Lön och villkor

Lön för drifttekniker – hela listan

25 januari 2023

Vad tjänar en drifttekniker? Vi har svaret! Medellönen för drifttekniker hittar du i vår färska lönestatistik som visar medellöner i landet.

För att få en bild av hur löneläget såg ut för drifttekniker under 2022 har Tidningen Vision kartlagt lönerna för yrkesgruppen.

Granskningen visar att 2022 var medellönen för drifttekniker i kommuner och regioner 32 837 kronor, vilket är en ökning på 2,1 procent sedan 2021.

Högst lön inom regionerna har driftteknikerna i Region Västmanland där medellönen är 35 189 kronor. Lägst lön har driftteknikerna i Västernorrland, med 3149 kronor i medellön.

I Stockholms län hittas både de högsta och bland de lägsta lönerna för drifttekniker. Norrtälje toppar listan på högst lön i kommunerna med medellönen 46 588 kronor, medan Södertälje ligger bland de lägsta med 28 537 kronor.

Lista: Lön för drifttekniker i kommuner och regioner

Se hur du och din arbetsplats hamnar i lönestatistiken nedan som berör löner för drifttekniker, maskinskötare, värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist, maskinreparatör, VA-tekniker och driftledare.

Fler lönetabeller för dig inom teknik:

Chefslöner i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar