Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Medlemsavgiften till Vision

Medlemsavgiften som varje medlem betalar till Vision bestäms utifrån en procentsats på lönen. Avdelningen och klubben beslutar själva hur stor procentsats som ska tas ut i avdelnings- eller klubbavgift.

Medlemsavgifter till Vision

  • Förbundsavgift 1. För medlemmar i lokalavdelningar. 1 procent av grundlönen + lokal avgift som avdelningen bestämmer.
  • Förbundsavgift 2. För medlemmar i klubbar. 1,16 procent av grundlönen + lokal avgift som klubben bestämmer.
  • Förbundsavgift 3. För medlemmar i allmänna klubbar. 1,21 procent av grundlönen. Ingen lokal avgift.

Vision har en högsta avgiftsgrundande inkomst som bestäms varje år.

Vad kostar det att bli medlem i Vision?

Hur stor ska den lokala avgiften vara?

Hur stor den lokala medlemsavgiften ska vara bestäms av medlemmarna i avdelningen eller klubben på höstmötet. Er medlemsavgift ska anpassas efter hur mycket intäkter er verksamhet behöver.

Lokal avgift

Guide: Uträkning av medlemsavgifter

Från Visions stadgar

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften utgörs av avgift till förbund, avdelning och klubb.
Mom 1. Avgifter fastställes av förbundsmötet*, avdelningarna och klubbarna. Avgifterna betalas månadsvis till förbundet från och med den kalendermånad man blir medlem. Medlem ska genast till förbundet anmäla förändringar som medför ändrad avgift eller utträde ur förbundet.

*) Förbundsmötet fastställer förbundsavgift 1 för medlemmar i avdelning, förbundsavgift 2 för medlemmar i klubb och förbundsavgift 3 för medlemmar i allmän klubb.

Mom 2. Medlem som får anställning inom annan avdelnings eller klubbs verksamhetsområde, ska anmäla det till sin avdelning/klubb före flyttningen. Avgifter betalas till den gamla avdelningen/klubben till och med den kalendermånad då flyttningen sker.

Mom 3. Förbundsstyrelsen har också rätt besluta om differentierade avgifter samt att bevilja avgiftsbefrielse om synnerliga skäl föreligger.

§ 6 Förbundsmötet

Mom 6. Förbundsmötet ska besluta om följande:

  • ändringar av fastställda förbundsavgifter och uttag av extra förbundsavgift
  • förbundsavgiftens storlek

Utbetalning av medlemsavgift

Förbundet gör varje månad en utbetalning av de lokala avgifterna till avdelningar och klubbar baserad på månadens aviserade avgifter. Om det har gjorts retroaktiva ändringar av medlemmars avgifter dras det av från totalbeloppet. 

Det antal medlemmar som anges på utbetalningsspecifikationen kan skilja sig från det faktiska antalet medlemmar i avdelningen eller klubben. Det beror på att nya medlemmar, medlemmar som studerat eller nyligen gjort det kan ha en rabatt och därför inte aviseras någon lokal avgift.

Utbetalningsspecifikationen skickas till den adress som ni har angett. Vid eventuell ändring av adress lämnar ni ett meddelande på Mina sidor eller mejlar den nya adressen till medlem@vision.se och anger avdelningens eller klubbens namn och nummer (exempelvis 031 eller 601-11). 

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar