Lön och villkor

Lön för biståndsbedömare – hela listan

25 januari 2023

I snitt tjänar en biståndsbedömare 35 808 kronor i månaden. Det visar Tidningen Visions lönekartläggning.

Tidningen Vision har samlat in lönestatistik från alla kommuner i hela landet och kartlagt medellönerna för anställda i social sektor. Resultatet är tydligt – lönerna för personer med samma yrkestitel skiljer sig kraftigt åt mellan olika arbetsgivare.

Bäst betalt har biståndsbedömare som arbetar i Kungälv, deras lön ligger i snitt på 40 888 kronor i månanden, enligt de uppgifter som arbetsgivarna lämnat till Tidningen Vision.

Sämst betalt i snitt har de biståndsbedömare som arbetar i Ragunda, deras medellön ligger på 31 770 kronor i månaden.

Medellönen för biståndsbedömare är 35 808 kronor i månaden.

Lista: Lön för biståndsbedömare i kommuner

Kolla in hur din lön och arbetsplats ligger till i statistiken som du hittar nedan som också innefattar yrken som socialsekreterare, behandlingsassistent/socialpedagog, boendestödjare, kurator, fältsekreterare och stödpedagog/LSS.

Fler lönetabeller för dig inom socialt arbete

Läs mer i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så höga är chefernas löner

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar