Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Två medarbetare antecknar vid ett bord.

Krishantering

Här kan du läsa Visions rekommendationer för hur du hanterar kriser i din klubb, avdelning eller sektion.

Visions definition av kris

En kris är en eller flera oväntade, negativa händelser som antingen hotar grundläggande funktioner eller förtroendet för en klubb, avdelning eller sektion, eller har skadlig inverkan på fackförbundet Vision.

Typexempel på kriser som en klubb, avdelning eller sektion kan hamna i är

 • allvarliga konflikter bland förtroendevalda
 • att klubben eller avdelningen utsätts för en kriminell handling
 • att verksamheten utsätts för tuff mediegranskning.

Med konflikter bland förtroendevalda menas relations­problem som påverkar klubben, avdelningen eller sektionen negativt. Kriminella handlingar kan exempelvis vara förskingring eller bedrägeri.

Partsrelationen med arbetsgivaren ligger inte inom den här definitionen av kris. Men parts­relationen kan utgöra påfrestningar i det fackliga arbetet, och därmed bli en grund för att en kris uppkommer. Till exempel i form av att förtroendevalda inte orkar fortsätta i sitt uppdrag och den fackliga överlevnaden hotas.

Krisförebyggande arbetssätt 

Förebyggande arbete har stor betydelse för att förhindra att kriser uppkommer. Fundera i styrelsen när ni verksamhets­planerar om det finns några potentiella kriser nästa år och om det finns insatser ni kan göra för att förebygga kriserna. Ta gärna kontakt med ert center för att få stöd i det arbetet.

En kris kommer ofta plötsligt, men samtidigt är det sällan inte helt oväntat. Att det finns beredskap är avgörande för att kunna möta de utmaningar som en kris innebär på ett bra sätt.

Hanteringsordning 

Kriser skiljer sig åt. Även om det finns gemensamma nämnare i alla kriser har de olika orsaker, förutsättningar och möjliga lösningar.

Därför behöver varje handlingsplan anpassas efter de förutsättningar som finns och insatserna anpassas efter behoven. Följ de nedanstående stegen för att hantera kriser på ett effektivt sätt.

Att göra-lista vid kris

Vid en kris ska en klubb, avdelning eller sektion göra följande:

 • Kontakta Visions center.
 • Fastställ tillsammans med centret om situationen är att betrakta som en kris.
 • Identifiera vad krisen består i och orsaker till krisen.

Lägg upp en handlingsplan

Dessutom bör ni lägga upp en handlingsplan där ni

 • utreder vilka åtgärder som bör sättas in
 • kartlägger vilka resurser som finns att tillgå
 • ställer upp ett slutmål för när insatsen ska vara avslutad
 • lägger upp en plan för uppföljning och dialog med centret
 • konstaterar när krisen är över
 • utvärderar hur ni hanterade krisen och ser över era rutiner inför potentiella kommande kriser.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss