Lön och villkor

Lön för ingenjörer– hela listan

25 januari 2024

Vad tjänar en ingenjör? Lönen är mellan 39 000 och 47 000 i månaden i snitt beroende på vilken typ av ingenjör man är. Det visar Tidningen Visions kartläggning av löner i alla kommuner och regioner.

Tidningen Vision har granskat lönen för ingenjörer som är anställda i kommuner och regioner 2023.

De titlar som Tidningen Vision har kartlagt är bland annat: Ingenjör park, ingenjör GIS, ingenjör drift, fastighetsingenjör och hälso- och sjukvårdsingenjör.

Lönen varierar stort beroende på var i landet man jobbar, och vilken titel man har. 

Se hur du och din arbetsplats hamnar i lönestatistiken.

Dessa titlar ingår i kartläggningen:

  • Gatuingenjör, projekteringsingenjör (park/gator och trafik), trafikingenjör, trafikplanerare teknisk inriktning, parkingenjör, anläggningsingenjör.
  • Mätningsingenjör, kartingenjör, GIS-ingenjör, GIS-samordnare, geodatasamordnare.
  • VA-ingenjör, driftingenjör, processingenjör, elingenjör, energiingenjör, underhållsingenjör.
  • Arbetsmiljöingenjör.
  • Fastighetsingenjör, fastighetsförvaltare, markingenjör, exploateringsingenjör, projektör, projekteringsingenjör (mark och fastigheter), byggprojektledare, byggnadsingenjör (mark/fastighet).
  • Medicinteknisk ingenjör, ortopedingenjör, laboratorieingenjör, W sjukhusingenjör, hälso- och sjukvårdsingenjör, hörselingenjör.

 

Lista: Lön för ingenjörer i kommuner

 

Ingenjör park


Ingenjör GIS

Ingenjör drift VA 

Ingenjör annan 

Fastighetsingenjör

 

Hälso- och sjukvårdsingenjör

Fler lönetabeller för dig inom teknik:

→ Lön drifttekniker

→ Lön it-handläggare

→ Lön it-tekniker

→ Lön miljöinspektör och hälsoskyddsinspektör

Chefslöner i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

→ Lön it-chef

→ Lön teknikchef och miljöchef

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gick undersökningen till

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 44 yrken/aid-koder från kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.
  • Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar