Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Att verksamhetsplanera

Här hittar du underlag och tips inför verksamhetsplaneringen. Använd gärna mallen och SMART-metoden för att sätta mål.

Vad behöver vi ta reda på? 

Vad är på gång på arbetsplatserna, i Vision och hos arbetsgivaren? Finns det annat som kan påverka er? Hur får ni reda på det? Var finns Vision-ombuden? Finns det några vita fläckar? Vad behöver göras?

Underlag till styrelsens verksamhetsplanering 

 • Verksamhetsplanen
 • Kalendrar – årets och nästa års
 • Beslut och mål från Förbundsmötet
 • Inriktningsdokumentet Vision - en kraft för framtiden
 • Verksamhetsberättelsen från årsmötet
 • Budget och underlag om ekonomin
 • Uppdragshandlingar
 • Inventering av utbildningsbehov på Mina sidor på vison.se

Vision - en kraft för framtiden (pdf)

När passar det att verksamhetsplanera?

Verksamhetsplanering är lämpligt att göra på hösten. De år som Vision har förbundsmöte kan ni avvakta med att spika verksamhetsplanen till efter förbundsmöte, så att er egen verksamhetsplan är i linje med fattade beslut. 

Tips för strategiskt planeringsarbete

 • Klargör individuella förutsättningar. Om ni redan från början vet era förutsättningar är chanserna goda att ni planerar verksamhet som ni också har möjlighet att genomföra.
 • Dela all information. Om bara någon i styrelsen har all information försvåras delaktigheten. Dela med er.
 • Diskutera Vision - en kraft för framtiden. Titta igenom Visions hjärtefrågor och mål. Vilken hjärtefråga är aktuell att lägga mest kraft på hos er? Finns det något av målen ni känner att ni behöver jobba extra med kommande år? 
 • Gör en nulägesanalys. Hur är det nu? Vad är bra just nu? Vad kan bli bättre? Vilka problem finns?
 • Formulera SMARTA mål. Det finns olika metoder att sätta upp mål. Metoden att jobba med SMART mål utgår ifrån att de mål ni sätter ska vara specifika, mätbara, attraktiva och accepterade, realistiska och tidsatta.
 • Formulera och sammanställ uppgifter. Skriv ner vad det är ni vill göra i en verksamhetsplan.
  Mall för verksamhetsplanering (xlsx)
 • Prioritera och fördela uppgifter. Var noga med att dela upp ansvar utifrån vars och ens förutsättningar.
 • Synliggör ansvar. Gå gärna igenom en gång till vem som ska göra vad så inte saker hamnar mellan stolarna.
 • Identifiera behov av kunskapspåfyllnad. Känner alla i styrelsen till Visions utbildningsstöd? Har ni testat de olika e-utbildningarna? Vilka ska anmäla sig till vilka utbildningar?
 • Ta fram och håll tydliga rutiner. Hur ska ni jobba kommande år? Hur ofta ska ni följa upp och utvärdera er verksamhetsplan? Kanske varje kvartal? Eller vid en halvårsuppföljning? Ett sätt att löpande följa upp vad som händer under året är att stämma av er verksamhetsplan som en stående punkt på styrelsens dagordning.
 • En arbetsplats för alla. Glöm inte att ha med ett mångfalds och antidiskrimineringsperspektiv i er verksamhetsplanering.

Konkreta tips för verksamhetsplanering (pdf)

Årshjul (pptx)

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar