Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Förslag till kontoplan

För att ha en god överblick och kunna göra bra uppföljningar krävs att er klubb eller avdelning har en kontoplan som är anpassad till er verksamhet.

De baskontoplaner som ofta finns inbyggda i bokförings­progam är sällan anpassade till facklig verksamhet. På den här sidan finns ett förslag till kontoplan för avdelningar och klubbar. Använd den i sin helhet eller anpassa så att den passar er.

Vision arbetar med en verksamhets­anpassad kontoplan. Vi vill veta hur mycket de olika delarna av verksamheten kostar, till exempel styrelsen. Vad är det vi vill mäta?

Exempel på verksamhetsanpassad kontoplan

Ni har köpt smörgåsar till ett styrelse­möte. Det finns två alternativ: ett där smörgåsarna bokförs som mat, eller som i vårt exempel i stället använda kontot för styrelsen. Vi resonerar att det är mer intressant att se hur mycket styrelsen kostar än att se hur mycket mat som köpts in.

Förslag till kontoplan (docx)

Balansräkning

Tillgångar

Omsättningstillgångar

1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (interimsfordringar)
1910 Kassa
1930 Bank

Eget kapital

2010 Eget kapital
2019 Årets resultat

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder
2710 Skuld personskatt
2730 Skuld arbetsgivaravgifter
2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (interimsskulder)

Resultaträkning

Intäkter

3010 Medlemsavgifter
3090 Erhållna bidrag
3690 Övriga intäkter

Verksamhetens kostnader

Årsmöte

4010 Årsmöteskostnader
4015 Höstmöte
4050 Arbetsgivaravgifter årsmöten

Verksamhet styrelsen

4110 Möteskostnader styrelsen
4120 Utbildningar styrelsen
4130 Styrelsekonferenser
4150 Resekostnader styrelsen
4160 Arvoden styrelsen
4165 Arbetsgivaravgifter styrelsen
4190 Övriga kostnader styrelsen

Verksamhet ombud

4210 Ombudsmöten
4220 Utbildningar ombud
4230 Gåvor ombud
4265 Arbetsgivaravgifter ombud
4290 Övriga kostnader ombud

Verksamhet medlemmar

4310 Medlemsmöten
4320 Utbildningar medlemmar arbetsmiljö
4330 Utbildningar medlemmar löner och villkor
4340 Utbildningar medlemmar övrigt
4350 Yrkesträffar
4365 Arbetsgivaravgifter medlemmar
4370 Gåvor medlemmar
4390 Övriga kostnader medlemmar

Verksamhet rekrytering

4410 Rekryteringskampanjer

Övrig verksamhet

4630 Externa gåvor
4640 Valutskott
4690 Övriga verksamhetskostnader

Expeditionskostnader

6010 Kontorsmateriel
6015 Övrigt förbrukningsmateriel/korttidsinventarier
6020 Post och frakt
6025 Bank- och plusgirokostnader
6030 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
6040 Dataprogram
6050 Telefon
6060 Lokalhyra
6090 Övriga expeditionskostnader

Finansiella intäkter och kostnader

8300 Ränteintäkter och utdelningar
8400 Räntekostnader
8690 Skatt kapitalnetto

Extraordinära intäkter och kostnader

8710 Extraordinära intäkter (t.ex. skadestånd)
8750 Extraordinära kostnader (t.ex. skadestånd)

Årets resultat

8999 Årets resultat

 

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss