Annonsera

Tidningen Vision utkommer som magasin 8 gånger per år och når 195 900 (TS-konrollerad siffra för 2020) hushåll i hela landet. Du kan också annonsera här på sajten tidningenvision.se.

Målgrupp: Tjänstemän som leder, utvecklar och administrerar arbetet i kommuner, regioner, kyrkor samt privata bolag inom välfärden. Yrkesgrupperna är bland andra administratörer, tandsköterskor, ingenjörer, tekniker, socialarbetare, medicinska sekreterare, chefer och personalvetare.

Redaktionellt innehåll: Vi skriver artiklar om arbetsmiljö, arbetsförhållanden, löner, trender och yrkesfrågor som rör dem som arbetar i välfärden. Tidningen bevakar, granskar och kommenterar händelser inom arbetsliv, arbetsmarknad, politik och samhälle.

Annonsera i Tidningen Vision eller på tidningenvision.se

Ta kontakt med

Robert Sundqvist 070-929 79 21

robert.sundqvist@annonssaljarna.se

Viktiga Datum

Annonsprislista (PDF) hittar du här.

Utgivning 2021

Nr  Editioner i papper & digitalt Lämning till tryck Utgivning
1 Socialt arbete. Plus ev. digitala editioner beroende på aktuellt nyhetsläge.  15 jan 25-27 jan
2 Tandvård/Samhälle, politik.
Plus ev. digitala editioner beroende på aktuellt nyhetsläge.
19 feb 1-3 mars
3 Teknik/Medicinska sekreterare. Plus ev. digitala editioner beroende på aktuellt nyhetsläge. 9 april 19-21 april
4 Administration/Socialt arbete/Kyrka.
Plus ev. digitala editioner beroende på aktuellt nyhetsläge.
21 maj 31 maj-2 juni
5 Tandvård/Medicinska sekreterare/Kyrka.
Plus ev. digitala editioner beroende på aktuellt nyhetsläge.
13 aug 23-25 aug
6 Samhälle, politik/Socialt arbete.
Plus ev. digitala editioner beroende på aktuellt nyhetsläge.
17 sep 27-29 sep
7 Teknik/Tandvård.
Plus ev. digitala editioner beroende på aktuellt nyhetsläge.
22 okt 1-3 nov
8 Medicinska sekreterare/Administration.
Plus ev. digitala editioner beroende på aktuellt nyhetsläge.
26 nov 6-8 dec

Yrkesgrupper har åtta specialsidor i respektive nummer.

Utgivningsdagen är den dagen alla ska ha fått sin tidning. Eftersom den delas ut några dagar innan så får en del läsare tidningen innan utgivningsdagen. Därför flera datum.

Sista dag för leverans av annonsmaterial är en vecka innan tidningen lämnas till tryck.  Sista dag för bokning av annonser är två veckor innan tidningen lämnas till tryck.

Nummer
Bokningsstopp: Materialdag:
1 2 januari 8 januari
2
5 februari 12 februari
3
26 mars 2 april
4
7 maj 14 maj
5
30 juli 6 augusti
6
3 september 10 september
7
8 oktober 15 oktober
8
12 november 19 november