Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Lokal avgift

Avgiften som medlemmar betalar till Vision består dels av en förbundsavgift och dels av en lokal avgift till klubb eller avdelning. Det är medlemmarna som ska besluta om hur hög avgiften ska vara och vad den ska användas till – men du som är kassör ansvarar ofta för att ta fram ett förslag.

Medlemmarna ska ha inflytande över avgiften

Den lokala avgiften ska spikas av medlemmarna vid ett medlems­möte, såsom höst­möte eller liknande. Oftast föreslår den lokala kassören en avgift utifrån verksamhetens behov. Eftersom den lokala verksamheten finns till för medlemmarna är det också logiskt att medlemmarna har möjlighet att tycka till om vad avgiften ska användas till och således hur hög den ska vara. Det är den högsta avgiften som ni beslutar om – den anpassas sedan av kansliet utefter inkomst­intervallen.

Avgiften ska efter beslut på medlemsmötet skickas till Visions medlemsenhet på medlem@vision.se och gäller från nästkommande år. I november varje år mejlar Vision också till alla kassörer och frågar efter eventuell ändring av medlems­avgiften för nästkommande år. Avgiften kan inte ändras under året, så länge inte annat har beslutats på kongressen.

Anpassa medlemsavgiften efter ert kapital

Medlemsavgiften i er klubb eller avdelning ska anpassas efter hur mycket intäkter er verksamhet behöver. Vision har en rekommendation att en avdelnings eget kapital bör uppgå till mellan 3 och 6 månaders kostnader. Om ni har anställd personal bör det egna kapitalet täcka minst ett års löne­kostnad.

Skälet till att avdelningen behöver kapital kan vara att verksamheten ligger ojämnt fördelad över året, till exempel att en aktivitet utförs i början av året medan kostnaderna uppstår jämnt över året.

Om er verksamhet inte behöver nya intäkter är det inte nödvändigt att ta ut någon lokal­avgift alls.

Exempel på lokal avgift

Det vanligaste intervallet för högsta avgift för en avdelning ligger på cirka 40–50 kronor. Motsvarande för en klubb ligger på 9–12 kronor. En medlem i en klubb betalar även en förhöjd förbunds­avgift eftersom Visions center har ett större ansvar för att stötta verksamheten där.

Sätt inte en högre avgift än nödvändigt

Den summan man betalar i lokal avgift kommer från 1 april 2023 att redovisas öppet på vision.se, i enlighet med ett förbundsmötes­beslut från 2022. Hur mycket man totalt betalar i avgift för sitt medlemskap har betydelse för valet av fackförbund. Därför är det viktigt att vi har detta i åtanke när vi sätter den lokala avgiften. Den summa som sätts ska vara motiverad och användas till ändamål som är i enlighet med Visions stadgar för den lokala verksamheten – och såklart efterfrågade av medlemmarna.

Ramar för medlemsavgiften

Vision har som högsta avgifts­grundande inkomst 25 000 kronor per månad. På mötet där den lokala avgiften ska fastställas beslutar mötet vad den högsta lokala avgiften ska vara, med andra ord hur många kronor per månad som en medlem med inkomst över 25 000 kronor per månad ska betala i lokal avgift.

De lokala avgifterna kommer sedan att beräknas enligt samma struktur som för förbunds­avgiften, så att den lokala avgiften reduceras enligt trappan med olika löne­intervall. Om du vill ta del av ett Excel-dokument där du kan räkna ut vad avgiften ni sätter blir för de olika inkomst­intervallen kan du ta kontakt med medlems­enheten på Visions kansli.

Det finns också speciella avgifter för vissa grupper. Som exempel betalar nya medlemmar under 30 år 100 kronor i avgift för hela första året, och de genererar därmed ingen lokal intäkt under den tiden.

Medlemsavgiften till Vision

Då ska ni se över er lokala medlemsavgift

Se över medlemsavgiften om

  • ni har ett eget kapital som överstiger förbundets rekommendation
  • budgeten visar på återkommande överskott
  • budgeten visar på återkommande underskott. I dessa fall kontrolleras först om ni har sparade pengar att använda innan en ökning av medlems­avgiften görs.
  • ni inte har några kostnader (gäller ibland mindre klubbar). I dessa fall ska ni fundera på om ni ska ta ut någon lokal medlems­avgift alls.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss