Lön och villkor

Lön för behandlingsassistent och socialpedagog – hela listan

19 januari 2024

Vad tjänar en behandlingsassistent och socialpedagog? Lönen är 32 933 kronor i snitt. Det visar Tidningen Visions kartläggning.

Behandlingsassistenterna och socialpedagogerna i Surahammars kommun har den lägsta lönen i landet. Den ligger på 24 467 kronor i månaden i snitt.

Det visar Tidningen Visions kartläggning av löner 2023 i samtliga kommuner och regioner.

Mest betalt har behandlingsassistenter och socialpedagoger i Essunga kommun, där lönen ligger på 46 400 kronor i månaden i snitt.

Eventuellt kan den stora skillnaden i det här fallet bero på att AID-koden (den kod som används av olika myndigheter för att beräkna statistik för olika yrkesgrupper) innehåller både behandlingsassistenter, som generellt sett inte behöver ha en högskoleutbildning, och socialpedagoger som i vissa fall har det.

Lönen för behandlingsassistenter och socialpedagoger i riket är 32 933 kronor i snitt.

Lista: Lön för behandlingsassistenter och socialpedagoger i kommuner

Kolla in hur din lön och arbetsplats ligger till i statistiken som du hittar nedan. Längre ner finns också länkar med löner för yrken som biståndsbedömare, socialsekreterare, boendestödjare, kurator, fältsekreterare och stödpedagog/LSS.

Fler lönetabeller för dig inom socialt arbete

→ Lön biståndsbedömare

→ Lön boendestödjare

→ Lön fältsekreterare

→ Lön kuratorer

→ Lön socialsekreterare

→ Lön stödpedagog LSS

→ Lön arbetsmarknadskonsulent

→ Lön integrationshandläggare

→ Lön handläggare socialtjänst/omsorg

Läs mer i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

→ Så höga är chefernas löner

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gick undersökningen till

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 44 yrken/aid-koder från kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.
  • Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar