Annonsera

Tidningen Vision utkommer som magasin 6 gånger per år och når 201 100 (TS-konrollerad siffra för 2023) hushåll i hela landet. Du kan också annonsera här på sajten tidningenvision.se och i våra nyhetsbrev.

Målgrupp: Tjänstemän som leder, utvecklar och administrerar arbetet i kommuner, regioner, kyrkor samt privata bolag inom välfärden. Yrkesgrupperna är bland andra: 

 • Administratörer
 • Tandsköterskor
 • Ingenjörer
 • Tekniker
 • Socialarbetare
 • Medicinska sekreterare
 • Chefer
 • Personalvetare

Redaktionellt innehåll: Vi skriver artiklar om arbetsmiljö, arbetsförhållanden, löner, trender och yrkesfrågor som rör dem som arbetar i välfärden. Tidningen bevakar, granskar och kommenterar händelser inom arbetsliv, arbetsmarknad, politik och samhälle.

Annonseringsregler: Gäller i tidningarnas samtliga kanaler.

 • Tidningen Vision och Chefen i fokus är öppen för annonser som ett naturligt inslag i en modern tidning. Annonser kan öka tidningens läsvärde och skapar intäkter som minskar medlemmarnas kostnader för tidningen.
 • Ansvarig utgivare har det yttersta ansvaret när det gäller vilka annonser som får publiceras och granskar varje annons i förväg. Det händer att annonser stoppas eller behöver bearbetas för att publiceras.
 • Annonser ska för läsaren vara lätta att särskilja från journalistiskt innehåll. Ansvarig utgivare kan annonsmärka annonser för att förväxling inte ska kunna ske. Det gäller även annonser och information från Vision.
 • Begärd placering i anslutning till redaktionell artikel godtas ej.
 • Tidningen Vision och Chefen i fokus tar inte in annonser som strider mot Tryckfrihetsförordningen, övriga svenska lagar, de etiska regler som finns i mediebranschen eller Visions stadgar.
 • Tidningen Vision och Chefen i fokus följer de rekommendationer som Konsumentverket ger rörande oseriös marknadsföring och tar inte in annonser för kommersiella produkter som strider mot gällande lagstiftning.
 • Tidningen Vision och Chefen i fokus ges ut av ett fackförbund som är partipolitiskt obundet och tar därför inte in annonser vars avsändare eller innehåll är partipolitiskt.
 • Tidningen Vision och Chefen i fokus ges ut av ett fackförbund vars verksamhet bygger på värderingar som värnar de demokratiska principerna och respekten för människors lika värde och tar därför inte in annonser vars avsändare eller budskap ifrågasätter detta.
 • Tidningen Vision och Chefen i fokus ges ut av ett fackförbund som jobbar för att främja jämställdhet och mångfald samt motverkar all form av diskriminering i arbetslivet och tar därför inte in annonser vars avsändare eller budskap ifrågasätter detta.
 • Tidningen Vision och Chefen i fokus tar inte in annonser vars avsändare eller innehåll gör reklam för tobak eller alkohol, inte heller nikotin- eller alkoholfria alternativ till sådana produkter.
 • Tidningen Vision och Chefen i fokus tar inte in annonser vars avsändare eller innehåll gör reklam för droger, vapen, spelbolag eller oseriösa låneföretag.

Annonsera i Tidningen Vision eller på tidningenvision.se

Ta kontakt med

Robert Sundqvist 070-929 79 21

robert.sundqvist@annonssaljarna.se