Lön och villkor

Lön för fältsekreterare – hela listan

25 januari 2023

Snittlönen för en fältsekreterare är 34 134 kronor. Det visar Tidningen Visions stora kartläggning av medellönen för fältsekreterare.

Tidningen Visions stora granskning av medellönerna för fältassistenter i kommunerna visar att det skiljer väldigt mycket i lön beroende på var i landet du jobbar.

Sämst lön får du i Linköpings kommun, de betalar 23 238 kronor i månaden i snitt. I Sollentuna kommun får fältsekreterarna många tusenlappar mer i månaden, i snitt 42 526 kronor.

Medellönen för en fältsekreterare är 34 134 kronor.

Lista: Lön för fältsekreterare i kommuner

Här nedan hittar du en tabell med alla medellöner för fältsekreterare som jobbar med uppsökande förändrings- och motivationsarbete, främst inriktat mot barn och unga. Utåtriktat och förebyggande socialt arbete. Exempel på titlar: fältsekreterare, fältassistent, ungdomshandledare (fält), ungdomsbehandlare, ungdomsstödjare, fältarbetare.

Fler lönetabeller för dig inom socialt arbete

Läs mer i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så höga är chefernas löner

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar