Tidningen Visions AI-policy

Så förhåller sig redaktionen till AI:

  • Tidningen Vision vill erbjuda läsarna en modern digital tidning. Redaktionens medarbetare uppmuntras att följa med i teknikutvecklingen. De AI-verktyg som används av tidningsredaktionen är begränsade och utvärderas med kritiska ögon och med utgångspunkt i journalistikens lagar och etiska regler.  
  • Inget innehåll i Tidningen Vision är skapat enbart av AI. Medarbetare på tidningsredaktionen kan ta hjälp av AI i vissa moment i arbetet, men aldrig låta AI göra hela jobbet. I de fall vi publicerar text eller bild som AI delvis varit med och skapat kommer det att framgå tydligt vad vi har instruerat AI att utföra för uppgifter.  

 Denna policy är skapad 26 maj 2023 och kan komma att uppdateras.