Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Pressmeddelanden 2023

Här hittar du Visions pressmeddelanden från år 2023.

Vision kommenterar höstbudgeten: ”Välfärden riskerar att inte klara sitt uppdrag”

2023-09-20

Regeringens satsningar på välfärden med totalt 16 miljarder kronor är långt ifrån tillräckliga för att täcka de stora underskotten i kommuner och regioner. Det menar fackförbundet Vision och befarar...

Socialchefsrapporten 2023: Man får det man betalar för

2023-09-18

Behovet av personal till landets socialtjänster är akut – det framgår av fackförbundet Visions årliga Socialchefsrapport. Åtta av tio socialchefer har svårt att rekrytera socialsekreterare och nio av...

Socialchefsrapporten 2023: Dramatiskt försämrat läge för landets socialtjänster

2023-09-18

Behovet av personal till landets socialtjänster är akut – det framgår av fackförbundet Visions årliga Socialchefsrapport. Åtta av tio socialchefer har svårt att rekrytera socialsekreterare och nio av...

Vision om tandsköterskorna: “Lönerna behöver höjas ordentligt”

2023-09-01

Den 1 september överlämnar det landsomfattande nätverket ”Löneuppror tandsköterskor” namnunderskrifter till politiker i regionerna. Med namninsamlingen vill tandsköterskorna visa på allmänhetens stöd...

Glädjande att socionomutbildningen ses över

2023-08-17

Fackförbundet Vision, som organiserar chefer och medarbetare inom socialtjänsten, välkomnar beslutet att se över socionomutbildningen för att ge socialsekrterare verktyg att arbeta brottsförebyggande....

Vision: ”Gemensamt ansvar att sprida korrekt information om socialtjänsten”

2023-06-29

- Den pågående desinformationskampanjen om socialtjänsten skadar människors tillit till socialtjänsten, och det är farligt. Här har civilsamhället en oerhört viktig roll för att möta behov och frågor...

Hur kan välfärden delta i klimatomställningen?

2023-06-27

Regeringen och politiken missar den viktiga roll som välfärden spelar i klimatomställningen, det märktes inte minst på regeringens nationella klimatmöte nyligen. Samtidigt är välfärden en...

Ryktet går - hur motverkar vi desinformation om socialtjänsten?

2023-06-27

Den senaste tidens skjutningar och våldsspiral aktualiserar behovet av mer förbyggande socialt arbete mot barn, unga och deras föräldrar. Samtidigt leder desinformationskampanjer om socialtjänsten...

Ny undersökning: Desinformation hindrar barn och unga att få hjälp

2023-06-27

Desinformation om socialtjänsten kan leda till att barn och unga som far illa inte får den hjälp som de har rätt till. Det anser 8 av 10 socialarbetare, enligt en ny undersökning bland närmare 1500...

- Regeringen måste ge klara besked om långsiktiga och stabila tillskott till välfärden, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Vision: Regeringen måste ge besked om långsiktigt ekonomiskt stöd till välfärden

2023-06-14

Fackförbundet Vision ser att varslen inom välfärden ökar och kräver att regeringen ger besked om långsiktigt ekonomiskt stöd till kommuner och regioner. Det är nödvändigt för att förhindra...

Ogenomtänkt att dra ner på administrationen på Karolinska Universitetssjukhuset

2023-06-12

Karolinska Universitetssjukhuset varslar 450 medarbetare och chefer inom administration om uppsägning. Vision, som organiserar bland andra medicinska sekreterare, controllers och personal inom HR,...

Vision: Fler offentliga arbetsgivare bör erbjuda anställda förmåner

2023-05-29

Allt för få anställda i offentlig sektor erbjuds förmåner av sina arbetsgivare. Det visar en enkät som undersökningsföretaget Infostat gjort på uppdrag av Vision. De mest önskvärda jobbförmånerna är...

Karin Ottosson, kanslichef i Vision.

Vision ska minska co2-utsläpp med 90 procent

2023-05-17

Fackförbundet Vision har beslutat att nå nettonollutsläpp och minska kansliorganisationens koldioxidutsläpp med 90 procent fram till 2035. För att klara målet kommer Vision att fortsätta...

Fr vänster Sineva Ribeiro, Vårdförbundet, Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR ochVeronika Magnusson, Vision.

Nej till flexpension ett hårt slag mot jämställdheten

2023-05-16

Pensionsgapet mellan anställda i offentlig respektive privat välfärdssektor ökar om Arbetsgivaralliansen, arbetsgivarna inom ideella och idéburna organisationer, fortsätter att neka våra medlemmar...

- Det är positivt att Visions medlemmar  både får en bra löneökning och en höjning av särskilda ersättningar, säger Jens Lagnestam, ledamot i Visions förbundsstyrelse. Foto: Gustav Gräll

Nytt avtal klart för Visions medlemmar inom Svenska kyrkan

2023-05-03

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat ett nytt kollektivavtal för Visions medlemmar inom Svenska kyrkan. Avtalet innebär löneökningar om 7,7 procent under två år. Dessutom...

- Vision befarar att det stora glappet mellan välfärdens behov och ett tufft ekonomiskt läge kommer att märkas i de verksamheter som redan är sköra och har behov av förstärkningar, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande.

Vision kommenterar vårbudgeten: Utebliven satsning kan ge nedskärningar i välfärden

2023-04-17

Kommuner och regioner väntas gå med totalt 24 miljarder kronor i underskott nästa år, enligt Sveriges Kommuner och Regioner. Trots det saknas satsningar på välfärden i regeringens vårbudget....

- Kvalitet i omsorgsverksamhet uppstår i mötet mellan den äldre och personalen, säger Jonas Karlsson, ledarskapsstrateg i Vision.

Vision: Socialstyrelsen missar målet kring äldreomsorgens kvalitet

2023-03-23

Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att analysera och bedöma förutsättningarna för att införa en övre gräns för antalet medarbetare per chef inom äldreomsorgen. I en ny rapport...

Dålig arbetsmiljö för medicinska sekreterare går ut över patienter

2023-03-09

Det råder brist på medicinska sekreterare i nästan alla regioner och samtidigt är arbetssituationen ansträngd för yrkesgruppen. Sjukfrånvaron är en av de högsta på arbetsmarknaden och nära hälften...

Vision vill se kollektivavtal mot sexuella trakasserier

2023-03-08

Fem år efter metoo är sexuella trakasserier fortfarande vanligt i arbetslivet. En ny undersökning från fackförbundet Vision visar att drygt var tionde socialsekreterare uppger att de blivit utsatta...

- Vid en stressig arbetsmiljö och med en brist på tandsköterskor är det patienterna som blir lidande, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson. Foto: Gustav Gräll

Vision: Situationen för tandsköterskor är ohållbar

2023-02-23

Bristen på tandsköterskor är större i dag än för tre år sedan i så gott som samtliga regioner. Insatser för att säkra och klara framtidens kompetensförsörjning inom tandvården brådskar. I en enkät...

Tre av tio utsatta för kränkande särbehandling på jobbet

2023-02-20

Nästan tre av tio anställda uppger att de blivit utsatta för kränkande särbehandling eller mobbning på sin arbetsplats under det senaste året. Inom Svenska kyrkan handlar det om var tredje anställd....

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson

Ny undersökning: Fyra av tio går till jobbet trots sjukdom

2023-02-08

Nästan fyra av tio anställda går till jobbet trots att de är sjuka. En ny undersökning som Vision beställt från undersökningsföretaget Infostat visar att många kommun- och regionanställda inte har råd...

Förbundsordförande Veronica Magnusson. Foto: Gustav Gräll

Välkommet skydd mot desinformation – men socialtjänsten behöver mer resurser

2023-02-03

Fackförbundet Vision välkomnar regeringens förslag för att minska desinformation om socialtjänsten och öka skyddet av medarbetare. Samtidigt behöver socialtjänsten mer resurser för att minska...

Vision: Viktigt med snabbt stöd till personalen på Humana Assistans

2023-02-01

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut att dra in tillståndet för Humana Assistans att bedriva verksamhet påverkar både kunder och anställda. För att minska oron bland personalen uppmanar...

Linda Kaplan, ny chef för enheten Marknad och värvning, Vision

Vision förstärker med ny chef för marknad och värvning

2023-01-27

Som en del i Visions resa mot att öka i facklig styrka och ta en ännu starkare varumärkesposition tillträder nu Linda Kaplan som ny marknads- och värvningschef.

Förbundsordförande Veronica Magnusson. Foto: Johanna Jansson

Skyddet mot desinformation behöver öka hos offentliga arbetsgivare

2023-01-26

Vision vill att offentliga arbetsgivare ökar kunskapen om socialtjänsten hos anställda för att minska risken för desinformation. Ingen offentliganställd ska sprida osanningar om socialtjänsten.

Veronica Magnusson, förbundsordförande.

Vision: Hatkampanjer mot socialtjänsten hotar barns rättigheter

2023-01-13

Arbetsgivare och myndigheter måste stärka sitt säkerhetsarbete så att socialsekreterare inte skräms från att alltid stå upp för barns bästa. Det anser fackförbundet Vision, som organiserar många av...

Förbundsordförande Veronica Magnusson

Unga väljer facket – Vision fortsätter växa

2023-01-10

Allt fler unga anställda och studerande väljer att gå med i fackförbundet Vision. 2022 valde totalt 25 428 personer att bli medlemmar och bland dem är nästan hälften under 30 år. Ökningen innebär att...

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Vision är ny medlem i PTK

2023-01-02

Fackförbundet Vision är ny medlem i förhandlings- och samverkansrådet PTK. Vision har drygt 17 000 medlemmar inom privata verksamheter, som är offentligt finansierade.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera (via.tt.se)

Pressbilder

Söker du pressbilder från Vision? Du hittar bilderna i vårt pressrum hos ViaTT.

Pressrum Vision (via.tt.se)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss