Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

 • Glad kvinna.

Riktlinjer och material

Här kan du hitta och beställa blanketter, trycksaker och profilprodukter som du kan använda som förtroendevald. Du kan också hitta riktlinjer som alla ombud för Vision ska följa.

Saknar du material eller undrar över något som gäller ditt uppdrag eller Visions riktlinjer? Kontakta Vision Direkt.

Kontakta Vision

Riktlinjer för förtroendevalda

Uppdragshandlingar

En uppdragshandling är en beskrivning av vad som ingår i ett visst fackligt uppdrag. Uppdragshandlingen kan vara bra för dig som har uppdraget, dina kollegor och din arbetsgivare.

Uppdragshandlingen kan också användas

 • av valutskottet, för att förklara vad ett visst fackligt uppdrag innebär
 • vid konstituerande sammanträde, för att prata arbetsfördelning
 • när du och andra förtroendevalda verksamhetsplanerar och fördelar ansvar mellan er.

Uppdragshandlingar för olika roller

Rekommendation om arvoden för uppdrag i Vision

Detta är förbundsstyrelsens rekommendationer om arvoden för förtroendevalda.

 • Utgångsläget för en avdelning eller klubb i Vision är att det inte utgår arvoden för fackliga uppdrag.
 • Arbetet som förtroendevald måste organiseras på ett sådant sätt att den ideella arbetsinsatsen blir rimlig.
 • Om medlemmarna i avdelningen eller klubben ändå vill arvodera vissa uppdrag ska det beslutas på ett medlemsmöte en gång per år och vara en egen dagordningspunkt. Medlemmarna ska vid medlemsmötet motivera varför arvode bör utgå och vilken nivå på arvoderingen som föreslås för respektive uppdrag.
 • Storleken på arvodena måste vara rimliga utifrån arbetsinsats och de ekonomiska förutsättningarna hos avdelningen eller klubben.
 • Hur stor andel (i procent) av avdelningens eller klubbens budget som går till arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda ska redovisas i samband med medlemsmötets beslut om arvoden.
 • Utgångsläget är att förtroendevalda inte tar emot ersättningar från arbetsgivaren för fackliga uppdrag.
 • Om förtroendevalda ändå får ersättning från arbetsgivaren för det fackliga uppdraget ska det redovisas årligen på ett medlemsmöte.
 • Revisorerna i avdelningen eller klubben har ett särskilt ansvar att föra diskussioner med styrelse och medlemmar om dessa rekommendationer och hur de tolkas i avdelningen eller klubben.
 • När det gäller arvoden av förbundsstyrelsen och andra centrala uppdrag inom Vision så regleras det i stadgarna att det är förbundsmötet som beslutar om dessa arvoden. Arvodena redovisas och diskuteras öppet i samband med förbundsmötet.

Förbundsstyrelsens rekommendation för arvoden i avdelningar och klubbar (pdf)

Dialog om mitt uppdrag och Vision

Samtal för att utveckla styrelsearbetet och för att du ska kunna utbyta tankar om ditt uppdrag och om Visions lokala fackliga arbete.

Dialogen

 • handlar om dig och ditt förtroendeuppdrag, dina förutsättningar samt dina utvecklingsbehov utifrån ditt uppdrag.
 • genomförs mellan dig och en annan förtroendevald i din avdelning eller klubb.
 • bygger på ömsesidig respekt och gärna med öppet och nyfiket sinne.
 • blir bäst om var och en är förberedd – ta fram uppdragshandling samt Visions mål, strategier och verksamhetsplan och reflektera över hur de påverkar dig.

Dialog om mitt uppdrag, faktablad och handlingsplan (pdf)

Arkiveringsanvisningar

I det dagliga arbetet uppkommer en hel del handlingar. En del är enbart arbetsmaterial och annat ska arkiveras.

Vision har arbetat fram en dokumenthanteringsplan för förtroendevalda, för att få en enhetlig dokumenthantering och inte råka ut för att viktiga dokument kastas.

I dokumenthanteringsplanen kan du se

 • vilka dokument som ska sparas, gallras eller kastas
 • hur länge dokumenten ska sparas innan du får gallra dem
 • var dokumenten ska slutförvaras.

Alla handlingar i pappersformat ska sparas i två arkivexemplar i mån av plats. Du ska rensa dubbletter, kladdpapper, kopior utan anteckningar samt gem, tejp, plastfickor, post-its och annat som kan skada handlingarna. På de volymer som ska gallras ska du skriva du årtal och en anteckning om när de kan gallras.

Dokumenthanteringsplan (xlsx)

Det här innebär GDPR för dig som förtroendevald

Om du har frågor om arkivering kan du kontakta Åsa Söderberg som är arkiveringsansvarig på Vision.

Telefon:

08 789 63 43
070 397 67 74

Mejladress:

asa.soderberg@vision.se

Konferensbokning

Vision arrangerar många konferenser och utbildningar. Vi har tydliga riktlinjer som ställer krav på konferensanläggningar och kursgårdar.

Boka anläggning

Tänk på att Vision kräver att anläggningen har kollektivavtal. Hör också om anläggningen serverar Fairtrade-märkta produkter. Utgå från tanken att Vision är en Fair Union. Vision anlitar även bara talarförmedlare med kollektivavtal.

Riktlinjer för konferensbokning (pdf)

Riktlinjer för bjudning av alkohol (pdf)

Schyst matbord

Riktlinjerna gäller också maten som serveras. Vision vill erbjuda ett schyst matbord när vi träffas på konferenser och utbildningar. En så stor konferensköpare som Vision har stor möjlighet att påverka.

Schyst matbord (pdf)

Ledighet för fackliga utbildningar

Digitaliseringen och annan utveckling gör att fackliga utbildningar inte längre ser ut som de gjorde förut.

Här hittar du en beskrivning hur Vision tolkar möjligheterna till ledighet för facklig utbildning enligt förtroendemannalagen.

Ledighet för fackliga utbildningar (docx)

Nomineringsblankett

Använd den här blanketten när du vill nominera någon till ett uppdrag, eller dela ut den när du vill uppmana andra att nominera någon.

Nomineringsblankett (pdf)

Riktlinjer för resor

Resebyrå

Vision har ett avtal med American Express Global Business Travel (GBT). Avdelningar och klubbar kan välja att använda sig av avtalet.

Boka resor

Resepolicy

I Visions resepolicy finns regler för resor och aktiviteter. Läs den innan du bokar din resa.

Visions resepolicy (pdf)

Reseräkning

Reseräkningar för resor och aktiviteter som ordnas av Vision på central regional nivå ska du registrera i systemet Flex HRM.

Digitala reseräkningar

Visions avdelningar, klubbar och pensionärssektioner beslutar själva vilken nivå på ersättningar som gäller vid lokalt anordnade aktiviteter. Kontakta din avdelning, klubb eller pensionärssektion om du har frågor om detta.

Kontakta Vision om du har frågor om reseräkningen eller om beräkningar av förlorad arbetsinkomst.

Kontakta Vision

Hänvisning vid semesterperioder

Inför semestern behöver er avdelning eller klubb fördela lokala kontaktpersoner för semesterperioden och kommunicera det till medlemmar och arbetsgivare. Här finns Visions rutiner för hur ni hänvisar till lokala kontaktpersoner.

Rutin för hänvisning under semesterperioder

Varumärkesportalen

I Varumärkesportalen presenteras alla delar som tillsammans är Visions visuella identitet. Du hittar verktyg som Visions logotyp, färgkoder, bildbank, designmallar med mer, och även riktlinjer för hur de ska användas.

Varumärkesportalen (varumarke.vision.se)

Trycksaker

Bland våra trycksaker hittar du informationsmaterial som du kan använda när du kommunicerar med medlemmarna. Bland annat hittar du affischer, flyers och bilder till sociala medier. Du kan beställa eller ladda ner trycksaker från vision.se.

Beställ trycksaker

Profilbutiken

I profilbutiken kan du beställa profilprodukter att dela ut till medlemmar eller potentiella medlemmar, till exempel på mässor och möten.

Besök Visions profilbutik (topline.se)

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss