Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Visions stadgar om ekonomi och revision

I Visions normalstadgar för avdelningar och klubbar, alltså de stadgar som alla avdelningar och klubbar rekommenderas att anta, finns beskrivet hur ekonomin och revisionen ska skötas under året. Här finns relevanta utdrag från stadgarna.

Normalstadgar för avdelningar

§ 2 Avdelningsmöten

 • Vid årsmöte, som skall hållas under första kvartalet skall bl a följande ärenden förekomma:
  [...]
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för föregående verksamhetsår
 • Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
  [...]
 • Val av ordförande och kassör i styrelsen
  [...]
 •  Val av revisorer och suppleanter

Moment 3. Följande punkter kan behandlas på annat avdelningsmöte:

 • Rapport om förbundsavgift
 • Fastställande av årsavgiften till avdelningen för det kommande året
 • Beslut om utgifts- och inkomststat för det kommande året

  Anm. Avgiften ska tas ut i procent med samma beräkningsgrunder som förbundsavgiften.

§ 3 Avdelningsstyrelsen

Moment 2. Styrelsen kan fatta beslut när mer än hälften av dess ledamöter är ense om beslutet.
Moment 3. Styrelsen är gemensamt ansvarig för de medel den har hand om, såväl inför avdelningen som inför förbundet.

Mom 4. Styrelsen skall:

[...]

 • Redovisa medlemsavgifter till förbundet på det sätt förbundsstadgarna föreskriver.
 • Förvalta avdelningens medel och tillhörigheter.
 • Varje år sända in avdelningens årsbokslut, verksamhets- och revisionsberättelse för det gångna arbetsåret till förbundet. Det ska göras inom femton kalenderdagar efter årsmötet. Styrelsen ska också rapportera in uppgifter om de styrelseledamöter och revisorer som valts.

Mom 5. Räkenskaper ska avslutas för varje kalenderår och tillsammans med styrelsens protokoll, vara tillgängliga för revisorerna den sista februari eller senast 21 dagar före avdelningens årsmöte.
Kassören har hand om avdelningens ekonomi i enlighet med avdelningsstyrelsens anvisningar och beslut

§ 4 Revision

Moment 1. Vid årsmötet utses revisorer, och suppleanter för dessa, som ska granska styrelsens förvaltning, årsbokslut och avdelningens räkenskaper.
Moment 2. När revisionen är verkställd ska revisionsberättelsen lämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.
Moment 3. Revisorerna ska ha ständig tillgång till avdelningens alla protokoll, räkenskaper och övriga handlingar

Rekommendation till sektions- och sektionsklubbstadgar

Mom 3. Bidrag till sektionens/sektionsklubbens verksamhet beslutas av avdelningsstyrelsen. Sektionen får inte ta ut någon särskild medlemsavgift.

Normalstadgar för klubbar

Mom 2. Vid årsmöte som skall hållas under första kvartalet skall bl a följande ärenden förekomma:

[...]

 • Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för föregående verksamhetsår
 • Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
  [...]
 • Val av ordförande och kassör i styrelsen
  [...]
 • Val av revisorer och suppleanter

Moment 3. Följande punkter kan behandlas på annat klubbmöte:
1) Rapport om Förbundsavgift: 2.
2) Fastställande av årsavgiften till klubben för det kommande året.
3) Beslut om utgifts- och inkomstberäkning för det kommande året.
Anm. Avgiften ska tas ut i procent med samma beräkningsgrunder som förbundsavgiften.
Ärenden som ska tas upp till behandling vid klubbmöte ska anmälas skriftligen hos styrelsen senast fjorton dagar före sammanträdet.

§ 3 Klubbstyrelsen

[...]
Moment 2. Styrelsen kan fatta beslut när mer än hälften av dess ledamöter är ense om beslutet.
Moment 3. Styrelsen är gemensamt ansvarig för de medel den har hand om, såväl inför klubben som inför förbundet.
Moment 4. Styrelsen ska:
[...]

Redovisa medlemsavgifter till förbundet på det sätt förbundsstadgarna föreskriver,
Förvalta klubbens medel och tillhörigheter.
Varje år sända in klubbens årsbokslut, verksamhets och revisionsberättelse för det gångna arbetsåret till förbundet. Det ska göras inom femton kalenderdagar efter årsmötet. Styrelsen ska också rapportera in uppgifter om de styrelseledamöter och revisorer som valts.
Samla in det statistik- och utredningsmaterial som förbundsstyrelsen begärt.

[...]

Moment 5. Räkenskaper ska avslutas för varje kalenderår och tillsammans med styrelsens protokoll, vara tillgängliga för revisorerna den sista februari eller senast 21 dagar före klubbens årsmöte.
Kassören har hand om klubbens ekonomi i enlighet med klubbstyrelsens anvisningar och beslut.

§ 4 Revision

Moment 1. Vid årsmötet utses revisorer, och suppleanter för dem, som ska granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper.
Moment 2. När revisionen är verkställd ska revisionsberättelsen lämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.
Moment 3. Revisorerna ska ha ständig tillgång till klubbens alla protokoll, årsbokslut, räkenskaper och övriga handlingar.

Visions stadgar (pdf)

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar