Lön och villkor

Lön för socialsekreterare – hela listan

25 januari 2023

Medellönen för en socialsekreterare är 37 210 kronor i månaden. Det visar Tidningen Visions lönetabeller.

Socialsekreterare i Dals-Ed har den högsta medellönen i landet. Den ligger på 44 844 kronor i månaden, enligt uppgifter som Tidningen Vision samlat in från arbetsgivarna själva.

Lägst snittlön i landet har socialsekreterare i Lekeberg, den ligger på 33 080 kronor i månaden.

Snittlönen för socialsekreterare är 37 210 kronor i månaden.

Lista: Lön för socialsekreterare i alla kommuner

Kolla in hur din lön och arbetsplats ligger till i statistiken som du hittar nedan som också innefattar yrken som biståndsbedömare, behandlingsassistent/socialpedagog, boendestödjare, kurator, fältsekreterare och stödpedagog/LSS.

Fler lönetabeller för dig inom socialt arbete

Läs mer i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar