Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Verktyg och mallar för kassörer och revisorer

Använd Visions verktyg och mallar för ditt arbete som kassör eller revisor. Här hittar du exempel på hur dokument kan se ut, räkneverktyg och information för olika delar av ditt uppdrag.

Mallar för viktiga dokument

Här hittar du dokument­mallar för kassörs- och revisors­arbetet. Du får färdiga exempel på bokslut, firma­teckning, inventarier, revisions­berättelse med mer.

Verktyg för kassörer och revisorer

Här finns checklistor, formulär och räkneverktyg som du kan behöva i ditt uppdrag som kassör eller revisor.

På förtroendevalda­sidorna hittar du fler riktlinjer som du kan ha nytta av i ditt förtroende­uppdrag.

Beställ och ladda ner material

Stadgarna för ekonomi

I Visions stadgar finns beskrivet hur ekonomin och revisionen ska skötas i avdelningar och klubbar. Du hittar relevanta delar i normal­stadgarna för avdelningar och klubbar, det vill säga de stadgar som alla avdelningar och klubbar rekommenderas att anta.

Visions stadgar (pdf)

Här finns en lista på vilka delar av normal­stadgarna som berör ekonomi, beroende på vilken styrelse du sitter i.

Normalstadgar för avdelningar

§ 2 Avdelningsmöten

 • Vid årsmöte, som skall hållas under första kvartalet skall bl a följande ärenden förekomma:
  [...]
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för föregående verksamhetsår
 • Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
  [...]
 • Val av ordförande och kassör i styrelsen
  [...]
 •  Val av revisorer och suppleanter

Moment 3. Följande punkter kan behandlas på annat avdelningsmöte:

 • Rapport om förbundsavgift
 • Fastställande av årsavgiften till avdelningen för det kommande året
 • Beslut om utgifts- och inkomststat för det kommande året

  Anm. Avgiften ska tas ut i procent med samma beräkningsgrunder som förbundsavgiften.

§ 3 Avdelningsstyrelsen

Moment 2. Styrelsen kan fatta beslut när mer än hälften av dess ledamöter är ense om beslutet.
Moment 3. Styrelsen är gemensamt ansvarig för de medel den har hand om, såväl inför avdelningen som inför förbundet.

Mom 4. Styrelsen skall:

[...]

 • Redovisa medlemsavgifter till förbundet på det sätt förbundsstadgarna föreskriver.
 • Förvalta avdelningens medel och tillhörigheter.
 • Varje år sända in avdelningens årsbokslut, verksamhets- och revisionsberättelse för det gångna arbetsåret till förbundet. Det ska göras inom femton kalenderdagar efter årsmötet. Styrelsen ska också rapportera in uppgifter om de styrelseledamöter och revisorer som valts.

Mom 5. Räkenskaper ska avslutas för varje kalenderår och tillsammans med styrelsens protokoll, vara tillgängliga för revisorerna den sista februari eller senast 21 dagar före avdelningens årsmöte.
Kassören har hand om avdelningens ekonomi i enlighet med avdelningsstyrelsens anvisningar och beslut

§ 4 Revision

Moment 1. Vid årsmötet utses revisorer, och suppleanter för dessa, som ska granska styrelsens förvaltning, årsbokslut och avdelningens räkenskaper.
Moment 2. När revisionen är verkställd ska revisionsberättelsen lämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.
Moment 3. Revisorerna ska ha ständig tillgång till avdelningens alla protokoll, räkenskaper och övriga handlingar

Rekommendation till sektions- och sektionsklubbstadgar

Mom 3. Bidrag till sektionens/sektionsklubbens verksamhet beslutas av avdelningsstyrelsen. Sektionen får inte ta ut någon särskild medlemsavgift.

Normalstadgar för klubbar

Mom 2. Vid årsmöte som skall hållas under första kvartalet skall bl a följande ärenden förekomma:

[...]

 • Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för föregående verksamhetsår
 • Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
  [...]
 • Val av ordförande och kassör i styrelsen
  [...]
 • Val av revisorer och suppleanter

Moment 3. Följande punkter kan behandlas på annat klubbmöte:
1) Rapport om Förbundsavgift: 2.
2) Fastställande av årsavgiften till klubben för det kommande året.
3) Beslut om utgifts- och inkomstberäkning för det kommande året.
Anm. Avgiften ska tas ut i procent med samma beräkningsgrunder som förbundsavgiften.
Ärenden som ska tas upp till behandling vid klubbmöte ska anmälas skriftligen hos styrelsen senast fjorton dagar före sammanträdet.

§ 3 Klubbstyrelsen

[...]
Moment 2. Styrelsen kan fatta beslut när mer än hälften av dess ledamöter är ense om beslutet.
Moment 3. Styrelsen är gemensamt ansvarig för de medel den har hand om, såväl inför klubben som inför förbundet.
Moment 4. Styrelsen ska:
[...]

Redovisa medlemsavgifter till förbundet på det sätt förbundsstadgarna föreskriver,
Förvalta klubbens medel och tillhörigheter.
Varje år sända in klubbens årsbokslut, verksamhets och revisionsberättelse för det gångna arbetsåret till förbundet. Det ska göras inom femton kalenderdagar efter årsmötet. Styrelsen ska också rapportera in uppgifter om de styrelseledamöter och revisorer som valts.
Samla in det statistik- och utredningsmaterial som förbundsstyrelsen begärt.

[...]

Moment 5. Räkenskaper ska avslutas för varje kalenderår och tillsammans med styrelsens protokoll, vara tillgängliga för revisorerna den sista februari eller senast 21 dagar före klubbens årsmöte.
Kassören har hand om klubbens ekonomi i enlighet med klubbstyrelsens anvisningar och beslut.

§ 4 Revision

Moment 1. Vid årsmötet utses revisorer, och suppleanter för dem, som ska granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper.
Moment 2. När revisionen är verkställd ska revisionsberättelsen lämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.
Moment 3. Revisorerna ska ha ständig tillgång till klubbens alla protokoll, årsbokslut, räkenskaper och övriga handlingar.

Ordlista

Här finns en ordlista med förklaringar för dig som är kassör eller revisor och sköter ekonomin för en avdelning eller klubb.

 • Balansdagen. Den dag räkenskaps­året slutar – vanligast är 31 december.
 • E-bokföring. Swedbanks internet­baserade bokförings­system som Vision rekommenderar till avdelningar och större klubbar.
 • Huvudbok. En rapport som visar alla konto­händelser per konto.
 • Inbetalning. En inbetalning uppstår när likvida medel kommer in till avdelningen eller klubben.
 • Inkomst. En inkomst uppstår vid försäljnings­tillfället.
 • Intäkt. En intäkt är den del av inkomsten som hör till perioden: en periodiserad inkomst.
 • Kostnad. En kostnad är den del av utgiften som hör till perioden, det vill säga kostnad är en periodiserad utgift. Kostnaden kan även sägas vara periodens förbrukning.
 • Kassaflöde. Inbetalningar minus utbetalningar.
 • Kontantmetoden. Innebär att vi bokför fakturor när vi betalar dem (till skillnad från fakturerings­metoden som innebär att fakturor bokförs en gång när vi får dem och en gång till när de betalas. Fakturerings­metoden används av större företag).
 • Saldolista. Visar saldo på samtliga konton.
 • Spårbarhet. Alla bokförings­händelser ska vara spårbara. Det innebär att om du för manuell kassa­bok får du inte använda blyerts och sudda, utan alla ändringar ska vara tydliga. I bokförings­program är detta inbyggt så att det inte går att ta bort något ur bokföringen utan att det syns. Därför är Excel inte ett godkänt program för bokföring.
 • Utbetalning. En utbetalning uppstår när likvida medel lämnar avdelningen eller klubben, det vill säga när själva betalningen görs.
 • Utgift. En utgift uppstår vid anskaffnings­tillfället. I praktiken innebär det ofta när till exempel ett inköp bokförs.
 • Verifikationslista. En rapport som visar alla verifikationer i nummer­ordning.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss