Lön och villkor

Lön för behandlingsassistent och socialpedagog – hela listan

25 januari 2023

Skillnaden i medellön för behandlingsassistenter och socialpedagoger är mycket stor. Medellönen för behandlingsassistenter och socialpedagoger är 31 899 kronor, visar vår lönetabell.

Behandlingsassistenterna och socialpedagogerna i Ljusdals kommun har den lägsta medellönen i landet. Den ligger på 25 500 kronor i månaden.

Bäst betalt har behandlingsassistenter och socialpedagoger i Lomma, där medellönen ligger på 39 893 kronor i månaden.

Eventuellt kan den stora skillnaden i det här fallet bero på att AID-koden (den kod som används av olika myndigheter för att beräkna statistik för olika yrkesgrupper) innehåller både behandlingsassistenter, som generellt sett inte behöver ha en högskoleutbildning, och socialpedagoger som i vissa fall har det.

Snittlönen för behandlingsassistenter och socialpedagoger är 31 899 kronor.

Lista: Lön för behandlingsassistenter och socialpedagoger i kommuner

Kolla in hur din lön och arbetsplats ligger till i statistiken som du hittar nedan som också innefattar yrken som biståndsbedömare, socialsekreterare, boendestödjare, kurator, fältsekreterare och stödpedagog/LSS.

Fler lönetabeller för dig inom socialt arbete

Läs mer i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så höga är chefernas löner

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar