Lön och villkor

Lön för tandsköterskor – hela listan

23 januari 2024

Vad tjänar en tandsköterska? Lönen för tandsköterskor är 29 190 kronor i månaden i snitt. Det visar Tidningen Visions kartläggning av lönerna i alla regioner.

Tidningen Vision har kartlagt lönerna för tandsköterskor i regionerna 2023. Statistiken har samlats in från arbetsgivarna.

Lönen för tandsköterskor ligger på 29 190 kronor i snitt i riket. Det är en ökning med 3,6 procent sedan 2022.

Den lägsta lönen har tandsköterskorna i Region Skåne. Där är lönen 27 567 kronor i månaden i snitt.

Lista: Lön för tandsköterskor i regioner

Kolla in hur din lön och region ligger till i statistiken som du hittar nedan! (Obs. Statistiken omfattar både tandsköterskor och ortodontiassistenter.  Dessa yrkesgrupper ingår i samma så kallade AID-kod).

Fler lönetabeller för dig inom tandvård:

→ Lön tandhygienister

→ Lön tandtekniker

Chefslöner i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

→ Lön klinikchef tandvård

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gick undersökningen till

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 44 yrken/aid-koder från kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.
  • Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar