Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Lokal avgift

Om ni ska ha en lokal medlemsavgift och hur stor den lokala medlemsavgiften ska vara bestäms av medlemmarna i avdelningen eller klubben på höstmötet. Beslutet grundar sig oftast på förslag från styrelsen och det är bra om du som kassör tar fram alternativ till styrelsen.

I november varje år mejlar Vision till alla kassörer och frågar efter eventuell ändring av medlemsavgiften för nästkommande år. Avgiften kan inte ändras under året.

Guide: Uträkning av medlemsavgifter

Anpassa medlemsavgiften efter ert kapital

Medlemsavgiften i er klubb eller avdelning ska anpassas efter hur mycket intäkter er verksamhet behöver. Vision har en rekommendation att en avdelnings eget kapital bör uppgå till mellan 3 och 6 månaders kostnader. Om ni har anställd personal bör det egna kapitalet täcka minst ett års lönekostnad.

Skälet till att avdelningen behöver kapital kan vara att verksamheten ligger ojämnt fördelad över året, till exempel att en aktivitet utförs i början av året medan kostnaderna uppstår jämnt över året.

Ramar för medlemsavgiften

Förutom storleken på medlemsavgiften, som ni själva beslutar om, finns några ramar för medlemsavgiften som beslutas av förbundsmötet. Det innefattar bland annat:

  • Högsta avgiftsgrundande inkomst
  • Lägsta avgiftsgrundande inkomst
  • Speciella avgifter för vissa grupper (till exempel betalar nya medlemmar under 30 år 100 kronor för hela första året och genererar därmed ingen lokal intäkt.

Då ska ni se över er lokala medlemsavgift

Se över medlemsavgiften om

  • ni har ett eget kapital som överstiger förbundets rekommendation.
  • budgeten visar på återkommande överskott.
  • budgeten visar på återkommande underskott. I dessa fall kontrolleras först om ni har sparade pengar att använda innan en ökning av medlemsavgiften görs.
  • ni inte har några kostnader (gäller ibland mindre klubbar). I dessa fall ska ni fundera på om ni ska ta ut någon lokal medlemsavgift alls.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar