Lön och villkor

Lön för ekonomer – hela listan

25 januari 2023

En ekonom tjänar i snitt 43 739 kronor i månaden. Det visar Tidningen Visions lönekartläggning. Se alla löner i kommuner och regioner här.

Tidningen Vision har sammanställt medellöner för ekonomer i alla Sveriges kommuner och regioner.   

Jobbar du som ekonom, ekonomicontroller, controller, redovisningsekonom, förvaltningsekonom, ekonomisekreterare eller budgethandläggare? Då kan du jämföra din lön med andras inom samma yrke i vår interaktiva lista.

Visst du till exempel att högst lön har ekonomerna i Nacka kommun? Deras snittlön på 55 239 kronor. 

Snittlönen för ekonomer är 43 739 kronor. 

Lista: Lön för ekonomer i kommuner och regioner

I listan nedan hittar du lönestatistik för utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i frågor som rör budget, bokslut, redovisning och finansiering. Exempel på titlar är ekonom, ekonomicontroller, controller, redovisningsekonom, förvaltningsekonom, ekonomisekreterare och budgethandläggare.

Fler lönetabeller:

Chefslöner i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

 

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.