Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Tre personer i möte.

Valutskott i avdelning eller klubb

Ett valutskott har till uppgift att ge förslag till styrelseledamöter för en fungerade och aktiv avdelnings- eller klubbstyrelse. Du har en viktig roll i att ge förutsättningar för ett bra styrelsearbete och se till att styrelsens sammansättning speglar medlemmarna.

Ofta är det på årsmötet som medlemmarna väljer styrelse­ledamöterna, men det kan också ske på höstmötet. Det är viktigt att valutskottet har en dialog med medlemmarna om vilka behov som finns och vad olika fackliga uppdrag kan innebära. Du ska arbeta utifrån Visions värdegrund, mål och stadgar.

Vision har medlemmar i många olika yrken. Du behöver se till att personerna som föreslås har olika yrken och bakgrund för att tillsammans kunna representera alla medlemmar. I uppdraget ingår också att göra valutskottets uppdrag synligt för medlemmarna och fånga upp intresserade personer inför framtiden.

Gå till e-utbildningarna (logga in)

Ditt uppdrag som valutskott

Ditt uppdrag i valutskottet finns tydligt beskrivet i din uppdrags­handling.

Uppdragshandling för valutskott (pdf)

I Visions stadgar finns beskrivet hur valutskottet ska arbeta i avdelningar och klubbar. Där finns också valordningen som beskriver hur val ska gå till i alla nivåer av förbundet.

Vision ska verka för att ha en mångfald i våra styrelser. Där spelar val­utskottet en mycket viktig roll.

Film om mångfald i styrelser (play.vision.se)

Mallar för valutskott

Här finns mallar för valutskottets arbete. Använd dem som de är eller som inspiration.

Verksamhetsåret för valutskott

Här hittar du viktiga händelser under verksamhetsåret för dig som är valutskott.

Valutskottet väljs

Avdelningar och klubbar väljer valutskott på årsmötet eller höstmötet. Medlemmarna kan ge förslag på valutskott under mötet eller genom en nominerings­process.

Utbildning för valutskott

Vision erbjuder utbildning till dig som är nyvald till valutskott. Ta reda på när nästa fysiska utbildning arrangeras eller genomför e-utbildningen för valutskott på egen hand.

Utbildning för valutskott

Nomineringsprocess till styrelsen

När det är dags att arbeta fram en ny styrelse har valutskottet hand om nominerings­processen. Börja med att intervjua var och en i nuvarande styrelse om deras erfarenheter och tankar. Vill hen fortsätta eller inte?

Kommunicera sedan med medlemmarna på lämpligt sätt och be dem att nominera kandidater. Informationen som medlemmarna får ska innehålla följande:

 • när valen ska ske
 • vilka uppdrag det gäller
 • vilken dag som nomineringarna senast ska vara hos valutskottet
 • hur förslagen ska lämnas – till vem och på vilket sätt.

Det är viktigt att sätta ett sista datum för nomineringen. Efter det är det bara valutskottet som kan nominera. Det finns två förslag på hur ni kan göra:

 1. Ni kan föreslå ett slutdatum innan årsmötet, exempelvis två veckor innan. Det ger möjlighet att förbereda valet och kontakta alla nominerade på lika villkor innan årsmötet.
 2. Ni kan också låta nomineringen pågå fram till årsmötet. Det innebär att valutskottet inte får in alla nomineringar innan ni gör ert förslag.

Intervjuer med nominerade

Valutskottet ska sedan genomföra intervjuer med de nominerade. Vision har förslag på intervju­frågor som ni kan ställa till kandidaterna.

Intervjufrågor till nominerade (pdf)

Förslag till ny styrelse

Valutskottet tar fram sitt förslag till styrelse och revisorer. Förslaget och övriga nomineringar ska ni presentera och göra tillgängligt för medlemmarna inför årsmötet.

Ny styrelse och revisorer väljs

Valutskottet presenterar sitt förslag till styrelse och revisorer på årsmötet. Medlemmarna väljer sedan styrelse och revisorer.

Förslag på arbetsordning för valutskottet

Här är ett förslag på arbetsordning som ni kan följa i valutskottet under verksamhetsåret.

 • Sammankallande kallar till första mötet.
 • Lägg upp en plan för era möten och fastställ era mötestider. Var, hur och när kan ni stämma av på annat sätt än fysiskt?
 • Bestäm när ni behöver träffa styrelsen.
 • Gör en enkel dagordning för era möten. Ska ni ha några fasta punkter eller frågor?
 • Vem dokumenterar? Låt det gärna gå runt och gör det direkt vid mötet.
 • Samtala om hur ni ska fungera bäst tillsammans. Bestäm gemensamma förutsättningar.
 • Samla all dokumentation som ni behöver på en gemensam plats eller i en gemensam mapp.

Exempel på dokument som valutskottet behöver

 • Vision – en kraft för framtiden (pdf)
 • verksamhetsplanen för avdelningen, klubben eller sektionen
 • förteckning över styrelsen med kontakt­uppgifter och arbets­platser
 • förteckning över övriga förtroende­valda, till exempel Vision-ombud och skyddsombud
 • uppdragshandlingar för olika roller i Vision

  Riktlinjer och material
 • tips och intresse­anmälningar (bestäm vem som ansvarar för kontakt med vem)
 • nomineringar
 • förslag på fackliga företrädare
 • valutskottets mötesdokument
 • årsmötesdokument
 • avdelningens, klubbens eller sektionens lokala stadgar och valordning (gå igenom dem så att ni är överens om vad de innebär för er)
 • särskilda aktiviteter som ni ska vara med på
 • plan för kommunikationen med medlemmar och förtroendevalda under året.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss