Lön och villkor

Lön för fritidsledare – hela listan

24 januari 2024

Vad tjänar en fritidsledare? Lönen för fritidsledare är 29 577 kronor i månaden i snitt. Det visar Tidningen Visions kartläggning.

Tidningen Vision har granskat fritidsledares löner i hela Sverige, kommun för kommun. 

Lönen för en fritidsledare är 29 577 kronor i månaden i snitt.

Allra högst lön har fritidsledare i Burlövs kommun, men en medellön på 38 850 kronor. Lägst lön har Vilhelmina på 23 031 kronor i månaden i snitt

Lista: Lön för fritidsledare i kommuner

Kolla in hur din arbetsplats ligger till i statistiken och jämför din lön med andras inom samma yrke i listan här nedanför!

Förutom fritidsledare innehåller statistiken yrkena fritidsgårdsföreståndare, fritidshemsföreståndare, ungdomsledare, aktivitetsledare, fritidsassistent och vissa fältassistenter.

Fler lönetabeller:

→ Lön inom kommun och region

Chefslöner i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

→ Lön för chefer

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gick undersökningen till

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 44 yrken/aid-koder från kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.
  • Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar