• Administratörernas löner skiljer stort mellan landets kommuner och regioner.

Lön och villkor

Lön för administratörer – hela listan

25 januari 2023

Medellönen för administratörer skiljer sig flera tusen kronor beroende på var man är anställd. Här är lönestatistik för bland andra socialadministratör, chefssekreterare och samhällsvägledare i kommuner och regioner 2022.

Tidningen Vision har kartlagt lönerna för administratörer i kommuner och regioner 2022.

Här nedan finns åtta tabeller med lönestatistik för dessa titlar:

 • Administratör teknik/fastighet: Teknikadministratör, bygg-administratör, plan- och bygglovs-administratör, fastighetsadministratör, bygglovsassistent
 • Administratör kultur/turism: Turistadministratör, kulturadministratör, evenemangsadministratör
 • Administratör trafik: Trafikadministratör
 • Administratör kommunikation: Samhällsvägledare, kommunvägledare, informationsassistent, informationsadministratör, serviceadministratör, kundkommunikatör, kundinformatör
 • Administratör omsorg/socialt arbete: Socialassistent, socialadministratör, softhandläggare
 • Administratör IT: IT-assistent, IT-administratör
 • Administratör övergripande: Nämndadministratör, chefssekreterare, förvaltningssekreterare, administrativ samordnare
 • Administratör annan: Arkivassistent, inköpsassistent, upphandlingsadministratör, servicepersonal flygplats

 

Lista: Lön för bygglovsadministratörer med flera

Lista: Lön för kulturadministratörer med flera

Lista: Lön för trafikadministratörer med flera

Lista: Lön för informationsassistenter och kommunvägledare med flera

Lista: Lön för socialadministratörer och socialassistenter med flera

Lista: Lön för IT-administratörer och IT-assistenter med flera

Lista: Lön för chefssekreterare och nämndsekreterare med flera

Lista: Lön för arkivassistenter och upphandlingsadministratörer med flera

Fler lönetabeller för dig inom administration:

Läs mer i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så höga är de administrativa chefernas löner

Så är undersökningen gjord

 • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
 • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
 • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar