Lön och villkor

Lön för administratörer – hela listan

22 januari 2024

Vad tjänar en administratör? Lönen är mellan 28 000 och 35 000 kronor i månaden i snitt beroende på vilken typ av administratör man är. Här är lönestatistik för bland andra socialadministratör, trafikadministratör och bygglovsassistent.

Tidningen Vision har kartlagt lönerna för administratörer i kommuner och regioner 2023.

Här nedan finns åtta tabeller med löner för dessa titlar:

 • Administratör teknik/fastighet: Teknikadministratör, bygg-administratör, plan- och bygglovsadministratör, fastighetsadministratör, bygglovsassistent
 • Administratör kultur/turism: Turistadministratör, kulturadministratör, evenemangsadministratör
 • Administratör trafik: Trafikadministratör
 • Administratör kommunikation: Samhällsvägledare, kommunvägledare, informationsassistent, informationsadministratör, serviceadministratör, kundkommunikatör, kundinformatör
 • Administratör omsorg/socialt arbete: Socialassistent, socialadministratör, softhandläggare
 • Administratör IT: IT-assistent, IT-administratör
 • Administratör övergripande: Nämndadministratör, chefssekreterare, förvaltningssekreterare, administrativ samordnare
 • Administratör annan: Arkivassistent, inköpsassistent, upphandlingsadministratör, servicepersonal flygplats

 

Lista: Lön för bygglovsassistenter med flera

Lista: Lön för kulturadministratörer med flera

Lista: Lön för trafikadministratörer med flera

Lista: Lön för informationsassistenter och kommunvägledare med flera

Lista: Lön för socialadministratörer och socialassistenter med flera

Lista: Lön för IT-administratörer och IT-assistenter med flera

Lista: Lön för chefssekreterare och nämndsekreterare med flera

Lista: Lön för arkivassistenter och upphandlingsadministratörer med flera

Fler lönetabeller för dig inom administration:

→ Lön ekonomiadministratör

→ Lön personaladministratör och löneadministratör

→ Lön receptionist och telefonist

→ Lön skoladministratör

→ Lön nämndsekreterare (handläggarnivå)

Läs mer i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

→ Så höga är de administrativa chefernas löner

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gick undersökningen till

 • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
 • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 44 yrken/aid-koder från kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.
 • Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
 • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar