Lön och villkor

Lön för integrationshandläggare – hela listan

25 januari 2024

Vad tjänar en integrationshandläggare? Lönen för en integrationshandläggare är 35 282 kronor i månaden i snitt. Det visar Tidningen Visions kartläggning.

Tidningen Vision har kartlagt lönen för integrationshandläggare i kommuner 2023.

Lönen är 35 282 kronor i månaden i snitt i riket.

Lista: Lön för integrationshandläggare

Lönestatistiken i tabellen nedan handlar om dig som utreder, planerar, bedömer och utvärderar flyktingars hjälpbehov.  Du kan även ha någon av följande titlar: integrationssamordnare, integrationskonsulent, flyktingsekreterare och flyktinghandläggare.

Fler lönetabeller:

→ Lön behandlingsassistent och socialpedagog

→ Lön biståndsbedömare

→ Lön fältsekreterare

→ Lön kuratorer

 → Lön socialsekreterare

→ Lön stödpedagog LSS

→ Lön boendestödjare

→ Lön integrationshandläggare

→ Lön handläggare inom socialtjänst

→ Lön arbetsmarknadskonsulent

Fler lönetabeller:

→ Lön inom kommun och region

Läs mer i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

→ Så höga är chefernas löner

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gick undersökningen till

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 44 yrken/aid-koder från kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.
  • Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar