Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Budget och prognos

Budgeten är en prognos för vad den verksamhet som ni vill genomföra kommer att kosta. Grunden för budgeten är den verksamhetsplan som ni i styrelsen lägger fram till medlemmarna att besluta om. Det är medlemmarna på höstmötet som beslutar om kommande års budget.

Budgeten är en central handling i styrelse­arbetet, eftersom den talar om hur medlemmarna vill använda pengarna.

När du som kassör gör ett budgetförslag ska du titta på

 • verksamhetsplanen
 • föregående års budget
 • faktiskt utfall föregående år.

Titta på föregående års siffror, men tänk efter vad som behövs inför kommande år och gör de förändringar som du anser behövs. Var realistisk!

I bokföringsprogram finns ofta valet att ha med föregående års siffror i resultat­rapporten för jämförelse.

Budgeten består av

 • intäkter
 • kostnader
 • beräknat resultat (intäkter minus kostnader).

Intäkter

 • Vilka intäkter kan ni räkna med?
 • Kommer antalet medlemmar att öka eller minska?
 • Vad kan ni göra för att rekrytera fler medlemmar?

Kostnader

 • Vilka kostnader kommer ni att ha under året?
 • Vad kommer medlems­aktiviteter, styrelse­möten och utbildningar att kosta?
 • Vad kommer ni att behöva köpa in?
 • Kommer ni att betala ut arvoden under året och kommer det i så fall innebära att ni får betala arbetsgivar­avgifter?

Beräknat resultat

Om kostnaderna verkar bli större än intäkterna behöver ni ställa er några frågor:

 • Har ni överskott från tidigare år som ni kan använda er av?
 • Kan ni planera aktiviteterna på ett annat sätt med lägre kostnad, eller måste ni ställa in några?

Eget kapital

För att klara löpande utgifter rekommenderar Vision att ni i avdelningen eller klubben har 3–6 månaders kostnader i eget kapital. Har ni anställd personal bör det egna kapitalet uppgå till minst en årslöne­kostnad.

Tänk på att ha en kontoplan som överensstämmer med budgeten. Annars blir det svårt att göra prognoser under kommande år.

Förslag till kontoplan

Budgetuppföljning och prognos

Under året är det viktigt att göra budget­uppföljningar (vad har hänt?) och prognoser (vad väntas hända under resten av året?)

Om uppföljningen visar på avvikelser från budgeten ska ni se om ni måste prioritera om för att få ett bokslut som stämmer överens med budgeten. Eventuella avvikelser ska ske medvetet och beslutas i styrelsen.

Exempel på budgetuppföljning

Så här kan det se ut vid en budgetuppföljning efter första kvartalet.

 

Årsbudget Utfall 31/3 Prognos 31/12 Kommentar prognos
Intäkter        
Medlemsavgifter 50 000 kr 12 000 kr 50 000 kr Budgeten blir 12 500 kr per kvartal vilket gör att utfallet är något under budget. Behöver någon justering göras?
 Summa intäkter 50 000 kr 12 000 kr 50 000 kr  
         
Kostnader        
Årsmöte 10 000 kr 7 000 kr 7 000 kr Årsmötet är genomfört. Väntas någon ytterligare faktura? Annars sätts prognosen till 7 000 kr.
Arvoden (inklusive arbetsgivaravgift) 12 000 kr 3 000 kr 12 000 kr Budgeten blir 3 000 kr per kvartal. Om arvodena ser ungefär lika ut varje kvartal blir prognosen samma som budgeten.
Styrelsemöten 2 000 kr 700 kr 2 000 kr 700 kr per kvartal blir 2 800 kr. Behöver årssumman justeras något?
Medlemsutbildningar 23 000 kr 2 000 kr 25 000 kr Ser utbildningsplanen ut att hålla eller behöver några justeringar göras?
Julmiddag 3 000 kr 0 kr 3 000 kr Kostnad för julmiddag kommer ju först i december, allt annat än 0 kr efter första kvartalet visar att något är felbokfört.
Summa kostnader 50 000 kr 12 700 kr 49 000 kr  

Är det något som behöver prioriteras utifrån budget­uppföljningen eller går det att omfördela några kostnader?

Tänk på att budget och prognos är två skilda rapporter. Budgeten är fastställd av medlemmarna på höstmötet och får inte ändras. Prognosen är en ny rapport som ska visa hur det ekonomiska utfallet troligen kommer att bli – kommer det att avvika från budget? Om det verkar bli stora avvikelser kan styrelsen behöva informeras.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss