Lön och villkor

Lön för handläggare inom socialtjänst – hela listan

25 januari 2024

Vad tjänar en handläggare inom socialtjänst? Lönen för handläggare inom socialtjänst och omsorg är 40 559 kronor i månaden i snitt. Det visar Tidningen Visions kartläggning.

Tidningen Vision har kartlagt lönen för handläggare inom socialtjänst och omsorg i alla kommuner 2023.

Lönen för handläggare inom socialtjänst och omsorg är 40 559 kronor i månaden i snitt i riket.

Lista: Lön för handläggare inom socialtjänst och omsorg

Lönestatistiken i tabellen nedan omfattar dig som arbetar som handläggare inom socialtjänst och omsorg. Du kan ha någon av följande titlar: handläggare socialtjänst, anhörigkonsulent, färdtjänsthandläggare, ungdomshandläggare, funktionsnedsättningssekreterare, äldreomsorgshandläggare.

Fler lönetabeller för dig inom socialt arbete:

→ Lön behandlingsassistent och socialpedagog

→ Lön biståndsbedömare

→ Lön fältsekreterare

→ Lön kuratorer

 → Lön socialsekreterare

→ Lön stödpedagog LSS

→ Lön boendestödjare

→ Lön integrationshandläggare

→ Lön arbetsmarknadskonsulent

Fler lönetabeller:

→ Lön inom kommun och region

Läs mer i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

→ Så höga är chefernas löner

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gick undersökningen till

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 44 yrken/aid-koder från kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.
  • Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar