Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Krishantering

Här kan du läsa Visions rekommendationer kring hur du hanterar kriser i klubbar, avdelningar och sektioner.

Visions definition av kris

En kris är en eller flera oväntade, negativa händelser som antingen hotar grundläggande funktioner eller förtroendet för en klubb, avdelning eller sektion, eller har skadlig inverkan på fackförbundet Vision.

Typexempel på kriser som en klubb, avdelning eller sektion kan hamna i är

 • allvarliga konflikter bland förtroendevalda
 • att klubben eller avdelningen utsätts för en kriminell handling
 • att verksamheten utsätts för tuff mediegranskning. 

Med konflikter bland förtroendevalda menas relationsproblem som påverkar klubben, avdelningen eller sektionen negativt. Kriminella handlingar kan exempelvis vara förskingring eller bedrägeri.  

Partsrelationen med arbetsgivaren ligger inte inom den här definitionen av kris. Men partsrelationen kan utgöra påfrestningar i det fackliga arbetet, och därmed bli en grund för att en kris uppkommer. Till exempel i form av att förtroendevalda inte orkar fortsätta i sitt uppdrag och den fackliga överlevnaden hotas.

Krisförebyggande arbetssätt 

Förebyggande arbete har stor betydelse för att förhindra att kriser uppkommer. Fundera i styrelsen när ni verksamhetsplanerar om det finns några potentiella kriser nästa år, och om det finns insatser ni kan göra för att förebygga kriserna. Ta gärna kontakt med ert center för att få stöd i det arbetet.

En kris kommer ofta plötsligt, men samtidigt är det sällan inte helt oväntat. Att det finns beredskap är avgörande för att kunna möta de utmaningar som en kris innebär på ett bra sätt.

Hanteringsordning 

Kriser skiljer sig åt. Även om det finns gemensamma nämnare i alla kriser har de olika orsaker, förutsättningar och möjliga lösningar.

Därför behöver varje handlingsplan anpassas efter de förutsättningar som finns och insatserna anpassas efter behoven. Följ de nedanstående stegen för att hantera kriser på ett effektivt sätt. 

Att göra-lista vid kris

Vid en kris ska en klubb, avdelning eller sektion göra följande:

 • Kontakta Visions center.
 • Fastställ tillsammans med centret om situationen är att betrakta som en kris.
 • Identifiera vad krisen består i och orsaker till krisen.

Lägg upp en handlingsplan

Dessutom bör ni lägga upp en handlingsplan där ni

 • utreder vilka åtgärder som bör sättas in
 • kartlägger vilka resurser som finns att tillgå
 • ställer upp ett slutmål för när insatsen ska vara avslutad
 • lägger upp en plan för uppföljning och dialog med center
 • konstaterar när krisen är över
 • utvärderar hur ni hanterade krisen och ser över era rutiner inför potentiella kommande kriser.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar