Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Budget och prognos

Budgeten är en prognos för vad den verksamhet ni vill genomföra kommer att kosta. Grunden för budgeten är den verksamhetsplan som ni i styrelsen lägger fram till medlemmarna att besluta om.

Budgeten består av

 • intäkter
 • kostnader
 • beräknat resultat (intäkter minus kostnader)

Det är medlemmarna på höstmötet som beslutar om kommande års budget.

När du gör ett budgetförslag ska du titta på

 • verksamhetsplanen
 • föregående års budget
 • faktiskt utfall föregående år

Titta på föregående års siffror, men tänk efter vad som behövs inför kommande år och gör de förändringar som ni anser behövs. Var realistisk!

I bokföringsprogram finns ofta valet att ha med föregående års siffror i resultatrapporten för jämförelse.

Budgeten är en central handling i styrelsearbetet eftersom den talar om hur medlemmarna vill använda pengarna.

Intäkter

 • Vilka intäkter kan ni räkna med?
 • Kommer antalet medlemmar att öka eller minska?
 • Vad kan ni göra för att rekrytera fler medlemmar?

Kostnader

 • Vilka kostnader kommer ni att ha under året?
 • Vad kommer medlemsaktiviteter, styrelsemöten och utbildningar att kosta?
 • Vad kommer ni att behöva köpa in?
 • Kommer ni att betala ut arvoden under året och kommer det i så fall innebära att ni får betala arbetsgivaravgifter?

Budget i balans

Om kostnaderna verkar bli större än intäkterna behöver ni ställa er några frågor:

 • Har ni överskott från tidigare år som ni kan använda er av?
 • Kan ni planera aktiviteterna på annat sätt med lägre kostnad eller måste ni ställa in några?

Eget kapital

 • För att klara löpande utgifter rekommenderar Vision att ni har 3-6 månaders kostnader i eget kapital.
 • Har ni anställd personal bör det egna kapitalet uppgå till minst en årslönekostnad.

Tänk på att ha en kontoplan som överensstämmer med budgeten. Annars blir det svårt att göra prognoser under kommande år.

Kontoplan

Budgetuppföljning och prognos

Under året är det viktigt att göra budgetuppföljningar (Vad har hänt?) och prognoser (Vad väntas hända under resten av året?)

Om uppföljningen visar på avvikelser från budgeten ska ni se om ni måste prioritera om för att få ett bokslut som överensstämmer med budgeten. Eventuella avvikelser ska ske medvetet och beslutas i styrelsen.

Budgetuppföljning - exempel

Så här kan det se ut vid en uppföljning efter första kvartalet.

 

Årsbudget

Utfall 31/3

Prognos 31/12

Kommentar prognos

Intäkter

 

 

 

 

Medlemsavgifter

50 000 kr

12 000 kr

50 000 kr

Budgeten blir 12 500 kr per kvartal vilket gör att utfallet är något under budget. Behöver någon justering göras?

 Summa intäkter

50 000 kr

12 000 kr

50 000 kr

 

 

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

 

Årsmöte

10 000 kr

7 000 kr

7 000 kr

Årsmötet är genomfört. Väntas någon ytterligare faktura? Annars sätts prognosen till 7 000 kr.

Arvoden (inklusive arbetsgivaravgift)

12 000 kr

3 000 kr

12 000 kr

Budgeten blir 3 000 kr per kvartal. Om arvodena ser ungefär lika ut varje kvartal så blir prognosen samma som budgeten.

Styrelsemöten

2 000 kr

700 kr

2 000 kr

700 kr per kvartal blir 2 800 kr. Behöver årssumman justeras något?

Medlemsutbildningar

23 000 kr

2 000 kr

25 000 kr

Ser utbildningsplanen ut att hålla eller behövs några justeringar göras?

Julmiddag

3 000 kr

0 kr

3 000 kr

Kostnad för julmiddag kommer ju först i december, allt annat än 0 kr efter första kvartalet visar att något är felbokfört.

Summa kostnader

50 000 kr

12 700 kr

49 000 kr

 

Är det något som behöver prioriteras utifrån budgetuppföljningen eller går det att omfördela några kostnader?

Tänk på att budget och prognos är två skilda rapporter. Budgeten är fastställd av medlemmarna på höstmötet och får inte ändras. Prognosen är en ny rapport som ska visa hur det ekonomiska utfallet troligen kommer att bli – kommer det att avvika från budget? Om det verkar bli stora avvikelser kan styrelsen behöva informeras.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar