Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • En man äter mat samtidigt som han tittar på datorn.

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen styr vilka tider vi får jobba, hur länge och hur lång dygnsvila och veckovila vi ska ha. En del regler om arbetstid går att frångå med kollektivavtal, men inte alla.

Arbetstidslagen är en skyddslag som finns för att skydda dig från att vara i tjänst alltför länge utan dygnsvila och veckovila. Men lagen har också en säkerhetsaspekt. Verksamheten kan bli lidande om de anställda har alltför långa arbetspass.

Arbetstidslagen tar hänsyn till de minimikrav som finns i EU:s arbetstidsdirektiv. På de flesta arbetsplatser där Visions medlemmar finns styrs arbetstiden även av kollektivavtal.

Kollektivavtal

Veckoarbetstid

Den högsta arbetstiden är 40 timmar per vecka, enligt arbetstidslagen. I många branscher finns kollektivavtal om kortare arbetstider än så.

Enligt EU:s minimikrav får den totala arbetstiden under en fyramånadersperiod inte överstiga 48 timmar per vecka. Till den totala arbetstiden räknas även jourtid, övertid, semesterledighet och sjukledighet  EU:s minimikrav går inte att frångå med kollektivavtal.

Arbetstid

Kollektivavtal

11 timmars dygnsvila

Du ska ha minst 11 timmars sammanhållen ledighet per 24-timmarsperiod. Det kallas för dygnsvila. 24-timmarsperioden kan börja räknas vilken tid som helst på dygnet, så länge det är samma klockslag hela schemaperioden. Dygnsvilan kan förläggas när som helst under respektive dygn.

36 timmars veckovila

Du ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka, det vill säga period på sju dagar. Det kallas för veckovila.

Beredskap och jour

En del arbetsplatser är beroende av personal som är tillgänglig även utöver ordinarie arbetstid. Arbetsgivaren kan då begära att du som är anställd ska ha beredskap eller jour.

Beredskap innebär att du som arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande utanför arbetsplatsen, för att snabbt kunna rycka in vid behov och börja arbeta med kort varsel. För beredskap finns ingen gräns för hur många timmar som får läggas ut enligt lagen. Den enda begränsningen är att beredskap inte får förläggas under veckovilan.

Jour innebär att du som arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att utföra arbete vid behov. Jourtid får som huvudregel inte överstiga 50 timmar under en kalendermånad enligt arbetstidslagen, och får inte förläggas under dygns- eller veckovilan.

Jour och beredskap

Övertid

En arbetsgivare kan vilja att du ska jobba övertid. Arbetstidslagen säger att du inte ska jobba mer än 50 timmar övertid under en månad och sammanlagt högst 200 timmar under ett år.

Mertid

Om du är deltidsanställd räknas den tid du arbetar utöver din ordinarie arbetstid som mertid, om arbetet äger rum under vanliga arbetstider för heltidsanställda. Jobbar du under annan tid på dygnet är det i stället övertid. Du kan jobba mertid i högst 200 timmar under ett år.

Obekväm arbetstid

Om arbetet kräver kan du få arbeta på tider som avtalet anger som obekväm arbetstid – kvällar, nätter och helger. För att du ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket har slutit kollektivavtal om det.

Nattarbete

Enligt arbetstidslagen är det förbjudet att arbeta klockan 00–05. Men givetvis finns det verksamheter som måste ha personal dygnet runt, till exempel inom vård och omsorg och räddningstjänsten. Därför måste all verksamhet som har bemanning på natten klockan 00–05 ha kollektivavtal om nattarbete, annars bryter de mot lagen.

Arbetstidslagen (riksdagen.se)

Synen på arbetstid har förändrats

Inom allt fler yrken har betydelsen av när arbetsuppgifterna utförs minskat. Det viktiga är kvaliteten och resultatet – inte när och var arbetet utförs.

Vision arbetar för att du ska få större inflytande över din arbetstid. Arbetstiden ska anpassas efter mängden arbete och vad verksamheten kräver, men också efter dina egna behov som anställd. Sådant som spelar in är arbetsmiljö, möjligheter till återhämtning och att kunna kombinera föräldraskap med arbetet.

Det flexibla arbetslivet och tillgänglighet

En arbetsplats för alla

Vision jobbar för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling.

En arbetsplats för alla

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats.

Jämställdhet