Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Lokal avgift

Avgiften som medlemmar betalar till Vision består dels av en förbundsavgift och dels av en lokal avgift till klubb eller avdelning. Det är medlemmarna som ska besluta om hur hög avgiften ska vara och vad den ska användas till – men du som är kassör ansvarar ofta för att ta fram ett förslag.

Medlemmarna ska ha inflytande över avgiften

Den lokala avgiften ska spikas av medlemmarna vid ett medlemsmöte, såsom höstmöte eller liknande. Oftast föreslår den lokala kassören en avgift utifrån verksamhetens behov. Eftersom den lokala verksamheten finns till för medlemmarna är det också logiskt att medlemmarna har möjlighet att tycka till om vad avgiften ska användas till och således hur hög den ska vara. Det är den högsta avgiften som ni beslutar om – den anpassas sedan av kansliet utefter inkomstintervallen.

Avgiften ska efter beslut på medlemsmöte skickas till Visions medlemsenhet på medlem@vision.se och gäller från nästkommande år. I november varje år mejlar Vision också till alla kassörer och frågar efter eventuell ändring av medlemsavgiften för nästkommande år. Avgiften kan inte ändras under året, så länge inte annat beslutats på kongress.

Anpassa medlemsavgiften efter ert kapital

Medlemsavgiften i er klubb eller avdelning ska anpassas efter hur mycket intäkter er verksamhet behöver. Vision har en rekommendation att en avdelnings eget kapital bör uppgå till mellan 3 och 6 månaders kostnader. Om ni har anställd personal bör det egna kapitalet täcka minst ett års lönekostnad.

Skälet till att avdelningen behöver kapital kan vara att verksamheten ligger ojämnt fördelad över året, till exempel att en aktivitet utförs i början av året medan kostnaderna uppstår jämnt över året.

Behöver er verksamhet inga nya intäkter så är det inte nödvändigt att ta ut någon lokalavgift alls.

Exempel på lokal avgift

Det vanligaste intervallet för högsta avgift för en klubb ligger på 9–12 kronor.
Motsvarande för en avdelning ligger på cirka 40–50 kronor. 

Sätt inte en högre avgift än nödvändigt

Den summa man betalar i lokal avgift kommer från 1 april 2023 att redovisas öppet på vision.se i enlighet med ett förbundsmötesbeslut från 2022. Hur mycket man totalt betalar i avgift för sitt medlemskap har betydelse för valet av förbund – det är därför viktigt att vi har detta i åtanke när vi sätter den lokala avgiften. Den summa som sätts ska vara motiverad och användas till ändamål som är i enlighet med Visions stadgar för den lokala verksamheten – och såklart efterfrågade av medlemmarna.

Ramar för medlemsavgiften

Vision har som högsta avgiftsgrundande inkomst 25 000 per månad. På det möte där den lokala avgiften ska fastställas beslutar mötet vad den högsta lokala avgiften ska vara. Med andra ord hur många kronor per månad en medlem som har en inkomst över 25 000 kronor per månad ska betala i lokal avgift.

De lokala avgifterna kommer sedan att beräknas enligt samma struktur som för förbundsavgiften så att den lokala avgiften reduceras enligt trappan med olika löneintervall. Om du vill ta del av ett Exceldokument där du kan räkna ut vad avgiften ni sätter blir för de olika inkomstintervallen kan ni ta kontakt med medlemsenheten på Visions kansli.

Det finns också speciella avgifter för vissa grupper och som exempel betalar nya medlemmar under 30 år 100 kronor i avgift för hela första året och de genererar därmed ingen lokal intäkt under den tiden.

Medlemsavgift

Då ska ni se över er lokala medlemsavgift

Se över medlemsavgiften om

  • ni har ett eget kapital som överstiger förbundets rekommendation.
  • budgeten visar på återkommande överskott.
  • budgeten visar på återkommande underskott. I dessa fall kontrolleras först om ni har sparade pengar att använda innan en ökning av medlemsavgiften görs.
  • ni inte har några kostnader (gäller ibland mindre klubbar). I dessa fall ska ni fundera på om ni ska ta ut någon lokal medlemsavgift alls.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss