Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Se filmen om Visions stöd för verksamhetsplanering.

Att verksamhetsplanera

Här hittar du underlag och tips inför verksamhetsplaneringen. Använd gärna mallen och SMART-metoden för att sätta mål.

Vad behöver ni ta reda på?

Vad är på gång på arbetsplatserna, i Vision och hos arbetsgivaren? Finns det annat som kan påverka er? Hur får ni reda på det? Var finns Vision-ombuden? Finns det några vita fläckar? Vad behöver göras?

Underlag till styrelsens verksamhetsplanering

 • Verksamhetsplanen
 • Kalendrar – årets och nästa års
 • Beslut och mål från förbundsmötet
 • Inriktningsdokumentet Vision – en kraft för framtiden
 • Verksamhetsberättelsen från årsmötet
 • Budget och underlag om ekonomin
 • Uppdragshandlingar
 • Inventering av utbildningsbehov på Mina sidor på vison.se

Vision – en kraft för framtiden (pdf)

När passar det att verksamhetsplanera?

Verksamhetsplanering är lämpligt att göra på hösten. De år som Vision har kongress eller förbundsråd kan ni avvakta med att spika verksamhets­planen till efter det mötet, så att er egen verksamhets­plan är i linje med fattade beslut.

Tips för strategiskt planeringsarbete

 • Klargör individuella förutsättningar. Om ni redan från början vet era förutsättningar är chanserna goda att ni planerar verksamhet som ni också har möjlighet att genomföra.
 • Dela all information. Om bara en i styrelsen har all information försvåras delaktigheten. Dela med er.
 • Diskutera Vision – en kraft för framtiden. Titta igenom Visions hjärtefrågor och mål. Vilken hjärtefråga är aktuell att lägga mest kraft på hos er? Är det något av målen som ni känner att ni behöver jobba extra med kommande år?
 • Gör en nulägesanalys. Hur är det nu? Vad är bra just nu? Vad kan bli bättre? Vilka problem finns?
 • Formulera SMARTA mål. Det finns olika metoder för att sätta upp mål. Metoden att jobba med SMART mål utgår från att de mål ni sätter ska vara specifika, mätbara, attraktiva och accepterade, realistiska och tidsatta.
 • Formulera och sammanställ uppgifter. Skriv ner vad det är ni vill göra i en verksamhetsplan.

  Mall för verksamhetsplanering (xlsx)
 • Prioritera och fördela uppgifter. Var noga med att dela upp ansvar utifrån var och ens förutsättningar.
 • Synliggör ansvar. Gå gärna igenom en gång till vem som ska göra vad, så att ingenting hamnar mellan stolarna.
 • Identifiera behov av kunskaps­påfyllnad. Känner alla i styrelsen till Visions utbildnings­stöd? Har ni testat de olika e-utbildningarna? Vilka ska anmäla sig till vilka utbildningar?
 • Ta fram och håll tydliga rutiner. Hur ska ni jobba kommande år? Hur ofta ska ni följa upp och utvärdera er verksamhets­plan? Kanske varje kvartal? Eller vid en halvårs­uppföljning? Ett sätt att löpande följa upp vad som händer under året är att stämma av er verksamhets­plan som en stående punkt på styrelsens dagordning.
 • En arbetsplats för alla. Glöm inte att ha med ett mångfalds- och antidiskriminerings­perspektivet i er verksamhets­planering.

Material för verksamhetsplanering

En arbetsplats för alla – till verksamhetsplaneringen (pdf)

Årshjul (pptx)

Workshop: Underlag (pptx)

Workshop: Övningar (pdf)

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss