Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

 • Förtroendevald antecknar.

Bokslut för avdelningar och klubbar

Bokslut gör ni när året är slut och alla intäkter och kostnader som hör till året är bokförda. Här får du som är kassör i en Vision-avdelning eller klubb tips inför arbetet med bokslutet.

Ränta från banken

Vänta med att göra bokslut tills ni har fått årsbesked från banken. Där finns oftast information om vilken ränta ni fått för föregående år. Saldot (utgående balans) på bankkontot ska stämma med summan som står på årsbeskedet.

Periodisering – rätt kostnad på rätt år

Rätt kostnad på rätt år. Har ni poster som hör till det avslutade året ska de periodiseras, alltså kostnaden ska belasta rätt års resultat. Detta görs bara med belopp som är betydande. Vad som är betydande beror på hur stor ekonomi ni har.

Exempel på periodisering

Exempel på periodisering av en jullunch, där fakturan kom i januari. I detta exempel används konton som finns i förslag till kontoplan. Hos er kan det vara andra kontonummer som gäller.

I januari kommer en faktura som avser en jullunch i samband med ett medlemsmöte i december. Belopp 12 000 kronor.

Kostnaden tillhör december, eftersom det var då jullunchen åts, men fakturan kommer att betalas i januari. Eftersom beloppet i detta exempel är betydande så ska kostnaden periodiseras, alltså hamna på rätt år. Det innebär att det behöver göras två bokföringar av samma faktura: en på gamla året då kostnaden uppstod och en på nya året då fakturan betalas.

1. På gamla året, datum ÅÅÅÅ-12-31.

 • Kostnaden som avser medlemsmötet i december bokförs:
 • Debet: 4 310 Medlemsmöten
 • Kredit: 2 440 Leverantörsskulder (man kan beskriva det som att gamla året har en skuld till leverantören som betalas först i januari).

2. På nya året, datum = betalningsdatum.

 • Kostnaden har redan bokförts på gamla året, så nu ska betalningen bokföras och skulden till leverantören nollställas.
 • Debet: 2440 Leverantörsskulder
 • Kredit: 1930 Bank

Årets resultat

Bokför årets resultat. I e-utbildningen för kassörer finns under Bokföring – Bokslut beskrivet hur du bokför årets resultat.

Gå till e-utbildningarna (logga in)

Underlag till årsmötet

Det är styrelsen gemensamt som ansvarar för ekonomin. Det vanliga är att du som kassör skapar underlag till årsmötet, en tydlig sammanställning över ekonomin. Denna rapport är normalt en del i verksamhetsberättelsen.

Årsmötesrapport (pdf)

Tänk på att diskutera innehållet med resten av styrelsen före årsmötet, så att alla är uppdaterade.

Checklista för bokslut

Vid bokslutet ska du som kassör kontrollera att

 

 • samtliga verifikat blivit bokförda, det vill säga att samtliga poster på bankens kontoutdrag har blivit bokförda.
 • alla medlemsavgifter blivit bokförda (vanligen 12 stycken under året).
 • eventuella räntor från banken blivit bokförda (se årsbesked från banken).
 • utgående balans föregående år är samma som ingående balans på alla balanskonton.
 • balansräkningen balanserar, det vill säga tillgångssidan och skuldsidan är lika stora. Observera att du måste bokföra posten "årets resultat" för att få balansräkningen att balansera.
 • alla balansposter kan styrkas, till exempel med årsuppgift från banken.
 • eventuella bokförda fordringar och skulder verkligen finns. Underlag finns då till exempel i form av kopia på inskickad arbetsgivardeklaration.
 • årets resultat är detsamma i både resultat- och balansräkningen.
 • lämna underlag till revisorerna i god tid före årsmötet.

Rapportera bokslut

Visions avdelningar ska årligen sända in verksamhets- och revisionsberättelse för det gångna arbetsåret till förbundet. Det ska göras inom 15 dagar efter årsmötet. Du hittar mer info och hur du gör via länken nedan.

Skicka in bokslutet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss