Lön och villkor

Lön för fältsekreterare – hela listan

22 januari 2024

Vad tjänar en fältsekreterare och fältassistent? Lönen för fältsekreterare och fältassistenter är 34 949 kronor i snitt. Det visar Tidningen Visions kartläggning.

Lönen för fältsekreterare och fältassistenter skiljer väldigt mycket  beroende på i vilken kommun man jobbar.  

Lägst lön får man i Linköpings kommun, de betalar 24 989 kronor i månaden i snitt. I Sollentuna kommun får fältsekreterarna och fältassisteterna många tusenlappar mer i månaden, i snitt 41 086 kronor.

Lönen för en fältsekreterare och fältassistent i kommunerna är 34 949 kronor i snitt.

Lista: Lön för fältsekreterare i kommuner

Här nedan hittar du en tabell med alla löner för fältsekreterare som jobbar med uppsökande förändrings- och motivationsarbete, främst inriktat mot barn och unga. Utåtriktat och förebyggande socialt arbete. Exempel på titlar: fältsekreterare, fältassistent, ungdomshandledare (fält), ungdomsbehandlare, ungdomsstödjare, fältarbetare.

Fler lönetabeller för dig inom socialt arbete

→ Lön behandlingsassistent och socialpedagog

→ Lön biståndsbedömare

→ Lön boendestödjare

→ Lön kuratorer

→ Lön socialsekreterare

→ Lön stödpedagog LSS

→ Lön arbetsmarknadskonsulent

→ Lön integrationshandläggare

→ Lön handläggare socialtjänst/omsorg

Läs mer i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

→ Så höga är chefernas löner

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gick undersökningen till

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 44 yrken/aid-koder från kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.
  • Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar