Lön och villkor

Medellöner för chefer inom kommuner och regioner

25 januari 2023

Vad tjänar en enhetschef i kommuner och regioner? Vi har svaret. Klicka dig in till våra lönetabeller där du hittar medellöner för en rad olika chefsyrken.

Hur står sig din chefslön jämfört med kollegernas ute i landet?

Chefen i fokus har kartlagt medellönen år 2022 för tolv olika chefsyrken i kommuner och regioner. 

Välj ditt yrke i listan här nedan och jämför i våra lönetabeller.  

Lista: Här är medellönen för enhetschefer i kommuner och regioner

Fler lönetabeller i Tidningen Vision:

Så är undersökningen gjord

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om enhetschefernas medellöner för 12 områden/aid-koder i kommunerna och 5 områden/aid-koder i regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.