Lön och villkor

Lön för tandsköterskor – hela listan

25 januari 2023

Vad tjänar en tandsköterska? Vi har svaret! Medellönen för tandsköterskor hittar du i vår färska lönestatistik som visar medellöner i landet.

Tandsköterskorna i Kalmar har den högsta medellönen i landet. Den landar på 30 200 kronor. Dessa tandsköterskor fick en genomsnittlig löneökning på 1,7 procent under förra året.

Det visar Tidningen Visions unika granskning där vi samlat in löneuppgifter från alla regioner.

Den lägsta lönen har tandsköterskorna i Gävleborg. Deras snittlön är 26 336 kronor.

Lönesnittet för tandsköterskor ligger på 28 186 kronor.

Lista: Lön för tandsköterskor i regioner

Kolla in hur din lön och region ligger till i statistiken som du hittar nedan! Den innefattar också yrken som tandtekniker och tandhygienist.

Fler lönetabeller för dig inom tandvård:

Chefslöner i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar