Lön och villkor

Lön för upphandlare – hela listan

25 januari 2023

Jobbar du med upphandling? Då har vi lönestatistiken för dig. Medellönen för en upphandlare som jobbar inom kommun eller region är 42 436 kronor. Kolla in hur lönen skiljer sig mellan olika arbetsplatser!

Vi på tidningen Vision har granskat vad upphandlare tjänar i alla Sveriges kommuner och regioner.

Medellönen för upphandlare är 42 436 kronor. Men i flera kommuner har upphandlare en snittlön på över 50 000 kronor. Kolla in alla löner i våra tabeller här nedanför. 

Lista: Lön för upphandlare i kommuner och regioner

Här nedanför hittar du tabeller med medellön för upphandlare i Sveriges kommuner och regioner. Lönestatistiken gäller också dig som är upphandlingssekreterare, inköpare, inköpssekreterare, inköpssamordnare, upphandlingssamordnare, upphandlingscontroller och upphandlingskonsulent.  

Fler lönetabeller:

Chefslöner i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.