Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Verksamhetsåret för kassör och revisor

Varje verksamhetsår innebär ett antal obligatoriska milstolpar för dig som revisor eller kassör.

Januari

  • Bokslut: Under januari och februari sammanställer kassören det tidigare verksamhetsåret. Resultat- och balansrapporter upprättas.
  • Revision: Revisorerna går igenom bokslutet och skriver rapport samt bedömer om de ska föreslå årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen.

Februari

  • Årsmöte: Vid årsmötet tas frågan om ansvarsfrihet för styrelsen upp. Till grund för beslutet ligger bokslut och revisorernas rapport. Här väljs även delar av styrelsen. Kassör väljs vartannat år. Årsmötet ska hållas under första kvartalet.

April

  • Rapport till förbundet: Inom 15 dagar efter årsmötet, alltså senast den 15 april, ska verksamhetsberättelse och bokslut lämnas till förbundet. Görs inte det kommer utbetalningarna av avdelningsavgifterna att stoppas tills handlingarna kommit in.

Maj

  • Inkomstdeklaration: Om ni tidigare fått blanketten Inkomstdeklaration 3 från Skatteverket, eller har kapitalintäkter (räntor) på mer än 200 kr, ska inkomstdeklarationen skickas in. Exakt datum framgår på inkomstdeklarationen.

Oktober

  • Budget- och verksamhetsplanering: Inför höstmötet måste budget och verksamhetsplan tas fram. Vad planerar ni att genomföra nästa år? Vad får det kosta? Glöm inte att ta med eventuella arvoden, skatter och avgifter och till exempel bankavgifter i budgeten.

November

  • Höstmöte: På höstmötet beslutar medlemmarna om storleken på den lokala medlemsavgiften och budget och verksamhetsplan fastställs.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar