Lön och villkor

Medellön för dig inom kommun och region

25 januari 2023

Vad tjänar man inom kommuner och regioner? Hos oss hittar du svaret. Kolla in vår färska lönestatistik med snittlöner för en rad olika yrken i Sverige.

Tidningen Vision har kartlagt medellönen år 2022 för 41 olika yrken inom kommuner och regioner. Hur placerar du dig i lönelistan? Klicka dig in till respektive tabell och jämför hur din arbetsgivare betalar jämfört med andra.

Lista: Här är medellönen i just ditt yrke:

Chefslöner i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.