Lön och villkor

Lön för ingenjörer– hela listan

25 januari 2023

Hur mycket tjänar en ingenjör i kommunerna? Se svaret i våra lönetabeller.

För att få en bild av hur löneläget såg ut för olika typer av ingenjörer under 2022 har Tidningen Vision kartlagt lönerna för de olika yrkestitlarna.

De ingenjörstitlar som Tidningen Vision har kartlagt är bland annat: Ingenjör park, ingenjör GIS, ingenjör drift, fastighetsingenjör och hälso- och sjukvårdsingenjör.

Medellönerna varierar stort beroende på var i landet man jobbar, och vilken titel man har. 

Se hur du och din arbetsplats hamnar i lönestatistiken.

Dessa titlar ingår i kartläggningen:

  • Gatuingenjör, projekteringsingenjör (park/gator och trafik), trafikingenjör, trafikplanerare teknisk inriktning, parkingenjör, anläggningsingenjör.
  • Mätningsingenjör, kartingenjör, GIS-ingenjör, GIS-samordnare, geodatasamordnare.
  • VA-ingenjör, driftingenjör, processingenjör, elingenjör, energiingenjör, underhållsingenjör.
  • Arbetsmiljöingenjör.
  • Fastighetsingenjör, fastighetsförvaltare, markingenjör, exploateringsingenjör, projektör, projekteringsingenjör (mark och fastigheter), byggprojektledare, byggnadsingenjör (mark/fastighet).
  • Medicinteknisk ingenjör, ortopedingenjör, laboratorieingenjör, W sjukhusingenjör, hälso- och sjukvårdsingenjör, hörselingenjör.

 

Lista: Lön för ingenjörer i kommuner

 

Ingenjör park


Ingenjör GIS

Ingenjör drift VA

Ingenjör annan

 

Fastighetsingenjör  

Hälsa- och sjukvårdsingenjörer

Fler lönetabeller för dig inom teknik:

Chefslöner i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar