Annonsera

Tidningen Vision utkommer som magasin 8 gånger per år och når 190 600 (TS-konrollerad siffra för 2018) hushåll i hela landet. Du kan också annonsera här på sajten tidningenvision.se.

Målgrupp: Tjänstemän som leder, utvecklar och administrerar arbetet i kommuner, regioner, kyrkor samt privata bolag inom välfärden. Yrkesgrupperna är bland andra administratörer, tandsköterskor, ingenjörer, tekniker, socialarbetare, medicinska sekreterare, chefer och personalvetare.

Redaktionellt innehåll: Vi skriver artiklar om arbetsmiljö, arbetsförhållanden, löner, trender och yrkesfrågor som rör dem som arbetar i välfärden. Tidningen bevakar, granskar och kommenterar händelser inom arbetsliv, arbetsmarknad, politik och samhälle.

Annonsera i Tidningen Vision eller på tidningenvision.se

Ta kontakt med

Robert Sundqvist 070-929 79 21

robert.sundqvist@annonssaljarna.se

Viktiga Datum

Annonsprislista (PDF) hittar du här.

Utgivning 2020

Nr  Editioner Lämning till tryck Utgivning
1 Administration/tandvård/
SQ
17 jan 27-29 jan
2 Medicinska sekreterare/
Samhälle, politik/SQ
21 feb 2-4 mars
3 Administration/teknik/SQ 2 april 14-16 april
4 Medicinska sekreterare/
Kyrka/SQ
22 maj 1-3 juni
5 Tandvård/teknik/SQ 14 aug 24-26 aug
6 Samhälle,politik/
Administration/SQ
18 sep 28-30 sep
7 Medicinska sekreterare/
Teknik/SQ
23 okt 2-4 nov
8 Kultur/Administration/SQ 27 nov 7-9 dec

Yrkesgrupper har åtta specialsidor i respektive nummer.

Utgivningsdagen är den dagen alla ska ha fått sin tidning. Eftersom den delas ut några dagar innan så får en del läsare tidningen innan utgivningsdagen. Därför flera datum.

Sista dag för leverans av annonsmaterial är en vecka innan tidningen lämnas till tryck.  Sista dag för bokning av annonser är två veckor innan tidningen lämnas till tryck.

Nummer
Bokningsstopp: Materialdag:
1 3 januari 10 januari
2
7 februari 14 februari
3
19 mars 26 mars
4
8 maj 15 maj
5
31 juli 7 augusti
6
4 september 11 september
7
9 oktober 16 oktober
8
13 november 20 november