Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Förslag till kontoplan

För att ha en god överblick och kunna göra bra uppföljningar krävs att ni har en kontoplan som är anpassad till avdelningens eller klubbens verksamhet.

De baskontoplaner som ofta finns inbyggda i bokföringsprogam är sällan anpassade till facklig verksamhet. Nedan finns ett förslag till kontoplan för avdelningar och klubbar. Använd den i sin helhet eller anpassa den så det passar er.

Vision arbetar med en verksamhetsanpassad kontoplan. Vi vill veta hur mycket de olika delarna av verksamheten kostar, till exempel styrelsen. Vad är det vi vill mäta?

Exempel på verksamhetsanpassad kontoplan

Ni har köpt smörgåsar till ett styrelsemöte. Det finns två alternativ: ett där smörgåsarna bokförs som mat, eller som i vårt exempel istället använda kontot för styrelsen. Vi resonerar att det är mer intressant att se hur mycket styrelsen kostar än att se hur mycket mat som köpts in.

Balansräkning

Tillgångar

Omsättningstillgångar

1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (interimsfordringar)
1910 Kassa
1930 Bank

Eget kapital

2010 Eget kapital
2019 Årets resultat

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder
2710 Skuld personskatt
2730 Skuld arbetsgivaravgifter
2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (interimsskulder)

Resultaträkning

Intäkter

3010 Medlemsavgifter
3090 Erhållna bidrag
3690 Övriga intäkter

Verksamhetens kostnader

Årsmöte

4010 Årsmöteskostnader
4015 Höstmöte
4050 Arbetsgivaravgifter årsmöten

Verksamhet styrelsen

4110 Möteskostnader styrelsen
4120 Utbildningar styrelsen
4130 Styrelsekonferenser
4150 Resekostnader styrelsen
4160 Arvoden styrelsen
4165 Arbetsgivaravgifter styrelsen
4190 Övriga kostnader styrelsen

Verksamhet ombud

4210 Ombudsmöten
4220 Utbildningar ombud
4230 Gåvor ombud
4265 Arbetsgivaravgifter ombud
4290 Övriga kostnader ombud

Verksamhet medlemmar

4310 Medlemsmöten
4320 Utbildningar medlemmar arbetsmiljö
4330 Utbildningar medlemmar löner och villkor
4340 Utbildningar medlemmar övrigt
4350 Yrkesträffar
4365 Arbetsgivaravgifter medlemmar
4370 Gåvor medlemmar
4390 Övriga kostnader medlemmar

Verksamhet rekrytering

4410 Rekryteringskampanjer

Övrig verksamhet

4630 Externa gåvor
4640 Valutskott
4690 Övriga verksamhetskostnader

Expeditionskostnader

6010 Kontorsmateriel
6015 Övrigt förbrukningsmateriel/korttidsinventarier
6020 Post och frakt
6025 Bank- och plusgirokostnader
6030 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
6040 Dataprogram
6050 Telefon
6060 Lokalhyra
6090 Övriga expeditionskostnader

Finansiella intäkter och kostnader

8300 Ränteintäkter och utdelningar
8400 Räntekostnader
8690 Skatt kapitalnetto

Extraordinära intäkter och kostnader

8710 Extraordinära intäkter (t.ex. skadestånd)
8750 Extraordinära kostnader (t.ex. skadestånd)

Årets resultat

8999 Årets resultat

Förslag till kontoplan (docx)

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar