Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Skatteregler för avdelningar och klubbar

Visions verksamhet är skattepliktig. Däremot är våra inkomster i form av medlemsavgifter skattefria. Ett fackförbund som Vision räknas som en icke allmännyttig ideell förening. Det beror på att vi arbetar för våra medlemmars ekonomiska intressen och att inte vem som helst kan bli medlem.

Inkomstskatt

Medlemsavgifter är skattefria. Det gör att inte heller kostnaderna för medlems­verksamheten är avdrags­gilla.

Vanligtvis beskattas föreningar bara för nettot av kapital­inkomster. Det kan vara ränte­inkomster på banken och eventuella kapital­vinster på fonder och andra värde­papper efter avdrag för ränte­kostnader och kapital­förluster.

Om det förekommer annan verksamhet i föreningen, till exempel fastighets­förvaltning eller liknande, är den också skatte­pliktig.

Om en förening har ränte­utgifter gäller särskilda begränsnings­regler för avdrag. I korthet är reglerna att avdrags­rätten för negativa ränte­netton (ränte­utgifter som överstiger ränte­inkomsterna) är begränsad till antingen 30 procent av föreningens skatte­mässiga resultat före skatt, räntor, värdeminsknings­avdrag och nedskrivningar (EBITDA), eller till högst 5 miljoner kronor.

Om föreningen ingår i en intresse­gemenskap gäller gränsen 5 miljoner kronor för hela intresse­gemenskapen. Reglerna för den här beräkningen är komplicerade. Om din förening har ett negativt ränte­netto, eller ingår i en koncern med ett negativt ränte­netto, på över 5 miljoner kronor bör du läsa mer hos Skatteverket. Överväg också att ta kontakt med en skatte­rådgivare för att beräkna rätten till ränte­avdrag.

Begränsad avdragsrätt för negativa räntenetton (skatteverket.se)

Du redovisar kapital­inkomster och andra inkomster i Inkomstdeklaration 3.

Inkomstdeklaration: Guide för kassörer

Särskild löneskatt för pensionskostnader

Om din Vision-avdelning har anställd personal och pensions­kostnader ska ni betala särskild löneskatt på pensions­kostnader på avsättningen för pension, alternativt erlagd premie för pensions­försäkring.

Du redovisar underlag för särskild löneskatt på pensioner i Inkomst­deklaration 3. Underlaget, som ofta motsvarar pensions­kostnaden, ska redovisas på huvud­blanketten.

I lagen om särskild löneskatt på pensions­kostnader (1991:687) finns en mer uttömmande lista över vad som ska ingå i underlaget.

Mervärdesskatt (moms)

Eftersom medlems­avgifterna är undantagna från beskattning behöver du inte göra någon moms­redovisning av dem.

Om din förening säljer tjänster eller varor kan det dock bli fråga om moms­pliktig omsättning. Besök i så fall Skatte­verkets webbplats för mer information om vad som gäller.

Momspliktig försäljning (skatteverket.se)

Om din avdelning eller klubb skickar en faktura eller tar ut deltagar­avgifter kan det vara mervärdes­skattepliktigt. Det innebär att ni ibland ska påföra moms. Det innebär också att ni i dessa fall ska anmäla er avdelning eller klubb för mervärdes­skatt och sedan redovisa in och betala den utgående momsen till Skatteverket.

Vid gemensamma aktiviteter med andra avdelningar eller klubbar gäller Visions rekommendationer för lokala samarbets­explosioner.

Hantering av fakturor vid lokala samarbetsexplosioner

Skattedeklaration (arbetsgivaravgift och skatteavdrag)

Om ni under ett år betalar ut 1 000 kronor eller mer till en person utan F-skattsedel är ni skyldiga att dra skatt och betala arbetsgivar­avgift. Ersättningen ska ni redovisa i en arbetsgivar­deklaration som ni skickar in till Skatteverket.

Arvoden och ersättningar

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss