Lön och villkor

Lön för miljöinspektörer och hälsoskyddsinspektörer – hela listan

25 januari 2023

Medellönen för en miljö- och hälsoskyddsinspektör är 37 407 kronor, men den varierar stort i landet. Se Tidningen Visions lönetabeller här.

För att få en bild av hur löneläget såg ut för miljö- och hälsoskyddsinspektörer under 2022 har Tidningen Vision kartlagt lönerna.

Granskningen visar att 2022 var medellönen för inspektörer i kommuner och regioner 37 407 kronor, vilket är en ökning på 2,5 procent sedan 2021.

I kommunerna i Stockholms län finns många av de högsta lönerna inom yrket. Nykvarn toppar listan 42 250 kronor.

Lista: Lön för miljö- och hälsoinspektörer i kommuner och regioner.

Klicka dig runt i grafiken för att se hur din lön står sig i jämförelse. Lönestatistiken berör yrken som miljöinspektörer, livsmedelsinspektörer, miljöskyddsinspektörer, hälsoskyddsinspektörer.

Fler lönetabeller för dig inom teknik:

Chefslöner i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar