Lön och villkor

Lön för stödpedagoger LSS – hela listan

25 januari 2023

Medellönen för stödpedagoger inom LSS är 31 485 kronor. Se alla snittlöner för stödpedagoger inom LSS i listan nedan.

Det skiljer flera tusen kronor på stödpedagogers lön beroende på var i landet man jobbar. Det visar Tidningen Vision stora lönekartläggning där vi kartlagt medellönerna i kommuner och regioner.

I kommunerna är det Upplands Väsby som betalar bäst. Där får en stödpedagog inom LSS 35 924 kronor i månadslön i snitt. Minst betalar Hudiksvalls kommun, 27 862 kronor.

Lista: Lön för stödpedagoger inom LSS i kommuner och regioner

Här nedan hittar du en tabell med alla medellöner för stödpedagog funktionsnedsättning/LSS som stödjer personer med pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd för att skapa goda levnadsvillkor. Exempel på titlar: stödpedagog, habiliteringspedagog, aktiveringspedagog.

Fler lönetabeller för dig inom socialt arbete

Läs mer i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så höga är chefernas löner

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar