Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Skatteregler för avdelningar och klubbar

Visions verksamhet är skattepliktig. Däremot är våra inkomster i form av medlemsavgifter skattefria. Ett fackförbund som Vision räknas som en icke allmännyttig ideell förening. Det beror på att vi arbetar för våra medlemmars ekonomiska intressen och att inte vem som helst kan bli medlem.

Inkomstskatt

Medlemsavgifter är skattefria. Det gör att inte heller kostnaderna för medlemsverksamheten är avdragsgilla.

Vanligtvis beskattas föreningar bara för nettot av kapitalinkomster. Det kan vara ränteinkomster på banken och eventuella kapitalvinster på fonder och andra värdepapper efter avdrag för räntekostnader och kapitalförluster.

Om det förekommer annan verksamhet i föreningen, till exempel fastighetsförvaltning eller liknande, är den också skattepliktig.

Om en förening har ränteutgifter gäller särskilda begränsningsregler för avdrag. I korthet är reglerna att avdragsrätten för negativa räntenetton (ränteutgifter som överstiger ränteinkomsterna) är begränsad till antingen 30 procent av föreningens skattemässiga resultat före skatt, räntor, värdeminskningsavdrag och nedskrivningar (EBITDA), eller till högst 5 miljoner kronor.

Om föreningen ingår i en intressegemenskap gäller gränsen 5 miljoner kronor för hela intressegemenskapen. Reglerna för den här beräkningen är komplicerade. Om din förening har ett negativt räntenetto, eller ingår i en koncern med ett negativt räntenetto, på över 5 miljoner kronor bör du läsa mer hos Skatteverket. Överväg också att ta kontakt med skatterådgivare för att beräkna rätten till ränteavdrag.

Inkomstskatt (skatteverket.se)

Du redovisar kapitalinkomster och andra inkomster i Inkomstdeklaration 3.

Inkomstdeklaration 3

Särskild löneskatt för pensionskostnader

Om din Vision-avdelning har anställd personal och pensionskostnader ska ni betala särskild löneskatt på pensionskostnader på avsättningen för pension, alternativt erlagd premie för pensionsförsäkring.

Du redovisar underlag för särskild löneskatt på pensioner i Inkomstdeklaration 3. Underlaget, som ofta motsvarar pensionskostnaden, ska redovisas på huvudblanketten.

I lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader (1991:687) finns en mer uttömmande lista över vad som ska ingå i underlaget.

Mervärdesskatt (moms)

Eftersom medlemsavgifterna är undantagna från beskattning behöver du inte göra någon momsredovisning av dem.

Om din förening säljer tjänster eller varor kan det dock bli fråga om momspliktig omsättning. Besök i så fall Skatteverkets webbplats för mer information om vad som gäller.

Momspliktig försäljning (skatteverket.se)

Om din avdelning eller klubb skickar en faktura eller tar ut deltagaravgifter kan det vara mervärdesskattepliktigt. Det innebär att ni ibland ska påföra moms. Det innebär också att ni i dessa fall ska anmäla er avdelning eller klubb för mervärdesskatt och sedan redovisa in och betala den utgående momsen till Skatteverket.

Vid gemensamma aktiviteter med andra avdelningar eller klubbar gäller Visions rekommendationer för lokala samarbetsexplosioner.

Hantering av lokala samarbetsexplosioner

Skattedeklaration (arbetsgivaravgift och skatteavdrag)

Om ni under ett år betalar ut 1 000 kronor eller mer till en person utan F-skattsedel är ni skyldiga att dra skatt och betala arbetsgivaravgift. Ersättningen ska ni redovisa i en arbetsgivardeklaration som ni skickar in till Skatteverket.

Arvoden och skattepliktig ersättning

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss