Annonsera

Tidningen Vision utkommer som magasin 6 gånger per år och når 199 500 (TS-konrollerad siffra för 2021) hushåll i hela landet. Du kan också annonsera här på sajten tidningenvision.se.

Målgrupp: Tjänstemän som leder, utvecklar och administrerar arbetet i kommuner, regioner, kyrkor samt privata bolag inom välfärden. Yrkesgrupperna är bland andra administratörer, tandsköterskor, ingenjörer, tekniker, socialarbetare, medicinska sekreterare, chefer och personalvetare.

Redaktionellt innehåll: Vi skriver artiklar om arbetsmiljö, arbetsförhållanden, löner, trender och yrkesfrågor som rör dem som arbetar i välfärden. Tidningen bevakar, granskar och kommenterar händelser inom arbetsliv, arbetsmarknad, politik och samhälle.

Annonsera i Tidningen Vision eller på tidningenvision.se

Ta kontakt med

Robert Sundqvist 070-929 79 21

robert.sundqvist@annonssaljarna.se