Lön och villkor

Lön för biblioteksassistenter– hela listan

25 januari 2023

Hur mycket tjänar biblioteksassistenter i snitt? Se hela lönelistan här.

Tidningen Vision har kartlagt snittlönen för biblioteksassistenter i alla Sveriges 290 kommuner. 

Medellönen för en biblioteksassistent är 27 530 kronor.

Det skiljer mer än 25 000 kronor i lön mellan den kommun där biblioteksassistenter tjänar mest, Botkyrka (47 656 kronor) och minst, Halmstad (21 730 kronor).

Lista: Lön för biblioteksassistenter i kommuner

I tabellen nedan kan du se vad biblioteksassistenter (även filialföreståndare ingår i den här statistiken) tjänar i alla Sveriges kommuner. 

Fler lönetabeller:

Chefslöner i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar