Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

warning icon

Systemunderhåll för Mina sidor

Att verksamhetsplanera

Här hittar du underlag och tips inför verksamhetsplaneringen. Använd gärna mallen och SMART-metoden för att sätta mål.

Vad behöver vi ta reda på? 

Vad är på gång på arbetsplatserna, i Vision och hos arbetsgivaren? Finns det annat som kan påverka er? Hur får ni reda på det? Var finns Vision-ombuden? Finns det några vita fläckar? Vad behöver göras?

Underlag till styrelsens verksamhetsplanering 

 • Verksamhetsplanen
 • Kalendrar – årets och nästa års
 • Beslut och mål från Förbundsmötet
 • Inriktningsdokumentet Vision - en kraft för framtiden
 • Verksamhetsberättelsen från årsmötet
 • Budget och underlag om ekonomin
 • Uppdragshandlingar
 • Inventering av utbildningsbehov på Mina sidor på vison.se

Vision - en kraft för framtiden (pdf)

När passar det att verksamhetsplanera?

Verksamhetsplanering är lämpligt att göra på hösten. De år som Vision har förbundsmöte kan ni avvakta med att spika verksamhetsplanen till efter förbundsmöte, så att er egen verksamhetsplan är i linje med fattade beslut. 

Tips för strategiskt planeringsarbete

 • Klargör individuella förutsättningar. Om ni redan från början vet era förutsättningar är chanserna goda att ni planerar verksamhet som ni också har möjlighet att genomföra.
 • Dela all information. Om bara någon i styrelsen har all information försvåras delaktigheten. Dela med er.
 • Diskutera Vision - en kraft för framtiden. Titta igenom Visions hjärtefrågor och mål. Vilken hjärtefråga är aktuell att lägga mest kraft på hos er? Finns det något av målen ni känner att ni behöver jobba extra med kommande år? 
 • Gör en nulägesanalys. Hur är det nu? Vad är bra just nu? Vad kan bli bättre? Vilka problem finns?
 • Formulera SMARTA mål. Det finns olika metoder att sätta upp mål. Metoden att jobba med SMART mål utgår ifrån att de mål ni sätter ska vara specifika, mätbara, attraktiva och accepterade, realistiska och tidsatta.
 • Formulera och sammanställ uppgifter. Skriv ner vad det är ni vill göra i en verksamhetsplan.
  Mall för verksamhetsplanering (xlsx)
 • Prioritera och fördela uppgifter. Var noga med att dela upp ansvar utifrån vars och ens förutsättningar.
 • Synliggör ansvar. Gå gärna igenom en gång till vem som ska göra vad så inte saker hamnar mellan stolarna.
 • Identifiera behov av kunskapspåfyllnad. Känner alla i styrelsen till Visions utbildningsstöd? Har ni testat de olika e-utbildningarna? Vilka ska anmäla sig till vilka utbildningar?
 • Ta fram och håll tydliga rutiner. Hur ska ni jobba kommande år? Hur ofta ska ni följa upp och utvärdera er verksamhetsplan? Kanske varje kvartal? Eller vid en halvårsuppföljning? Ett sätt att löpande följa upp vad som händer under året är att stämma av er verksamhetsplan som en stående punkt på styrelsens dagordning.
 • En arbetsplats för alla. Glöm inte att ha med ett mångfalds och antidiskrimineringsperspektiv i er verksamhetsplanering.

Material för verksamhetsplanering

Konkreta tips för verksamhetsplanering (pdf)

Årshjul (pptx)

Workshop: Aktiviteter (pptx) 

Workshop: Aktiviteter, övning (pdf)

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss