sammanträde, för att prata arbetsfördelning
 • när du och andra förtroendevalda verksamhetsplanerar och fördelar ansvar mellan er.

Uppdragshandlingar för olika roller

Rekommendation om arvoden för uppdrag i Vision

Detta är förbundsstyrelsens rekommendationer om arvoden för förtroendevalda.

 • Utgångsläget för en avdelning eller klubb i Vision är att det inte utgår arvoden för fackliga uppdrag.
 • Arbetet som förtroendevald måste organiseras på ett sådant sätt att den ideella arbetsinsatsen blir rimlig.
 • Om medlemmarna i avdelningen eller klubben ändå vill arvodera vissa uppdrag ska det beslutas på ett medlemsmöte en gång per år och vara en egen dagordningspunkt. Medlemmarna ska vid medlemsmötet motivera varför arvode bör utgå och vilken nivå på arvoderingen som föreslås för respektive uppdrag.
 • Storleken på arvodena måste vara rimliga utifrån arbetsinsats och de ekonomiska förutsättningarna hos avdelningen eller klubben.
 • Hur stor andel (i procent) av avdelningens eller klubbens budget som går till arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda ska redovisas i samband med medlemsmötets beslut om arvoden.
 • Utgångsläget är att förtroendevalda inte tar emot ersättningar från arbetsgivaren för fackliga uppdrag.
 • Om förtroendevalda ändå får ersättning från arbetsgivaren för det fackliga uppdraget ska det redovisas årligen på ett medlemsmöte.
 • Revisorerna i avdelningen eller klubben har ett särskilt ansvar att föra diskussioner med styrelse och medlemmar om dessa rekommendationer och hur de tolkas i avdelningen eller klubben.
 • När det gäller arvoden av förbundsstyrelsen och andra centrala uppdrag inom Vision så regleras det i stadgarna att det är förbundsmötet som beslutar om dessa arvoden. Arvodena redovisas och diskuteras öppet i samband med förbundsmötet.

Förbundsstyrelsens rekommendation för arvoden i avdelningar och klubbar (pdf)

Dialog om ditt uppdrag och Vision

Här finns stöd för samtal för att utveckla styrelsearbetet och för att du ska kunna utbyta tankar om ditt uppdrag och om Visions lokala fackliga arbete.

Dialogen

 • handlar om dig och ditt förtroendeuppdrag, dina förutsättningar samt dina utvecklingsbehov utifrån ditt uppdrag
 • genomförs mellan dig och en annan förtroendevald i din avdelning eller klubb
 • bygger på ömsesidig respekt och gärna med öppet och nyfiket sinne
 • blir bäst om var och en är förberedd – ta fram uppdragshandling samt Visions mål, strategier och verksamhetsplan och reflektera över hur de påverkar dig.

Dialog om mitt uppdrag, faktablad och handlingsplan (pdf)

Arkiveringsanvisningar

I det dagliga arbetet uppkommer en hel del handlingar. En del är bara arbetsmaterial och annat ska arkiveras.

Vision har arbetat fram en dokumenthanterings­plan för förtroendevalda, för att få en enhetlig dokument­hantering och inte råka ut för att viktiga dokument kastas.

I dokumenthanteringsplanen kan du se

 • vilka dokument som ska sparas, gallras eller kastas
 • hur länge dokumenten ska sparas innan du får gallra dem
 • var dokumenten ska slutförvaras.

Alla handlingar i pappersformat ska sparas i två arkivexemplar i mån av plats. Du ska rensa dubbletter, kladdpapper, kopior utan anteckningar samt gem, tejp, plastfickor, post-its och annat som kan skada handlingarna. På de volymer som ska gallras ska du skriva du årtal och en anteckning om när de kan gallras.

Dokumenthanteringsplan för Visions förtroendevalda (xlsx)

GDPR för dig som förtroendevald

Om du har frågor om arkivering kan du kontakta Åsa Söderberg som är arkiveringsansvarig på Vision.

Telefon:

08-789 63 43
070-397 67 74

Mejladress:

asa.soderberg@vision.se

Konferensbokning

Vision arrangerar många konferenser och utbildningar. Vi har tydliga riktlinjer som ställer krav på konferensanläggningar och kursgårdar.

Boka anläggning

Tänk på att Vision kräver att anläggningen har kollektivavtal. Hör också om anläggningen serverar Fairtrade-märkta produkter. Utgå från tanken att Vision är en Fair Union. Vision anlitar även bara talarförmedlare med kollektivavtal.

Riktlinjer för konferensbokning (pdf)

Riktlinjer för bjudning av alkohol (pdf)

Schyst matbord

Riktlinjerna gäller också maten som serveras. Vision vill erbjuda ett schyst matbord när vi träffas på konferenser och utbildningar. En så stor konferensköpare som Vision har stor möjlighet att påverka.

Schyst matbord (pdf)

Ledighet för fackliga utbildningar

Digitaliseringen och annan utveckling gör att fackliga utbildningar inte längre ser ut som de gjorde förut.

Här hittar du en beskrivning av hur Vision tolkar möjligheterna till ledighet för facklig utbildning enligt förtroendemannalagen.

Ledighet vid fackliga utbildningar (docx)

Nomineringsblankett

Använd den här blanketten när du vill nominera någon till ett uppdrag, eller dela ut den när du vill uppmana andra att nominera någon.

Nomineringsblankett (pdf)

Riktlinjer för resor

Resebyrå

Vision har ett avtal med Tranås resebyrå. Avdelningar och klubbar kan välja att använda sig av avtalet för att boka resor.

Boka resor

Resepolicy

I Visions resepolicy finns regler för resor och aktiviteter. Läs den innan du bokar din resa.

Visions resepolicy (pdf)

Ersättning vid aktiviteter

Information om ersättningar för förtroendevalda och medlemmar vid Visions aktiviteter hittar du här.

Ersättning vid aktiviteter (pdf)

Reseräkning

Reseräkningar för resor och aktiviteter som ordnas av Vision på central regional nivå ska du registrera i systemet Flex HRM.

Reseräkning (logga in)

Visions avdelningar, klubbar och pensionärssektioner beslutar själva vilken nivå på ersättningar som gäller vid lokalt anordnade aktiviteter. Kontakta din avdelning, klubb eller pensionärs­sektion om du har frågor om detta.

Kontakta Vision om du har frågor om rese­räkningen eller om beräkningar av förlorad arbetsinkomst.

Kontakta Vision

Hänvisning vid semesterperioder

Inför semestern behöver er avdelning eller klubb fördela lokala kontaktpersoner för semesterperioden och kommunicera det till medlemmar och arbetsgivare. Här finns Visions rutiner för hur ni hänvisar till lokala kontaktpersoner.

Rutin för hänvisning under semesterperioder

Fackliga perspektiv på AI - möjligheter och utmaningar

AI (artificiell intelligens) har på senare år blivit en allt viktigare del av samhällsutvecklingen och arbetslivet. Visions medlemmar finns på många olika arbetsplatser där AI är och kommer bli en allt större del av lösningarna på nuvarande och framtida utmaningar. Visions förtroendevalda behöver därför vara aktiva och se så att AI-användning inte leder till diskriminering eller ojämlikheter på arbetsplatserna. Det är också viktigt att arbeta för att medlemmarna ska få tillgång till utbildning och kompetensutveckling för att möta de förändringar som AI kan medföra på arbetsmarknaden.

Vision har därför tagit fram en rapport om AI för dig som är förtroendevald. Rapporten sammanfattar vad AI är, tar upp vilka möjligheter och utmaningar som finns, vad som är viktigt för oss som facklig organisation att ta ansvar för och vad du som förtroendevald behöver tänka på. 

Fackligt perspektiv på AI (pdf)

Varumärkesportalen

I Varumärkesportalen presenteras alla delar som tillsammans är Visions visuella identitet. Du hittar verktyg som Visions logotyp, färgkoder, bildbank, designmallar med mer, och även riktlinjer för hur de ska användas. Via Varumärkesportalen kan du även beställa namnskyltar.

Varumärkesportalen (varumarke.vision.se)

Trycksaker

Bland våra trycksaker hittar du informationsmaterial som du kan använda när du kommunicerar med medlemmarna. Bland annat hittar du affischer, flyers och bilder till sociala medier. Du kan beställa eller ladda ner trycksaker från vision.se.

Beställ trycksaker

Profilbutiken

I profilbutiken kan du beställa profilprodukter att dela ut till medlemmar eller potentiella medlemmar, till exempel på mässor och möten.

Besök Visions profilbutik (topline.se)

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss